Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Zorginstituut Nederland publiceert conceptspecificaties iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

6 juni 2019 – Volgens de releaseplanning heeft het Zorginstituut vandaag in het Informatiemodel iStandaarden de conceptspecificaties van de nieuwe iStandaarden-releases gepubliceerd: iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4.

In de afgelopen maanden zijn wijzigingsverzoeken afgestemd met de betrokken partijen in het werkveld. De wijzigingsverzoeken zijn uitgewerkt in conceptspecificaties. Vanaf vandaag gaat de reviewperiode in, waarin ketenpartijen, softwareleveranciers en andere gebruikers van iStandaarden bevindingen op de conceptspecificaties kunnen melden.

iWlz 2.1: optimalisatie en aanpassingen vanuit wet- en regelgeving

De minor release iWlz 2.1 wordt per 1 januari 2020 in gebruik genomen en bevat voornamelijk wijzigingen die gericht zijn op:
- optimalisatie gebruik Aanvraag Aangepaste zorgtoewijzing (AAT)
- wijzigingen in wet- en regelgeving
- verduidelijking van gebruik algemeen iWlz-berichtenverkeer

Er is gekozen voor implementatie via een big bang-scenario. Dit houdt in dat de invoering van deze release geen conversieperiode voor zorgaanbieders kent. Gebruikers van iWlz dienen op de ingangsdatum dus direct over te gaan op de nieuwe release.

iWmo 2.4 en iJw 2.4: verplichte regieberichten en omgang correcties en wijzigingen

In de releases iWmo 2.4 en iJw 2.4 wordt een belangrijk onderdeel van de Standaard Administratieprotocollen van het Ketenbureau i-Sociaal Domein in de standaarden opgenomen:; het gebruik van regieberichten wordt verplicht gesteld.

Ook bevat de release ondersteuning bij het afwijzen van het Verzoek om Toewijzing en de correcte afhandeling van wijzigingen van de zorgvraag in de vorm van een gewijzigd Toewijzingsbericht.

Daarnaast bevatten de releases verduidelijkingen en aanscherpingen en middelgrote en kleine functionele en technische aanpassingen. Zowel iWmo 2.4 als iJw 2.4 worden met ingang van 1 april 2020 in gebruik genomen en ook voor deze iStandaarden is gekozen voor een big bang-scenario.

Documentatie op deze website

Bij de publicatie van de conceptspecificaties voor de drie nieuwe releases hoort nog een aantal documenten. Een overzicht van de documentatie in het Informatiemodel iStandaarden vindt u op deze pagina’s:

Zie ook de ontwikkelpagina’s waar we alle documentatie die momenteel beschikbaar is voor u verzamelen en aanvullen:

Gezamenlijk conceptspecificaties beoordelen

Het Zorginstituut organiseert eind juni een bijeenkomst waarvoor softwareleveranciers worden uitgenodigd om gezamenlijk de conceptspecificaties te beoordelen.
De uitnodiging voor deze ‘review-sessie’ wordt uiterlijk 12 juni verstuurd. Deelnemers wordt verzocht om vooraf hun bevindingen op de conceptspecificaties kenbaar te maken.

Hebt u opmerkingen over de conceptspecificaties? Graag voor 21 juni! 

Onder ‘Meer informatie’ vindt u alle documenten die horen bij de publicatie van de voorlopige specificaties voor iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4. Op de beginpagina van het Informatiemodel iStandaarden vindt u het model voor alle drie de releases. We ontvangen uw bevindingen dan graag vóór donderdag 21 juni 2019 via info@istandaarden.nl.

Let op De reviewperiode is bedoeld om de specificaties te beoordelen. Nieuwe wijzigingsverzoeken kunt u doorgeven ná ingebruikname van de releases.

De binnengekomen bevindingen vatten we samen in een overzicht, dat in of direct na de reviewperiode gepubliceerd wordt.

Publicatie definitieve specificaties

In de eerste week van juli worden de definitieve specificaties van iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4 gepubliceerd. In die publicatie zijn alle opmerkingen uit de reviewperiode verwerkt.

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iWlz, iWmo en of iJw? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.primary@149.210.155.96