Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Wijzigingen iJw 2.1 en standaardproductcodelijst door beëindigen DBC-systematiek

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

3 april 2017 – Vandaag publiceert Zorginstituut Nederland aanvullingen op de standaardproductcodelijst Jeugdwet en een nieuw basisschema van iJw 2.1. De wijzigingen zijn per 1 oktober 2017 van kracht. In dit bericht leest u meer over de wijzigingen en over het protocol bij de uitfasering.

Per 1 januari 2018 wordt de jeugd-ggz niet meer bekostigd met de DBC-systematiek. Dit is landelijk afgesproken bij de overgang van de jeugd-ggz naar de Jeugdwet. Om gemeenten en aanbieders in staat te stellen succesvol over te stappen op een andere bekostigingssystematiek voor jeugd-ggz, zijn enkele wijzigingen in iJw 2.1 noodzakelijk.

Over het protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugd-ggz
In februari 2017 is een eenduidig voorschrift voor de beëindiging van de DBC-systematiek en het JW321-bericht gepubliceerd: Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugd-ggz en JW321-bericht per 1 januari 2018.

Gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers voorkomen administratieve lasten door de hantering van de aanpak zoals beschreven in dit protocol. Het protocol heeft ook als doel alle partijen voldoende tijd te geven zich voor te bereiden op de wijzigingen.

Wat houden de wijzigingen in? 

• Wijziging 1: Nieuwe code bij ‘reden wijziging’ bij toewijzing 
Gemeenten wordt geadviseerd toewijzingen voor basis- en gespecialiseerde jeugd-ggz per 31 december 2017 administratief in te trekken. Om de reden van de intrekking ondubbelzinnig te kunnen aangeven, wordt een nieuwe code voor ‘Reden Wijziging Toewijzing’ opgenomen in iJw 2.1, namelijk ‘overgang naar nieuwe bekostigingssystematiek’.

• Wijziging 2: DBC-productcodes vervallen, nieuwe productcodes voor jeugd-ggz 
De standaardproductcodelijst Jeugdwet is aangepast. Er zijn nieuwe productcategorieën en nieuwe productcodes. Samenvattend:
- Alle landelijke productcodes onder productcategorie 52 vervallen;
- Er zijn nieuwe productcodes onder nieuwe productcategorieën 54 (jeugd-ggz) en 55 (landelijk ingekochte zorg);
- De nieuwe codes kunnen vanaf 1 oktober 2017 in het iJw-berichtenverkeer gebruikt worden.


Nieuwe schema’s iJw 2.1 per 1 oktober 2017
Om beide wijzigingen door te voeren, publiceert Zorginstituut Nederland vandaag voor iJw 2.1 een nieuw basisschema en nieuwe schema’s voor JW303 en JW304. Onder ‘Meer informatie’ vindt u het basisschema, op de site van Vektis staan de nieuwe schema’s voor JW303 en de nieuwe schema’s voor JW304.

Softwareleveranciers moeten alle schema’s uiterlijk 1 oktober 2017 geïmplementeerd moeten hebben in hun iJw-software.

Handig bij de overstap
Programma i-Sociaal Domein houdt actuele informatie bij over de overstap op een andere bekostigingssystematiek voor jeugd-ggz en de consequenties die dit met zich meebrengt voor contractafspraken, toewijzingen en declaratieafspraken. Lees ook de Handreiking Bekostiging Jeugd-ggz inspanningsgericht die de VNG in februari heeft uitgegeven.

Vragen
Hebt u vragen over de uitfasering van de DBC-bekostigingssystematiek, kijk dan op www.i-sociaaldomein.nl of neem contact op met Beheerteam iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96