Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Uitstroom AWBZ Plus voor zorgaanbieders

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

18 december 2014 – Welke zorg krijgt mijn cliënt in 2015 na de decentralisatie? En weet de gemeente van de cliënt dat ook? Krijg ik op tijd een elektronische toewijzing van de gemeenten? Dit zijn vragen die veel zorgaanbieders hebben. 

De module Uitstroom AWBZ Plus van Zorginstituut Nederland is een tijdelijk hulpmiddel dat ze helpt snel antwoord te krijgen. De module genereert overzichten die gemeenten duidelijkheid geven over de in zorg te nemen cliënten. Zie ook het nieuwsbericht van 8 december 2014: App geeft inzicht in uitstroom AWBZ-cliënten​.

Validatie van overzichten
De Module Uitstroom AWBZ Plus stelt de overzichten eenvoudig samen, op basis van het bestaande bestand van cliënten die uitstromen naar de Wmo. Zorgaanbieders bieden de overzichten ter validatie aan bij de gemeenten. Daarin ligt de bevestiging voor het in zorg nemen van de cliënten besloten: de aanbieders hebben zo zonder (elektronische) toewijzing toch een vorm van bekrachtiging. Van de gemeenten hebben de zorgaanbieders de definitieve besluiten nodig om de geleverde ondersteuning te kunnen declareren, tenzij onderling anders is afgesproken. Zonder bevestiging van de gemeenten kunnen aan de overzichten van de Module Uitstroom AWBZ Plus geen rechten worden ontleend.

Hoe werkt de module Uitstroom AWBZ Plus?
U installeert de module Uitstroom AWBZ Plus in uw eigen ICT-omgeving. Op basis van een bestand, dat voldoet aan de bijgeleverde specificaties, vult u de module met cliëntinformatie, vanuit uw eigen zorgsysteem. Via de module wordt de achterliggende uitstroomtabel van Zorginstituut Nederland geraadpleegd, en de resultaten worden opgenomen in een goed leesbaar overzicht in pdf-formaat met cliëntdetails per gemeente. De overzichten kunt u aan de gemeenten sturen met het verzoek de gegevens te verifiëren en de resultaten aan u te retourneren. Deze terugmelding kunt u vervolgens verwerken in uw systeem.  

Module is tijdelijke oplossing
Met nadruk is de module Uitstroom AWBZ Plus een tijdelijke oplossing. Als u al definitieve toewijzingen van gemeenten ontvangen hebt of binnenkort verwacht, dan hoeft u de module niet te gebruiken. Afhankelijk van uw contractafspraken hebt u definitieve toewijzingen nodig om te kunnen declareren. Verwacht u dat het nog geruime tijd zal duren voordat uw gemeenten toewijzingen kunnen afgeven, dan biedt de plusmodule u de gelegenheid om in de tussenperiode toch meer zekerheid te verkrijgen over het in zorg nemen van Wmo-cliënten. De module Uitstroom AWBZ Plus is een uitbreiding op de module Uitstroom AWBZ die sinds 4 augustus beschikbaar is op deze website.


primary@149.210.155.96