Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Blijf op de hoogte

Zorginstituut Nederland werkt continu aan de standaarden voor de Wlz, Wmo en Jeugdwet. Over de laatste stand van zaken en recente ontwikkelingen informeren we u met nieuwsberichten en nieuwsbrieven. Antwoorden op vragen die bij ons binnenkomen vindt u in de rubriek veelgestelde vragen.

Twitter 

Via Twitter communiceren we, direct na publicatie, elk nieuwsbericht dat op www.istandaarden.nl verschijnt. 

RSS-feeds

Gebruik een RSS-reader om via de twee RSS-feeds direct bericht te ontvangen: een voor nieuwsberichten en een voor nieuw verschenen documenten.

Vragen over iStandaarden

> Ga naar onze contactpagina

Nieuwsarchief

 • Invoering nieuwe versies iWlz, iWmo en iJw

  Posted in iStandaarden on feb 01, 2016

  2 februari 2016 – Vier weken geleden zijn de nieuwe versies van iWlz, iWmo en iJw in gebruik genomen. Hoe staat het ervoor met de invoering van de releases? Het algemene beeld is positief.

 • Timing publicatie wachtlijstinformatie langdurige zorg

  Posted in iStandaarden on feb 01, 2016

  2 februari 2016 – In opdracht van het ministerie van VWS publiceren we maandelijks een gedetailleerd overzicht van het aantal wachtenden op langdurige zorg. In de afgelopen maanden is daarin een achterstand opgetreden.

 • Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet voortaan in Excel

  Posted in iStandaarden on jan 20, 2016

  ​21 januari 2016 – Vanaf 1 januari 2016 is de functionaliteit van de webmodule 'Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet' aangepast. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om aanpassingen aan te brengen in de webmodule. Zorginstituut Nederland heeft de publicatievorm in overleg met de ketenpartijen veranderd in Excel-bestanden.

 • iStandaarden.nl is vernieuwd

  Posted in iStandaarden on jan 17, 2016

  18 januari 2016 – Voor meer gebruiksvriendelijkheid en betere service is istandaarden.nl vernieuwd. ​Bij de vernieuwing was het streven om zo weinig mogelijk te veranderen aan de opbouw, het uiterlijk en de navigatie van de website.

 • Jeugdwet: verbeterde vertaalcodetabel CBS gepubliceerd

  Posted in iStandaarden on jan 13, 2016

  14 januari 2016 – In de vertaling van de standaardproductcodes Jeugdwet naar CBS-codes voor de dimensie ‘hulpvorm’ is een aantal inconsistenties geconstateerd.

 • Berichtenverkeer iWlz 1.1 werkt weer naar behoren

  Posted in iStandaarden on jan 05, 2016

  ​6 januari 2016 - Gisteren werd een deel van de Wlz-berichten via VECOZO afgekeurd. VECOZO heeft uitgezocht wat de belangrijkste oorzaken zijn. Voor de berichten die ten onrechte zijn afgekeurd, is een aanpassing in de software doorgevoerd. Er zijn ook berichten terecht afgekeurd omdat ze volgens de oude versie iWlz 1.0 zijn ingediend.

 • Deels afkeur berichten iWlz 1.1

  Posted in iStandaarden on jan 03, 2016

  ​4 januari 2016 – Het blijkt dat een deel van de iWlz 1.1-berichten wordt afgekeurd bij VECOZO. Momenteel wordt onderzocht wat de oorzaak is. We gaan ervan uit dat morgen een oplossing voorhanden is. We houden op u op de hoogte van de ontwikkelingen.

primary@149.210.155.96