Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Veel animo voor speciale editie van het softwareleveranciersoverleg

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

8 september 2017 – Afgelopen woensdag organiseerde Zorginstituut Nederland samen met VNG/KING een ‘special edition’ van het iStandaarden-softwareleveranciersoverleg. Zo’n tachtig deelnemers gingen aan de slag in vijf workshops.

Het iStandaarden-softwareleveranciersoverleg (SLO) is een bijeenkomst voor softwareleveranciers van gemeenten en zorgaanbieders die softwarepakketten ontwikkelen ter ondersteuning van iWlz, iWmo, iJw of iPgb.

Ook zijn vertegenwoordigers van VECOZO, het Inlichtingenbureau, Vektis, Zorgverzekeraars Nederland en brancheorganisaties van de zorgaanbieders aanwezig. In het SLO blijven alle partijen op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening en het werken met iStandaarden in de langdurige zorg en ondersteuning.

Volle zaal
Dit keer stond een ‘special edition’ op het programma met een plenaire start, vijf workshops en een lunch. Voor een volle zaal verzorgde Wouter Franke (Zorginstituut Nederland) het welkomstwoord, lichtte Eduard Renger (Zorginstituut Nederland) het Actieprogramma iWlz toe en gaf Annemiek Meijburg (KING) een update over het berichtenverkeer ná 12 juni, het moment van de overgang op iWmo en iJw 2.1.

Vijf workshops
Deelnemers konden kiezen uit de workshops:

  • Uitfasering DBC’s: hoe kunnen we voorbereid zijn?
  • Scenario’s iPgb: hoe worden mutaties verwerkt en met welke bedrijfsregels?
  • StUF-envelop: technische en functionele specificaties onder de loep.
  • TiS: Uitleg en toelichting Testvoorziening iStandaarden.
  • iWmo 2.2 en iJw 2.2: wat is de impact op de implementatie van de software voor deze nieuwe releases?

Reacties van deelnemers
‘Wat een handige tool, nu ik hier meer van weet ga ik het echt in de praktijk gebruiken’ (workshop TiS).

‘We moeten het samen doen, interactieve programma’s zijn dus zeer nuttig’ (workshop DBC’s).

Hier hebben we wat aan, dit helpt ons verder, dit moeten we vaker doen’ (workshop iPgb).

Vervolg
Alle feedback van de deelnemers wordt meegenomen in de ontwikkeling van zowel informatie-uitwisseling als de iStandaarden. Daarnaast gaat de organisatie van het SLO aan de hand van ervaringen van deelnemers na of de werkvorm van de ‘special edition’ voor herhaling vatbaar is in de toekomst.

Contact
Wilt u meer weten over het SLO? Kijkt u dan op deze pagina of neem contact op via info@istandaarden.nl.

primary@149.210.155.96