Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Blijf op de hoogte

Zorginstituut Nederland werkt continu aan de standaarden voor de Wlz, Wmo en Jeugdwet. Over de laatste stand van zaken en recente ontwikkelingen informeren we u met nieuwsberichten en nieuwsbrieven. Antwoorden op vragen die bij ons binnenkomen vindt u in de rubriek veelgestelde vragen.

Twitter 

Via Twitter communiceren we, direct na publicatie, elk nieuwsbericht dat op www.istandaarden.nl verschijnt. 

RSS-feeds

Gebruik een RSS-reader om via de twee RSS-feeds direct bericht te ontvangen: een voor nieuwsberichten en een voor nieuw verschenen documenten.

Vragen over iStandaarden

> Ga naar onze contactpagina

Nieuwsarchief

 • iWlz 2.3 succesvol in gebruik genomen

  Posted in iStandaarden on jan 04, 2022

  4 januari 2022 – Vanaf 1 januari 2022 is iWlz 2.3 van kracht. Alle partijen werken nu met deze nieuwe versie van de iWlz-standaard.

 • Afspraken maken is de basis voor verbetering van gegevensuitwisseling

  Posted in Platform IZO on dec 27, 2021

  Het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg, beter bekend als KIK-V, heeft onlangs successen mogen boeken met het vaststellen van de ‘afsprakenset’. De afspraken die hierin zijn vastgelegd zijn het begin van de nieuwe manier van gegevensuitwisseling met minder administratieve lasten voor zorgprofessionals. Wendy Kuijer en Margerethe Neijssel van KIK-V praatten Platform IZO bij over de laatste ontwikkelingen en de volgende fase van KIK-V.

 • Revisiereleases iWmo en iJw 3.1.1

  Posted in iStandaarden on dec 21, 2021

  21 december 2021 – Zorginstituut Nederland publiceert vandaag nieuwe versies van de aankomende releases iWmo en iJw 3.1 die per 1 april 2022 worden geïmplementeerd. In deze versies zijn de procesplaten vernieuwd. Ook is een knelpunt bij het declareren van tweewekelijkse levering van Huishoudelijke Hulp opgelost. Tot slot is de Casuïstiek aangepast voor iWmo.

 • Regelhulp helpt burger bij het organiseren van zorg

  Posted in Platform IZO on dec 16, 2021

  Regelhulp.nl is een website van de overheid die mensen helpt hun weg te vinden in alle verschillende informatieve websites over de langdurige zorg. Ingrid Claassen van het ministerie van VWS praat Platform IZO bij over de meest recente ontwikkelingen rondom de website, zodat burgers nog beter de informatie kunnen vinden die ze zoeken.

 • Meld je aan voor de laatste werksessie ‘behoeftepeiling zorginhoudelijke informatie in de Wmo’

  Posted in iStandaarden on dec 09, 2021

  9 december 2021 - Op 12 januari 2022 organiseren Zorginstituut Nederland en het Ketenbureau i-Sociaal Domein de derde en laatste werksessie voor het onderzoek naar de behoefte van zorginhoudelijke informatie in de Wmo. In deze sessie zullen wij de belangrijkste conclusies die in het rapport worden meegenomen toetsen bij de Wmo-professionals.

 • Publicatie conceptspecificaties iEb 2.0

  Posted in iStandaarden on dec 02, 2021

  2 december 2021 - Zorginstituut Nederland publiceert vandaag de conceptspecificaties van de nieuwe iEb 2.0 release. In dit nieuwsbericht staan kort de wijzigingen en de verdere planning. Ook lees je hoe je je kunt aanmelden voor de uitleg- en reviewsessie en hoe je bevindingen op de conceptspecificaties kunt doorgeven.

 • I-strategie Rijk leidt tot concept informatieplan VWS

  Posted in Platform IZO on nov 23, 2021

  In de I-strategie Rijk 2021-2025 staan de ambities van de Rijksoverheid op het vlak van digitalisering beschreven. Het gedachtengoed van IZO over het netwerkmodel sluit goed aan op deze ambities. De I-strategie verscheen in september en is opgesteld door de CIO’s van het Rijk breed. In oktober besprak het Platform IZO hoe het netwerkmodel past binnen de ambities van het Rijk. Hanjo Scheltens, adviseur CIO bij het ministerie van VWS, lichtte de strategie toe en vertelde over het hierop aansluitende informatieplan waar VWS aan werkt.

 • Aanmelden referentiegroepbijeenkomsten releases 2023

  Posted in iStandaarden on nov 11, 2021

  11 november 2021 – Zorginstituut Nederland start met de voorbereidingen voor de iStandaarden-releases van 2023.

 • Aanpassingen berekening eigen bijdrage

  Posted in Platform IZO on nov 11, 2021

  Om zorg te ontvangen uit de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt een eigen bijdrage van de zorgontvanger gevraagd. Het CAK berekent hoe hoog deze eigen bijdrage is. De berekening van de eigen bijdrage op grond van de Wlz en de Wmo gaat in de komende jaren veranderen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het CAK maar ook voor burgers. Walter Popken en Ruth Alderse Baas van het CAK leggen aan Platform IZO uit wat er verandert en waarom.

 • Op weg naar een nieuw Elektronisch Cliëntendossier

  Posted in Platform IZO on nov 08, 2021

  Het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) wordt nog (te) vaak ervaren als een last, Zowel branchevereniging ActiZ als organisatieadviesbureau Berenschot onderzoeken hoe het ECD verbeterd kan worden. Het huidige ECD sluit onvoldoende aan bij de behoefte van de zorgprofessional. De vraag is of en hoe het ECD kan helpen om cliënten meer regie te geven over zorg en gezondheid. Annemiek Mulder (ActiZ) en Marvin Hanekamp (Berenschot) vertelden tijdens de Platform IZO-bijeenkomst van september over hun werk om tot een verbeterd ECD te komen.

primary@149.210.155.96