Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Zorginstituut Nederland en Vektis stellen XSLT's ter beschikking

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

18 ​augustus 2016 – Om de ontwikkeling van de nieuwe iStandaarden-releases te ondersteunen, zijn XSLT’s beschikbaar. Een XSLT is een hulpmiddel om elementoverstijgende controles uit te voeren op XML-berichten.

Vektis en het Zorginstituut richten zich met de XSLT’s op softwareleveranciers die werken aan software voor de iStandaarden-releases van 2017: iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1. De XSLT’s komen van pas bij het correct opstellen van berichten door de verzender en het uitvoeren van controles door de ontvanger. Het gebruik van de XSLT’s is niet verplicht.

Over de XSLT’s van Zorginstituut Nederland
De XSLT’s die het Zorginstituut beschikbaar stelt, ondersteunen een aantal controles op de XML-berichten.

Met de output van de controles is het mogelijk om programmatisch vast te stellen of er een fout in een bericht is aangetroffen of niet. Geconstateerde fouten worden gerapporteerd in XML en niet in de vorm van een retourbericht.

Als een ontvangende partij fouten aantreft bij controles die zijn gespecificeerd in de XSLT, mag de partij dat terugkoppelen met een generieke code op berichtniveau (retourcode 0001). Nadere duiding van de fout is niet nodig.

De ontvangende partij kan met behulp van de XSLT de plaats en de aard van de fout achterhalen. Gedetailleerde terugkoppeling met behulp van retourcodes is ook toegestaan, maar niet verplicht. Op dit punt worden de informatiemodellen binnenkort aangepast: het Informatiemodel voor iWlz 1.2, het Informatiemodel voor iWmo 2.1 en het Informatiemodel voor iJw 2.1.

De XSLT’s van het Zorginstituut voor alle drie de domeinen, en de handleiding, vindt u onder ‘Meer informatie’. Dezelfde documentatie is per iStandaard opgenomen op de ontwikkelpagina’s van iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1.

Over de XSLT’s van Vektis
De door Vektis aangeboden XSLT’s ondersteunen alle verbandscontroles uit de RBC voor iWmo en iJw. De werking van de XSLT’s die door het Zorginstituut worden aangeboden verschilt van de XSLT’s gepubliceerd door Vektis. De output van de XSLT-controle is een kopie van het XML-bericht aangevuld met retourcodes. Deze output wordt in het schakelpunt ingebouwd en primair gebruikt door VECOZO om een retourbericht samen te stellen.

De XSLT’s worden aangeboden als zip-file: een voor Wmo en een voor Jeugdwet. U vindt bij de bestanden een aantal voorbeeldberichten die voor testdoeleinden gebruikt kunnen worden. Ook is een handleiding beschikbaar.

Bevindingen melden
Bevindingen op de XSLT’s kunt u aan ons doorgeven. In oktober publiceren wij de definitieve XSLT’s, eventuele suggesties zijn welkom. U kunt uw bevindingen doorgeven via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

Meer informatie

primary@149.210.155.96