Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Zorginstituut publiceert conceptspecificaties iWmo 3.0 en iJw 3.0

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

13 februari 2020 – Zorginstituut Nederland heeft vandaag in het Informatiemodel iStandaarden de conceptspecificaties van twee nieuwe iStandaarden-releases gepubliceerd: iWmo 3.0 en iJw 3.0.

Inhoud release iWmo 3.0 en iJw 3.0

De nieuwe releases van de iWmo en iJw standaarden bevatten de onderstaande onderdelen. Meer informatie is te vinden in de Functionele uitwerking iWmo 3.0 en iJw 3.0.

In iWmo 3.0 en iJw 3.0 zijn de volgende thema’s doorgevoerd:

 • Beschikking uit toewijzingbericht
 • Toewijzingnummer verplicht
 • Verzoek om wijziging (VOW)
 • Antwoord op verzoek (VOT en VOW)
 • Nieuw declaratieproces
 • Verduidelijking proces administratief stoppen zorg

In iJw 3.0 is dit thema ook nog doorgevoerd:

 • Informatieplicht Woonplaatsbeginsel

Proces

Wettelijke wijzigingen, besluiten van de Stuurgroep i-Sociaal Domein, wensen vanuit het veld, wijzigingsverzoeken en verbeterde ondersteuning voor de ketenprocessen vormden de kaders waarbinnen de nieuwe release vorm heeft gekregen. In de afgelopen periode zijn we hiermee aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in de conceptspecificaties die, in lijn met de releaseplanning, vandaag zijn gepubliceerd.

Gemeenten en aanbieders zijn de primaire gebruikers van de standaarden. Zij hebben het afgelopen jaar zowel in de Referentiegroepen iWmo en iJw als in andere gremia uitdrukkelijk de wens uitgesproken om de variëteit in het gebruik van de standaarden te reduceren.

Het doel van de verdere ontwikkeling van de standaarden is dan ook om vermijdbare administratieve lasten verder terug te dringen. De release van de iWmo 3.0 en iJw 3.0 heeft daarom 2 doelen:

 • De variëteit in het gebruik van verschillende onderdelen door het veld op diverse onderdelen beperken;
 • De gebruikers bij de inzet van de standaarden op een aantal onderdelen intensiever te ondersteunen.

De wijzigingsverzoeken zijn in 11 bijeenkomsten intensief met de betrokken partijen besproken en uitgewerkt. De betrokken partijen zijn:

 • Gemeenten
 • Aanbieders
 • Brancheorganisaties van aanbieders
 • Softwareleveranciers
 • VECOZO
 • Inlichtingenbureau
 • VNG
 • Vektis
 • Ketenbureau iSD

Documentatie op deze website

Bij de publicatie van de conceptspecificaties voor de nieuwe releases hoort een aantal documenten. Een overzicht van de documentatie in het Informatiemodel iStandaarden vindt u op deze pagina’s:

Op de ontwikkelpagina’s verzamelen we alle actuele documentatie die momenteel beschikbaar is:

Op dit moment is nog niet alle documentatie omtrent release 3.0 beschikbaar. Deze zal voor de zomer worden gepubliceerd op bovengenoemde pagina’s.

Gezamenlijk conceptspecificaties doornemen

Het Zorginstituut organiseert in februari en maart een aantal technische sessies ten aanzien van de conceptspecificaties. Voor deze technische sessies is behoorlijke voorkennis van het Informatiemodel iWmo en iJw nodig. De uitnodigingen voor deze sessies zijn al in januari verstuurd.

 • 19 februari 2020: sessie waarin conceptspecificaties worden uitgelegd en doorgenomen (gericht op de wijzigingen en nieuwe berichten)
 • 18 maart 2020: gezamenlijke bespreking reviewcommentaar op conceptspecificaties

Heeft u opmerkingen over de conceptspecificaties? Graag voor 9 maart!

We roepen alle gebruikers van de iWmo en iJw standaarden op om de conceptspecificaties te reviewen. Bevindingen kunnen tot maandag 9 maart 2020 worden gemaild naar info@istandaarden.nl met in het onderwerp: Review concept specs iWmo/iJw.

De binnengekomen bevindingen vatten we samen in een overzicht, dat in de weken na de reviewperiode gepubliceerd wordt.

Let op! De reviewperiode is bedoeld om de specificaties te beoordelen en niet om nieuwe wijzigingsverzoeken in te dienen.

Wilt u toch een wijzigingsverzoek indienen? Ook dat kan via info@istandaarden.nl. Nieuwe wensen worden echter pas bij het samenstellen van een volgende release besproken.

Publicatie definitieve specificaties

In de week van 6 april worden de definitieve specificaties van iWmo 3.0 en iJw 3.0 gepubliceerd. In die publicatie worden de interne en externe opmerkingen uit de reviewperiode verwerkt. Ook worden dan het bevindingenoverzicht en het reviewoverzicht nogmaals gepubliceerd, zodat duidelijk is welke issues zijn verwerkt in deze release en welke issues om welke reden zijn afgewezen of doorgezet naar een volgende release.

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iWmo en/of iJw? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96