Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Zorginstituut Nederland gaat Platform IZO faciliteren

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

11 augustus 2015 – Eind 2015 neemt Zorginstituut Nederland een aantal taken over van het team Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO) van het ministerie van VWS. 

Het IZO-team is een tijdelijke projectorganisatie van de Directie Langdurige Zorg, die eind van het jaar ophoudt te bestaan.

Het Zorginstituut zal onder meer het Platform IZO en de Architectuurboard gaan faciliteren. Dit zijn overleggen van een groot aantal ketenpartners in de zorg en ondersteuning. Uit deze overleggen komen activiteiten en initiatieven voort waar ketenpartijen in samenwerken. De rode draad daarbij is de samenwerking binnen de keten op het gebied van informatievoorziening met volop aandacht voor de klant.

Tijdens de kick-off bijeenkomst in juni is de samenwerking op weg naar de overdracht gestart. Beide organisaties waren goed vertegenwoordigd. In nauwe samenwerking en met een haalbare planning wordt een zorgvuldige overdracht voorbereid.

Naast het organiseren en faciliteren van overleggen is de documentatie een belangrijk punt bij de overdracht. Zo zal het Toekomstbeeld 2020, dat binnenkort verschijnt, bij het Zorginstituut in beheer worden gebracht. Uiteraard wordt het Zorginstituut ook verantwoordelijk voor de communicatie rondom het Platform IZO, de Architectuurboard en het Toekomstbeeld.  

In een eerder stadium is Regelhulp.nl van IZO al overgedragen aan het CAK, gezien het uitvoerende karakter. Meer beleidsmatige onderwerpen van het IZO-team worden belegd binnen het ministerie van VWS.

primary@149.210.155.96