Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Blijf op de hoogte

Zorginstituut Nederland werkt continu aan de standaarden voor de Wlz, Wmo en Jeugdwet. Over de laatste stand van zaken en recente ontwikkelingen informeren we u met nieuwsberichten en nieuwsbrieven. Antwoorden op vragen die bij ons binnenkomen vindt u in de rubriek veelgestelde vragen.

Twitter 

Via Twitter communiceren we, direct na publicatie, elk nieuwsbericht dat op www.istandaarden.nl verschijnt. 

RSS-feeds

Gebruik een RSS-reader om via de twee RSS-feeds direct bericht te ontvangen: een voor nieuwsberichten en een voor nieuw verschenen documenten.

Vragen over iStandaarden

> Ga naar onze contactpagina

Nieuwsarchief

 • Eerste Groene Vink voor iJw uitgereikt

  Posted in iStandaarden on nov 17, 2014

  ​18 november 2014 – De Heer Software heeft als eerste softwareleverancier voor zorgaanbieders de Groene Vink voor iJw behaald.

 • Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

  Posted in iStandaarden on nov 17, 2014

  19 november 2014 – iWmo en iJw zijn de berichtstandaarden die de decentralisatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw) ondersteunen. Met de standaarden, beheerd door Zorginstituut Nederland, kan in de keten informatie uitgewisseld worden.

 • Lancering Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

  Posted in iStandaarden on nov 09, 2014

  10 november 2014 – Vanaf vandaag is de Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugd beschikbaar. Deze index geeft u een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling binnen de keten. Gemeenten kunnen in de Verwijsindex Productcodes zelf gemeentespecifieke productcodes opvoeren en beheren.

 • Eerste Groene Vink voor iWmo uitgereikt

  Posted in iStandaarden on nov 04, 2014

  5 november 2014 – Unit4 heeft als eerste softwareleverancier voor zorgaanbieders de Groene Vink voor iWmo behaald.

 • Scenario’s administratieve afhandeling AWBZ-uitstroom

  Posted in iStandaarden on okt 30, 2014

  ​31 oktober 2014 – De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein naar de Jeugdwet, Wmo of Zvw. Daarmee staan ook de administratieve systemen van de ketenpartners voor een wijziging.

 • Handreiking iWmo geactualiseerd

  Posted in iStandaarden on okt 30, 2014

  <p>​<strong data-verified="redactor">31 oktober 2014 – De Handreiking iWmo is geactualiseerd naar de laatste stand van zaken.</strong> </p><p>U kunt de geüpdatete handreiking hiernaast downloaden.</p>

 • Implementatie-ondersteuning voor iWlz, iWmo en iJw

  Posted in iStandaarden on okt 29, 2014

  ​30 oktober 2014 – Om overzicht te bieden van de producten en diensten die Zorginstituut Nederland levert en beheert om de informatie-uitwisseling binnen de Wlz, Wmo en Jeugdwet te ondersteunen, is een productenoverzicht samengesteld.

 • Resultaten referentiegroep en nieuw BEP-model Jeugdwet

  Posted in iStandaarden on okt 23, 2014

  24 oktober 2014 – Vanaf 1 januari 2015 wordt de zorg voor jeugd ondergebracht bij de gemeente. Om gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen gemeenten en aanbieders mogelijk te maken, is voor de Jeugdwet een standaard ontwikkeld: iJw 1.0. De standaard is gebaseerd op de berichten zoals die ook in de Wmo en de AWBZ/Wlz gebruikt worden.

 • Denktank Special: i-HLZ voor softwareleveranciers

  Posted in iStandaarden on okt 13, 2014

  14 oktober 2014 - Bij het ministerie van VWS vindt maandag 20 oktober van 9.30 tot 11.00 uur een Denktank Special plaats voor softwareleveranciers van zorgaanbieders. Op deze speciaal ingelaste bijeenkomst wordt ingegaan op benodigde veranderingen in de informatievoorziening in de aanloop naar 1 januari 2015, en wat dat betekent voor uw werk.

 • Download de productcodetabel iWmo-berichten

  Posted in iStandaarden on okt 09, 2014

  ​10 oktober 2014 - In de iWmo-berichten worden codes gebruikt om aan te geven welk soort ondersteuning voor een cliënt van toepassing is. In de berichten is dit een verplicht veld dat gevuld wordt vanuit een standaardtabel. Deze tabel bestaat uit achttien categorieën die nauw samenhangen met verantwoordingssystematiek voor gemeenten.

primary@149.210.155.96