Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Update: standaardproductcodelijsten en aanlevering nieuwe codes (iWmo en iJw)

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

25 november 2016  – Vorige maand, op 1 oktober, zijn de landelijke standaardproductcodelijsten voor iWmo en iJw bijgewerkt. Die laatste lijst is begin november aangevuld met extra codes die de inhoud van zorgprofielen bevatten. Ook leest u in dit bericht hoe u nieuwe codes kunt aanleveren. 

Alleen de Standaardproductcodetabel Jeugdwet (JZ21) is gewijzigd. De Standaardproductcodelijst Wmo (WMO021) is ongewijzigd.

Over de aanvulling
De Jw-standaardproductcodetabel is aangevuld met een aantal codes die niet eerder zijn meegenomen maar wel door veel partijen in het veld worden gebruikt. Het gaat om codes die bestaan uit zorgprofielen.

Jaarlijkse publicatie codelijsten

De landelijke codelijsten zijn met zorg samengesteld in samenwerking met het werkveld. Ze worden in principe maar één keer per jaar bijgewerkt en gepubliceerd en dat is op 1 oktober. Voorafgaand kan het werkveld wensen of suggesties voor andere codes indienen via info@istandaarden.nl. In de periode juli – oktober beoordelen Programma i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland de reacties op vier criteria:

  1. Actualiteit: past de code bij de ontwikkelingen in het sociaal domein?
  2. Relevantie: kan de productcode worden vertaald naar een bestaande productcode?
  3. Spreiding: wordt de productcode gebruikt door meer dan een gemeente of regio?
  4. Toekomst: is de verwachting dat op termijn meerdere partijen het product gaan hanteren?

In overleg met de indieners komt Zorginstituut Nederland tot een advies. Samen met betrokken branches en de VNG wordt de afweging uiteindelijk gemaakt.

Zelf codes aanleveren?
Via info@istandaarden.nl kunt u het hele jaar productcodes indienen. Graag uw aandacht voor de volledigheid van uw aanlevering. Die moet bestaan uit:

  • ​Een duidelijke productomschrijving
  • Vermelding van de productcategorie
  • Uitleg van de opbouw: welke (oude) producten vallen onder de code?
  • In welke eenheid wordt het product bekostigd?
  • Welke regio’s en gemeenten hanteren het product, voor zover u bekend is?

Contact
Maakt u nog geen gebruik van de standaardproductcodelijsten doordat de productcodes die u toepast ontbreken op de lijst? Of hebt u een algemene vraag over de lijsten? Neemt u dan contact op met uw i-Sociaal Domein-accountmanager of met het Beheerteam iStandaarden: info@istandaarden.nl.

Veelgestelde vragen over standaardproductcodelijsten worden opgenomen op www.i-sociaaldomein.nl. Zie ook het nieuwsbericht van 10 oktober 2016: Standaardproductcodelijst voor iWmo en iJw bijgewerkt en gepubliceerd.

primary@149.210.155.96