Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Verwijsindex bevroren per 1 januari 2016

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

20 november 2015 – Met ingang van 1 januari 2016 wordt de Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet bevroren. Vanaf dat moment kunnen gemeenten geen wijzigingen meer doorvoeren in de overzichten met gemeentespecifieke productcodes.

De Verwijsindex, die u bereikt via het tabblad Modules, geeft een overzicht van de specifieke productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling binnen de keten. Met de komst van de onlangs gepubliceerde, vernieuwde standaardproductcodelijsten is de verwachting dat specifieke productcodes per gemeente sterk zullen afnemen.

Mutaties doorvoeren
Gemeenten die een zo actueel mogelijk beeld willen geven van de door hun gebruikte productcodes, hebben tot 1 januari 2016 de mogelijkheid om mutaties door te voeren. Na die datum is het niet meer mogelijk om aanpassingen te doen in de Verwijsindex.

Codes raadplegen
Gemeenten en zorgaanbieders kunnen vanaf 1 januari aanstaande de gegevens nog wel raadplegen om bijvoorbeeld specifieke productcodes die voor meerdere jaren zijn afgesproken in te kunnen zien. De nieuwe standaardproductcodelijsten worden beheerd door Zorginstituut Nederland en zijn opgenomen in de informatiemodellen voor Wmo en Jeugdwet. Wie werkt met de standaardproductcodelijsten, is verzekerd van aansluiting op het juiste codegebruik in de iWmo- en iJw-berichten.

Meer informatie
In het nieuwsbericht van 29 oktober 2015, Nieuwe versie standaardproductcodelijst voor Wmo en Jeugdwet leest u de achtergrond van de standaardproductcodelijsten.

primary@149.210.155.96