Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Wijzigingen revisiereleases iWmo en iJw 1.0.1

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

1 april 2015 – Gebruikers van iWmo en iJw hebben aangegeven dat ze een aantal knelpunten ervaren in het berichtenverkeer iWmo en iJw. Voor beide iStandaarden is daarom een revisierelease ontwikkeld die op 1 juli a.s. in gebruik wordt genomen. 

Wat er precies verandert ten opzichte van de oude situatie staat in het menu rechts.

Niet-veegbesluit-principe
Om het issue over het 'niet-veegbesluit-principe' op te lossen, zijn nieuwe operationele regels opgesteld. Voor die regels worden deze week, los van de revisierelease, nog specifieke implementatietermijnen vastgesteld. Die publiceren we binnen nu en twee weken. 

Publicatie van de wijzigingen
Omdat alle iStandaarden vanaf juli 2015 worden gepubliceerd in de vorm van de informatiemodellen, vindt er geen onderhoud meer plaats op de huidige BEP-modellen. De wijzigingen van deze release worden dan ook uitsluitend verwerkt in het informatiemodel voor iWmo en iJw. Daarin zijn overigens ook alle eerder gepubliceerde errata verwerkt. Een nieuwe versie van het informatiemodel dat hoort bij de revisierelease 1.0.1, publiceren we uiterlijk 10 april aanstaande. De documentatie over de revisierelease wordt nog wel aan het BEP-model voor Wmo en de Jeugdwet toegevoegd.

Versienummer 
Het versienummer wordt zoals gebruikelijk bij een revisierelease, opgehoogd van 1.0 naar 1.0.1. In de berichten zelf worden alleen het versienummer en de subversie meegegeven (1.0).

primary@149.210.155.96