Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Zorginstituut Nederland en Nictiz blijven samen schouders zetten onder betere informatievoorziening

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

8​ november 2016 – Zorginstituut Nederland en Nictiz zetten zich al jaren voor betere informatievoorziening in de zorg en ondersteuning in, veelal op verschillende terreinen. De organisaties gaan nu nog meer samen optrekken, onder meer bij de ontwikkeling en het beheer van informatiestandaarden. Hierdoor kunnen zij het zorgveld beter helpen op het gebied van standaardisatie.

Zorginstituut Nederland en Nictiz zetten zich al jaren voor betere informatievoorziening in de zorg en ondersteuning in, veelal op verschillende terreinen. De organisaties gaan nu nog meer samen optrekken,  onder meer bij de ontwikkeling en het beheer van informatiestandaarden. Hierdoor kunnen zij het zorgveld beter helpen op het gebied van standaardisatie.

Informatiestandaarden beschrijven welke gegevens bij een zorgproces eenduidig moeten worden vastgelegd en overgedragen, en hoe dat precies in zijn werk gaat. Bij het leveren van zorg, en zeker complexere zorg, zijn meestal verschillende zorgaanbieders betrokken. Om goed samen te werken moeten zij goede, eenduidige informatie beschikbaar hebben en kunnen uitwisselen. Dat vraagt om standaardisatie van gegevens.

Door gebruik van standaarden wordt de zorg verbeterd en wordt de juiste zorg en ondersteuning geboden. Bovendien neemt de registratielast af voor zowel zorgaanbieders als ondersteuners. Informatiestandaarden voor de zorg en ondersteuning worden in overleg met het werkveld opgesteld.

Afstemmen en overzicht bieden
Zorginstituut Nederland en Nictiz gaan bestaande standaarden in de domeinen cure, care en ondersteuning nog beter op elkaar afstemmen. Zowel qua aanpak, proces als terminologie. Er komt een overzicht van de standaarden die Zorginstituut Nederland en Nictiz ontwikkelen en beheren, met per informatiestandaard inzicht in het doel en de gebruikers ervan. “Door gebruik te maken van elkaars expertise, werken we toe naar nog meer gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens in het zorgveld. Dat is winst voor iedereen,” aldus Sjaak Wijma, lid raad van bestuur Zorginstituut  Nederland. “Door eenheid in de gebruikte taal en begrippen te creëren kunnen de modellen en standaarden van Zorginstituut Nederland en Nictiz breder toegepast worden en waar mogelijk nog beter op elkaar aansluiten. Hiermee bieden we meer duidelijkheid naar het zorgveld en kunnen we het zorgveld beter helpen op het gebied van standaardisatie,” zegt Lies van Gennip, directeur Nictiz.

Over Nictiz en Zorginstituut Nederland
Nictiz en Zorginstituut Nederland zijn kenniscentra die zich positioneren als netwerkorganisaties. Beide worden gefinancierd door VWS, maar Nictiz functioneert als onafhankelijke stichting en het Zorginstituut als een uitvoeringsorganisatie, een zelfstandig bestuursorgaan met doorzettingsmacht. Nictiz is afhankelijk van samenwerking met veldpartijen voor de realisatie van projecten, waardoor het karakter vrijwillig, maar niet vrijblijvend is. Zorginstituut Nederland kan afdwingen, maar gebruikt liever een gezamenlijke aanpak met consensus als middel. Beide partijen organiseren zorgbrede platforms met als aandachtsgebieden informatievoorziening, innovatie en eHealth. Nictiz richt zich voornamelijk op de cure. Het Zorginstituut richt zich op cure, care en ondersteuning.

Meer weten?
In het document onder ‘Meer informatie’ leest u wat Nictiz en Zorginstituut Nederland samen doen op het gebied van standaardisatie.

primary@149.210.155.96