Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

XML als primaire taal in AZR uitgesteld

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

4 april 2014 – In de Stuurgroep AZR van eind maart is besloten de primaire taal in AZR met ingang van 1 juli aanstaande niet te wijzigen.

Eind 2013 is in de Stuurgroep AZR het besluit genomen om in AZR XML als primaire taal te benoemen. Dit besluit zou de eerste stap zijn bij het uitfaseren van de EI-berichten.

Implementatieroute
Voor de implementatie van dit besluit heeft Zorginstituut Nederland met de ketenpartners gekeken hoe deze implementatie vormgegeven kan worden. Om partijen de gelegenheid te geven geleidelijk de benodigde aanpassingen in de eigen releaseplanning op te nemen, is gekozen om aan Vecozo te vragen of het VSP de bestaande XML-conversieservice van Zorginstituut Nederland, of een andere conversiefunctionaliteit kan inpassen.

Alternatieve overgangsdatum
In gesprekken met Vecozo is duidelijk geworden dat de beoogde oplossing niet voor 1 juli in de ontwikkelagenda voor het VSP van Vecozo ingepast kan worden. In gesprekken met de keten en Vecozo wordt gekeken naar de alternatieve overgangsdatum. Zodra hierover meer duidelijkheid is wordt daarover via het Zorgregistratie Portaal over gecommuniceerd.

primary@149.210.155.96