Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Validatiemodule klaar voor iWlz en iWmo

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

29 augustus 2014 – De validatiemodule van Zorginstituut Nederland is klaar voor het testen van iWlz- en iWmo-berichten. In deze module kunnen ook de huidige AZR-berichten worden gevalideerd.

Alle ketenpartners kunnen hierdoor in de testfase van de implementatie iWlz 1.0- en iWmo 1.0-berichten valideren. De implementatie van deze releases staat gepland voor 1 januari 2015. De validatiemodule vindt u onder de knop Modules in het menu van deze website.

Testen
De validatiemodule ondersteunt alle AZR, iWlz en iWmo berichten behalve de declaratieberichten die door Vektis worden beheerd. De declaratieberichten kunt u testen op het testportaal Portes. Elke ketenpartij is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een testplan – ketentesten met andere partijen kunnen daar deel van uitmaken. De regie van eventuele ketentesten voor iWlz ligt in handen van de zorgkantoren.  

Voorbeeldbestanden
Het Beheerteam iStandaarden heeft van alle berichten, behalve de declaratieberichten, een voorbeeldbestand gemaakt dat door partijen kan worden aangepast voor specifieke testgevallen binnen de eigen systemen en/of het testen met andere ketenpartners. De voorbeeldbestanden zijn hiernaast te downloaden.

primary@149.210.155.96