Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

XSD's 2.0 declaratie en facturatie

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

1 april 2016 - De XSD’s voor declaratie en facturatie binnen iWmo en iJw 2.0 zijn beschikbaar. Het is een volgende stap op weg naar de implementatie van XML in de Wmo en de Jeugdwet. 

XSD’s – voluit XML Schema Definities – maken de informatie-uitwisseling binnen de Wmo en Jeugdwet in XML-formaat mogelijk. Met ingang van de volgende versie (2.1) van iWmo en iJw kunnen berichten alleen nog maar in XML worden uitgewisseld. De XSD’s zijn mede op basis van een consultatieronde onder softwareleveranciers tot stand gekomen.

XSD’s voor declaratie en facturatie
Vektis heeft de XSD’s voor declaratie en facturatie binnen iWmo en iJw 2.0 gepubliceerd op hun standaardisatiewebsite (WESP):

  • Basisschema.xsd
  • WMO303.xsd
  • WMO304.xsd
  • JW303.xsd
  • JW304.xsd

Opmerkingen

  • De XSD’s worden aangeboden als zip-file: een voor Wmo en een voor Jeugdwet. U vindt bij de bestanden een aantal voorbeeldberichten waarin casussen zijn uitgewerkt.
  • In het document XML Schema Definition - Architectuurprincipes leest u de uitgangspunten die Vektis hanteert bij deze XSD’s.
  • Deze berichten worden niet daadwerkelijk geïmplementeerd in de keten, maar worden gebruikt als basis voor de ontwikkeling van de 2.1-versie.
  • De JW321- en JW322-berichten zijn buiten scope van deze ontwikkeling gehouden, omdat deze betrekking hebben op de DBC-systematiek.

XSD’s overige berichten
Voor de overige berichten heeft Zorginstituut Nederland in juli 2015 de berichtspecificaties gepubliceerd in het Informatiemodel Wmo en het Informatiemodel Jeugdwet. In deze XSD’s zijn geen aanpassingen gedaan. Wel zijn voorbeeldberichten aan de informatiemodellen toegevoegd.

Toewerken naar iWmo en iJw 2.1
Op 1 juli 2016 worden de 2.1-versies van de XSD’s gepubliceerd, die het operationele verkeer vanaf 1 april 2017 in XML ondersteunen. In deze versies worden de uitkomsten van de XSD-consultatie meegenomen.

Uitkomsten consultatieronde
Op het eerste tabblad van het Excel-bestand ‘Consultatie Resultaten XSD’ (zie menu rechts) vindt u de uitkomsten van de consultatieronde die in februari/maart onder softwareleveranciers is gehouden. Het tweede tabblad maakt de verschillen tussen de XSD’s van Vektis en het Zorginstituut zichtbaar. Enkele verschillen worden in iWmo en iJw 2.1 opgelost. Een aantal verschillen die als gevolg van de rolverdeling tussen Vektis en Zorginstituut Nederland zijn ontstaan, blijven ook in iWmo en iJw 2.1 bestaan.

Meer informatie
Voor vragen over de XSD’s van de declaratie- en facturatieberichten kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Vektis via helpdesk-ei@vektis.nl of (030) 800 83 00. Voor vragen over XSD´s van andere berichten kunt u mailen naar info@istandaarden.nl.

Meer informatie

primary@149.210.155.96