Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Publicatie 'Wat u moet weten over iStandaarden'

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

28 april 2016 – Standaardisatie van informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning wint terrein. Daarmee neemt het aantal mensen dat werkt met iStandaarden toe. ‘Wat u moet weten over iStandaarden’ voorziet in de behoefte aan een algemene introductie in de informatievoorziening in de Wlz, Wmo en Jeugdwet. 

Vooral in de Wmo en Jeugdwet verwelkomen we steeds meer gebruikers. Door de transitie begin 2015 zijn nieuwe partijen toegetreden tot het werkveld en is veel veranderd in de zorgadministratie. Uit het veld kwamen signalen van gebruikers voor wie iStandaarden nieuwe materie zijn.

Die wens heeft Zorginstituut Nederland vertaald in de publicatie ‘Wat u moet weten over iStandaarden’. De uitgave is een eerste kennismaking om gebruikers snel thuis te laten raken in het onderwerp, een vliegende start te geven en van basiskennis te voorzien.

Het boekje geeft in negen hoofdstukken een beknopt en compleet overzicht van iStandaarden in de ruimste zin van het woord. Doelgroep zijn alle partijen die met de berichtenstandaarden werken, zoals medewerkers bij gemeenten, aanbieders van zorg en ondersteuning, het CIZ, het CAK, zorgkantoren en softwareleveranciers van die partijen. Het boekje is vooral bedoeld voor medewerkers in de langdurige zorg en het sociaal domein die het werkveld beter moeten leren kennen.

‘Wat u moet weten over iStandaarden’ is voorbereid in samenwerking met onder andere zorgbranches en de VNG. Tijdens de samenstelling hebben gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning meegelezen.

Via de afbeelding kunt u de publicatie doorbladeren, zowel op uw pc, tablet als smartphone. Al uw vragen en opmerkingen of suggesties ter verbetering zijn welkom op info@istandaarden.nl

Wat u moet weten over iStandaardenprimary@149.210.155.96