Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

XML primaire taal in iWlz per 1 juli 2015

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

22 september 2014 – De invoering van XML in iWlz (de opvolger van AZR) is een stap verder. De Stuurgroep AZR heeft besloten om met ingang van 1 juli 2015 XML tot de primaire taal in de zorgketen te maken.

Per 1 januari 2016 geen platte EI-berichten meer
De inzet van de Stuurgroep AZR is om per 1 januari 2016 de ondersteuning van de standaarden in ASCII te stoppen. Vanaf die datum moet de meerwaarde van XML volledig benut worden. Om de haalbaarheid te toetsen, inventariseert Zorginstituut Nederland in april 2015 hoe het ervoor staat in de keten. Aan de hand van de resultaten neemt de Stuurgroep AZR uiterlijk 1 juni 2015 een definitief besluit over de stopzetting van de ASCII-ondersteuning.

Ondersteuning bij de overgang naar XML
De overgang naar XML is releaseonafhankelijk. Elke ketenpartij mag in het eigen tempo bepalen wanneer de overgang plaatsvindt. Zorginstituut Nederland ondersteunt hierbij met de XML-conversieservice. Deze service automatiseert de conversie van EI naar XML en andersom. Daarnaast zal het VSP van Vecozo een rol spelen in de conversie. Meer gedetailleerde informatie over de ondersteuning bij de overgang naar XML komt in het eerste kwartaal van 2015 beschikbaar. 

Voor meer achtergrond leest u het nieuwsbericht van 4 april 2014: XML als primaire taal in AZR uitgesteld.

primary@149.210.155.96