Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Wijzigingen BEP-model iWmo 1.0

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

30 juli 2014 –​ Op de gepubliceerde specificaties zijn enkele bevindingen gemeld. Hieronder treft u een overzicht aan van deze bevindingen inclusief de daaruit voortkomende aanvullingen en correcties. 

In de eerste week van september wordt een nieuwe versie van het BEP-model gepubliceerd waarin deze wijzigingen verwerkt zijn.

  • In de berichten WMO309 en WMO310 in het ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachtlijst) ontbreekt rubriek 2708 en komt rubriek 2710 2x voor.

In beide berichten wordt de (huidige) rubriek “2710 - TOEWIJZINGSDATUM” aangepast naar “2708 - TOEWIJZINGSDATUM” en verplaatst naar de positie volgend op 2707 - WMO AANBIEDER.

  • In bericht WMO307 ontbreekt de rubriek PRODUCTCODE in het MUTATIE PRODUCTRECORD.

Rubriek 0608 - PRODUCTCODE wordt toegevoegd op de positie direct na 0607 - PRODUCTCATEGORIE.

  • In bericht WMO307 is de rubriek LEVERINGSVORM ten onrechte opgenomen in het MUTATIE PRODUCTRECORD.

Rubriek 0616 - LEVERINGSVORM wordt verwijderd.

  • Het is niet duidelijk dat commentaarrecords alleen mogen voorkomen bij beschikte ondersteuningseenheden. 

TR 1 wordt aangepast ter verduidelijking. De volledige documentatie van TR 1 wordt:

“Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen. Alleen het CLIENTRECORD, ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD, BEPERKINGRECORD, BESCHIKKINGRECORD, PRODUCTRECORD (beschikt), ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt), SCORE STOORNISRECORD en SCORE BEPERKINGRECORD kunnen COMMENTAARRECORDS bevatten.”

primary@149.210.155.96