Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Werken met het nieuwe Informatiemodel iStandaarden

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

18 mei 2017 – Zorginstituut Nederland heeft vandaag de nieuwe publicatievorm van de informatiemodellen voor iWlz, iWmo en iJw online gezet: het Informatiemodel iStandaarden. In het model zijn opmerkingen over en suggesties op de bètaversie verwerkt.

Met de publicatie van het definitieve Informatiemodel iStandaarden komt de bètaversie te vervallen. In april ontving het Zorginstituut via de gebruikersenquête overwegend positieve reacties. Alle deelnemers aan de enquête bedanken wij hartelijk voor hun waardevolle feedback. 

De opmerkingen en suggesties van gebruikers helpen om de inrichting van het nieuwe Informatiemodel iStandaarden zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften en wensen van gebruikers.

De algemene indruk die ontstaat uit het onderzoek is dat gebruikers de nieuwe publicatievorm zien als een krachtige en overzichtelijke verbetering.

Doorgevoerde verbeterpunten
Op basis van bevindingen op de bètaversie zijn deze verbeteringen doorgevoerd in het nieuwe model:

  • Alle hyperlinks zijn waar nodig ingevuld of gecorrigeerd.
  • Bij het openen van externe links wordt niet meer een scherm ‘Tekenvorm’ geopend.
  • Retourcodes zijn beter vindbaar gemaakt door een directe koppeling vanuit het ‘Retourberichtscherm’ naar het scherm van het ‘Retour datatype’ met de codelijst.
  • Voor betere vindbaarheid is het onderdeel ‘Komt voor op’ verplaatst naar onderaan de pagina, erboven staat het onderdeel ‘Relaties’.
  • Op de homepage van het Informatiemodel iStandaarden zijn de tabbladen ‘Processen’, ‘Regels’ en ‘Berichten’ toegevoegd. Van hieruit zijn overzichten van het totaal aan iStandaarden te vinden, zoals een overzicht van alle berichten die onderdeel zijn van het model.

Veelgestelde vragen
Op basis van de ontvangen reacties en vragen zijn de veelgestelde vragen over het informatiemodel uitgebreid en geactualiseerd.

Welke specificaties zitten in het nieuwe informatiemodel?
De nieuwe publicatievorm van het Informatiemodel iStandaarden bevat de specificaties van iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1. Elk van de informatiestandaarden heeft een eigen ingang op de homepage.

De specificaties van iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1 zijn ook nog beschikbaar in de ‘oude’ informatiemodellen. Vooralsnog blijft deze ‘oude’ publicatievorm leidend waar het gaat om deze specificaties.

Release 2018
De publicatie van de specificaties voor releases voor 2018 (iWlz 2.0, iWmo 3.0 en iJw 3.0) staat gepland voor de eerste week van juni 2017. Deze releases worden gepubliceerd in de nieuwe publicatievorm.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het nieuwe Informatiemodel iStandaarden? Neemt u dan contact op via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48. Zie ook de veelgestelde vragen over het Informatiemodel iStandaarden.

primary@149.210.155.96