Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Zorginstituut Nederland publiceert conceptspecificaties iWlz 2.0.1, iWmo 2.3 en iJw 2.3

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

5 juni 2018 – Volgens de releaseplanning heeft het Zorginstituut vandaag in het Informatiemodel iStandaarden de conceptspecificaties van de nieuwe iStandaarden-releases gepubliceerd: iWlz 2.0.1, iWmo 2.3 en iJw 2.3.

In de afgelopen maanden zijn wijzigingsverzoeken afgestemd met de betrokken partijen in het werkveld. De wijzigingsverzoeken zijn uitgewerkt in conceptspecificaties. Vanaf vandaag gaat de reviewperiode in, waarin ketenpartijen, softwareleveranciers en andere gebruikers van iStandaarden bevindingen op de conceptspecificaties kunnen melden.

iWlz 2.0.1: een kleine revisierelease

Na de implementatie van de major release iWlz 2.0 op 1 april van dit jaar, heeft de stuurgroep iWlz op 29 mei besloten om een zeer kleine revisierelease door te voeren voor de iWlz-standaard.

Wijzigingen die worden doorgevoerd hebben voornamelijk betrekking op operationele bedrijfsregels die het werken met iWlz duidelijker maken. De enige technische aanpassing die wordt doorgevoerd, is de aanpassing van een codetabel. De impact van deze release is voor softwareleveranciers dan ook minimaal.

Gezien het kleine pakket aan wijzigingen die iWlz 2.0.1. met zich meebrengt en de minimale impact op softwaresystemen, is gekozen voor implementatie via een big bang-scenario. Dit houdt in dat de invoering van deze release geen conversieperiode kent. Gebruikers van iWlz dienen op de ingangsdatum dus direct over te gaan op de nieuwe release.

iWlz 2.0.1, de nieuwe subversie van iWlz, wordt per 1 januari 2019 van kracht.


iWmo 2.3 en iJw 2.3: een verduidelijkingsrelease

De beste typering van deze release is: verduidelijkingsrelease. De beoogde wijzigingen dragen bij aan eenduidiger toepassing van de standaarden (minder verscheidenheid) en betere ondersteuning van het bedoelde gebruik. Het moet voor alle gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning substantiële vermindering van administratieve lasten en vooral minder ergernis opleveren.

De iWmo- en de iJw-standaard worden verbeterd door het gebruik van regieberichten te verduidelijken en aan te scherpen en door declaratie- en facturatieberichten meer te harmoniseren met de overige berichten. Daarnaast bevatten iWmo 2.3 en iJw 2.3 kleine technische en functionele verbeteringen.

De wijzigingen ten opzichte van iWmo 2.2 en iJw 2.2 hebben niet alleen invloed op de berichtspecificaties, maar ook op de bedrijfsregels. Gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning ervaren de doorwerking in de contract- en procesafspraken. Ook moeten softwareleveranciers de specificaties in hun gegevensmodel inbouwen. Datzelfde geldt voor de aangepaste bedrijfsregels in hun workflow-ondersteuning.

Het Zorginstituut heeft voldoende draagvlak bij gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers vastgesteld om de release in het eerste kwartaal van 2019 in te laten gaan.

De Stuurgroep i-Sociaal Domein neemt op 19 juni een definitief besluit over het moment waarop iWmo 2.3 en iJw 2.3 van kracht worden.

Documentatie op deze website

Bij de publicatie van de conceptspecificaties voor de drie nieuwe releases hoort nog een aantal documenten. Een overzicht van de documentatie in het Informatiemodel iStandaarden vindt u op deze pagina’s:

Overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.0.1)
Overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iJw 2.3)
Overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWmo 2.3)

Zie ook de ontwikkelpagina’s waar we alle documentatie die momenteel beschikbaar is voor u verzamelen en aanvullen:

Ontwikkeling iWlz 2.0.1
Ontwikkeling iWmo 2.3
Ontwikkeling iJw 2.3

Daarnaast wordt de documentatie per release automatisch weergegeven in de iBieb. Zie de categorieën ‘Release iWlz 2.0.1’, ‘Release iWmo 2.3’ en ‘Release iJw 2.3’.

Gezamenlijke sessie beoordeling conceptspecificaties (iWmo 2.3 en iJw 2.3)

Het Zorginstituut organiseert op woensdag 20 juni een bijeenkomst waar softwareleveranciers gezamenlijk de conceptspecificaties van iWmo 2.3 en iJw 2.3 kunnen beoordelen. De uitnodiging voor deze ‘review-sessie’ wordt uiterlijk 8 juni verstuurd.

Hebt u opmerkingen over de conceptspecificaties? Graag voor 21 juni! 

Onder ‘Meer informatie’ vindt u alle documenten die horen bij de publicatie van de voorlopige specificaties voor iWlz 2.0.1, iWmo 2.3 en iJw 2.3. Op de beginpagina van het Informatiemodel iStandaarden (2019) vindt u het model voor alle drie de releases.

Gezien het kleine pakket aan wijzigingen dat iWlz 2.0.1 met zich meebrengt, wordt voor deze release vooralsnog geen review-sessie georganiseerd. Uiteraard kunnen zij wel de specificaties voorzien van hun commentaar.

Dat geldt ook voor de softwareleveranciers die niet kunnen deelnemen aan de review-sessie voor iWmo 2.3 en iJw 2.3, We ontvangen uw bevindingen dan graag vóór donderdag 21 juni 2018 via info@istandaarden.nl.

Let op De reviewperiode is bedoeld om de specificaties te beoordelen. Nieuwe wijzigingsverzoeken kunt u doorgeven ná ingebruikname van de releases.

De binnengekomen bevindingen vatten we samen in een nieuwsbericht, dat in of direct na de reviewperiode – 5 tot en met 21 juni – gepubliceerd wordt.

Publicatie definitieve specificaties

In de eerste week van juli publiceren we de definitieve specificaties van iWlz 2.0.1, iWmo 2.3 en iJw 2.3. In die publicatie zijn alle opmerkingen uit de reviewperiode verwerkt.

Contact

Meer weten over de nieuwe releases van iWlz, iWmo en of iJw? Neem contact op met Team iStandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.


primary@149.210.155.96