Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuwsflits 1 december 2020

Nummer 4, 1 december 2020

Onderwerpen:

Nieuwsflits iWmo 3.0 en iJw 3.0

Deze nieuwsflits gaat over een aantal onderwerpen die van belang zijn voor de nieuwe releases iWmo 3.0 en iJw 3.0 die per 4 januari 2021 in gebruik worden genomen en is bedoeld voor alle partijen die hiermee werken: aanbieders en gemeenten en hun softwareleveranciers

^ Naar boven

2 Migreren toewijzingen

Graag informeren we u over het feit dat het migreren van toewijzingen zonder uniek toewijzingsnummer inmiddels moet zijn uitgevoerd door alle gemeenten. Mocht dit nog niet bij u zijn gedaan, dan vragen we u dit zo snel mogelijk (uiterlijk 7 december 2020) alsnog te doen. De reden dat dit nu moet worden uitgevoerd, heeft te maken met voldoende tijd die de aanbieder nog nodig heeft om een stopbericht te kunnen sturen als reactie op de intrekking van het toewijzingsbericht zonder uniek toewijzingsnummer. Dit is in release 3.0 namelijk niet meer mogelijk.

We ontvangen de laatste tijd regelmatig vragen over het vullen van de einddatum in de toewijzing. Vanaf release 3.0 is de einddatum in de toewijzing in bepaalde gevallen verplicht, bijvoorbeeld bij de frequentie ‘Per week’ en ‘Totaal geldigheidsduur toewijzing’.

Wij willen u nogmaals wijzen op de infographics Moet een toewijzing worden gemigreerd? en Hoe en wanneer wordt de toewijzing gemigreerd? Hierin worden alle situaties met betrekking tot toewijzingen beschreven die voor release 3.0 moeten worden gemigreerd. Meer informatie is ook te vinden in de presentaties op onze ondersteuningspagina en uiteraard in de specificaties van release 3.0.

De gemeenten moeten zorgen voor de migratie van de betreffende toewijzingen. Heeft u als gemeente nog vragen over deze migratie, neemt u dan contact met ons op via info@istandaarden.nl.

Heeft u als aanbieder nog geen gemigreerde toewijzingen ontvangen terwijl u deze wel verwacht, neemt u dan contact op met de gemeente.

^ Naar boven

3 Geen declaraties en facturen in te dienen in de periode van 21-12-2020 tot en met 4-1-2021

Zoals in het landelijk draaiboek is aangegeven, mogen in de periode vanaf 21 december 2020 23.00 uur t/m 4 januari 2021 13.00 uur geen declaraties en facturen worden ingediend. Vanaf 4 januari 2021 13.00 uur is dit weer mogelijk, maar dan met 3.0-berichten

In het landelijk draaiboek staat alle informatie over het gefaseerd afsluiten van het berichtenverkeer om de ingebruikname van release 3.0 soepel te laten verlopen.

^ Naar boven

Verzoek om Wijziging

We krijgen nog steeds veel vragen over het verplichte karakter van het Verzoek om Wijziging. Hieronder geven we nogmaals een uitleg over het gebruik van dit proces en de bijbehorende berichten.


Voor gemeenten:

Als de aanbieder bij u wijzigingen mag aanvragen in de zorgvraag voor de cliënt, dan moet hiervoor vanaf release 3.0 gebruik worden gemaakt van het VOW-proces.

De aanbieder dient een verzoek tot wijziging in via het VOW-bericht. U als gemeente beoordeelt de aanvraag en neemt hierover een beslissing. De aanvraag wordt vervolgens door u gehonoreerd (middels een toewijzingsbericht) of afgewezen (middels een antwoordbericht).

We weten dat een aantal gemeenten niet op tijd klaar zijn met het inregelen van dit nieuwe proces en de bijbehorende berichten. Aan die gemeenten vragen we om dit tijdig en duidelijk te communiceren naar hun aanbieders en aan te geven vanaf welk moment ze er wel klaar voor zijn.

Als de aanbieder geen rol heeft in het aanvragen van wijzigingen in de zorgvraag van de cliënt, wijzigt er naar aanleiding van release 3.0 niets in het proces van aanvragen wijzigingen in de zorgvraag (bijvoorbeeld als de cliënt zelf de gewijzigde zorgvraag bij de gemeente moet indienen).


Voor aanbieders:

Indien u nu geen rol heeft in het proces voor aanvragen van wijzigingen in de zorg voor een cliënt (en de gemeente dit in 2021 ongewijzigd voortzet), is dit in release 3.0 ook niet het geval. De gemeente kan zelf bepalen wie verantwoordelijk is voor het aanvragen van de gewijzigde zorgvraag en dat kan bijvoorbeeld ook de cliënt zelf zijn.

Indien u nu een wijziging in de zorgvraag voor een cliënt aan de gemeente mag doorgeven (via telefoon, mail of op een andere manier), moet u dit vanaf release 3.0 doen met behulp van een VOW-bericht. De gemeente beoordeelt deze aanvraag en zal deze honoreren (via een toewijzingsbericht) of afwijzen (via een Antwoordbericht). Hiermee is het proces en de gegevensuitwisseling voor het aanvragen van een wijziging in de zorgvraag gestandaardiseerd en vindt dit bij iedere gemeente (waar u dit mag aanvragen) op dezelfde manier en met dezelfde berichten plaats.


Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via info@istandaarden.nl.

^ Naar boven

Tot slot

Hebt u vragen over de nieuwsbrief of een tip voor de redactie? Uw reactie is welkom op info@istandaarden.nl.

Stelt u het niet langer op prijs om deze nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief (vermeld ‘Afmelden NB’ als onderwerp).

^ Naar boven

primary@149.210.155.96