Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Zorginstituut draagt innovatieve aanpak over aan HEAD

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

13 juni 2017 – Process mining is een waardevolle methode om processen in de zorg te analyseren en verbeteren en daarmee kosten omlaag te brengen. Bij HEAD is deze veelbelovende aanpak in goede handen, daarom draag ik het onderwerp graag aan hen over, zodat het wordt opgepakt dóór en vóór de leden”, zegt Tiana van Grinsven, bestuurder van Zorginstituut Nederland.

Zij overhandigde symbolisch een rapport over process mining aan Ellen Kalkhoven (rechts), de zojuist herkozen voorzitter van HEAD, de vereniging voor financials in de zorg.

Innovatie informatievoorziening
Het rapport komt voort uit een pilot met process mining van Platform Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). In Platform IZO werkt een groot aantal organisaties in de zorg samen rond innovaties in de digitale informatievoorziening. Het Zorginstituut faciliteert het platform.

Process mining is een innovatieve manier om processen te analyseren en verbeteren met gebruik van digitale gegevens die toch al worden vastgelegd. Gegevens worden zo gerangschikt en geanalyseerd dat ze nieuwe informatie opleveren voor processen en verantwoordingsvraagstukken.

Succesvolle pilot
In een pilot zijn het afgelopen jaar de mogelijkheden van process mining samen met zorgaanbieders verder onderzocht en geconcretiseerd. De eerste resultaten wijzen uit dat deze aanpak zeer goede mogelijkheden biedt voor zorgaanbieders voor de analyse en verbetering van hun processen. Zo kunnen de kosten van de zorgadministratie significant worden verlaagd. 

Door inzicht in het verloop van de processen kan ook het proces van controle en verantwoording worden vereenvoudigd en geoptimaliseerd. Het wordt mogelijk te sturen en bij te sturen op afwijkingen. Dat levert ook mogelijkheden om effectief aan de slag te gaan met continuous monitoring.

Denken, doen en doorgeven
Kenmerkend voor IZO is de praktische aanpak: van detecteren van nieuwe ontwikkelingen, naar denken, doen, doorleven en doorgeven. In dat verband is IZO in het afgelopen jaar begonnen met process mining. De overdracht van de opgedane inzichten aan HEAD past in de aanpak.

HEAD
HEAD nam het rapport in ontvangst tijdens het jaarlijkse congres. De organisatie is enthousiast over de aanpak en gaat ermee aan de slag met de leden. Ellen Kalkhoven bedankt het team dat zich vanuit de vereniging heeft ingezet voor process mining.

primary@149.210.155.96