Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuwsbrief juli 2020

Nummer 2, 2 juli 2020

Onderwerpen:

Voorwoord

De zomer is begonnen en dat is niet alleen te merken aan de tropische dagen die Nederland onlangs verwarmden. De medewerkers van Team Informatiestandaarden hebben de afgelopen tijd verhit doorgewerkt om de deadlines voor het publiceren van specificaties en ondersteuningsproducten te halen. Ondanks de ongemakken van het thuiswerken heeft het team alle publicaties op tijd weten uit te voeren. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Het thuiswerken levert ook voordelen op. We merken dat afstemming met externe partijen via online bijeenkomsten prima gaat. Externe partijen hebben, omdat reistijd niet meer hoeft te worden ingecalculeerd, vaker de tijd om met ons in overleg te gaan. Wel missen we het fysieke samenkomen met onze contactpersonen. Maar vast staat dat we in de toekomst, als we weer grotere vergaderingen kunnen houden, gaan kijken naar een goede mix tussen fysieke bijeenkomsten en online besprekingen.

^ Naar boven

Definitieve specificaties iWlz 2.2

Op 2 juli 2020 hebben we in het informatiemodel iStandaarden de definitieve specificaties voor iWlz 2.2 gepubliceerd. Deze release wordt per 1 januari 2021 geïmplementeerd en bevat voornamelijk wijzigingen die gericht zijn op:

  • Beter inzicht in de wachtlijsten;
  • Betere informatie-uitwisseling over levering behandeling bij verblijf;
  • Optimalisatie gegevensuitwisseling tussen zorgkantoren en het CAK;
  • Technische verbeteringen.

De invoering van iWlz 2.2 vindt plaats door middel van een big bang-scenario. Dit scenario houdt in dat er géén conversieperiode is voor zorgaanbieders bij invoering van deze release. Alle iWlz-gebruikers gaan op de datum van ingebruikname (naar verwachting 4 januari 2021) direct over op de nieuwe releas

Om ketenpartijen bij het bouwen, testen en implementeren van de nieuwe release te ondersteunen publiceren we documentatie, draaiboeken en modules. De technische en functionele documentatie die hoort bij de specificaties vindt u in het overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.2).

Dit overzicht wordt de komende tijd aangevuld met XSLT’s, voorbeeldberichten, casusbeschrijvingen, een ketentestplan, conversieregels en een migratiedraaiboek. De planning voor die aanvullingen staat op de ontwikkelpagina van iWlz 2.2. In de planning leest u ook vanaf wanneer de validatiemodule en TIS beschikbaar zijn voor het testen van berichten en scenario’s.

^ Naar boven

Sneak preview: ondersteuning voor implementatie iWmo/iJw 3.0

De releases iWmo 3.0 en iJw 3.0 bevatten veel wijzigingen op het gebied van de gegevensuitwisseling in de Wmo en de Jeugdwet en hebben daarom een grote impact op de processen en systemen van gemeenten en aanbieders. Om gebruikers en softwareleveranciers zo goed mogelijk te ondersteunen bij de overgang naar deze releases, publiceren wij in juli 2 interactieve presentaties: Wijzigingen iWmo 3.0 en iJw 3.0 en Migratie naar iWmo 3.0 en iJw 3.0.

Op donderdag 9 juli publiceren we het 1e deel van de presentatie Wijzigingen iWmo 3.0 en iJw 3.0. Hier wordt een aparte pagina op onze website iStandaarden.nl voor ingericht. Op deze pagina zijn zowel de presentaties als de aanvullende documentatie over release 3.0 te vinden. Denk aan infographics, veel gestelde vragen en andere documenten.

De presentaties worden in de komende maanden steeds verder uitgebreid en zijn in het najaar compleet. We houden u via nieuwsberichten en nieuwsflitsen op de hoogte van iedere publicatie. Zorg dat u ieder onderdeel van de presentaties goed bekijkt en de voorbereidingen treft die voor u van toepassing zijn.

Heeft u naar aanleiding van de presentaties nog vragen? Vanaf september 2020 organiseren wij vragenuurtjes waarin we u desgewenst extra uitleg geven. Binnenkort kunt u zich inschrijven voor deze vragenuurtjes. Houdt daarvoor onze website en de nieuwsbrief in de gaten.

Samen zorgen we voor een goede voorbereiding en een soepele overgang naar de nieuwe toekomstbestendige releases, die minder variatie, meer duidelijkheid en meer eenduidigheid brengen.

^ Naar boven

Revisierelease iWmo 3.0.1 en iJw 3.0.1

Op donderdag 2 juli 2020 is de revisierelease voor iWmo 3.0 en iJw 3.0 gepubliceerd. Hierin zijn de gemelde bevindingen op de definitieve specificaties verwerkt. Ook is alle 2.4-casuïstiek in het Informatiemodel iStandaarden geactualiseerd en is nieuwe casuïstiek toegevoegd. Zie ons nieuwsbericht voor meer informatie.

^ Naar boven

Kennismaking met Team Informatiestandaarden

Welke mensen staan er achter het Team Informatiestandaarden? Een aantal gezichten heeft u gezien bij referentiegroepen. Andere collega’s treden niet naar voren tijdens overleggen, terwijl ze wel hard meewerken aan de oplevering van producten en iStandaarden. Ons team is verdeeld in subdomeinen, waardoor we kennis over de specifieke zorgdomeinen op de juiste plaats gebruiken. Om te borgen dat we de iStandaarden op uniforme wijze opbouwen, werken we uiteraard ook buiten deze subdomeinen veel samen. Ons team is verdeeld in de subdomeinen iWlz, iWmo/iJw (inclusief iEb), ondersteuning en Modules & Services. In de komende nieuwsbrieven stellen verschillende collega’s van deze subdomeinen zich aan u voor.

^ Naar boven

Nieuw: Decentrale Validatieservice

We hebben de voordelen van de Validatieservice en de Decentrale Validatiemodule gebundeld in 1 technische module: de Decentrale Validatieservice. Deze service maakt het mogelijk de validatie van iStandaardenberichten uit te voeren in een interne (eigen) omgeving. Dit maakt de service geschikt om toe te passen bij het valideren van productiegegevens. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht Validatiemodule beschikbaar voor de 2021-releases van iWmo en iJw op onze website.

^ Naar boven

Het netwerkmodel: stap-voor-stap voorwaarts

Onlangs presenteerden we de businesscase van het netwerkmodel aan de bestuurders van alle betrokken ketenpartijen. De slotsom was duidelijk: de richting van het netwerkmodel wordt bestuurlijk breed ondersteund.

Met het netwerkmodel hoeven Wlz-uitvoerders in de toekomst gegevens nog maar één keer op te slaan. Daarna zijn de data altijd en overal beschikbaar: voor zorgaanbieders, zorgkantoren én cliënten. Hiermee zorgt de implementatie van dit model voor een forse daling van de administratieve lastendruk.

Het Actieprogramma iWlz voert binnenkort een zogeheten proof of concept uit: een test van het indicatieregister in de praktijk. ZN en CIZ hebben de regie. Iedere overgang naar een volgende stap vindt plaats na een zorgvuldig go/no go-besluit op basis van heldere criteria. Zo houden we bij ieder belangrijk beslismoment de voor- en nadelen goed in beeld.

Bekijk meer informatie over het Actieprogramma iWlz en de laatste nieuwsbrief

^ Naar boven

Tot slot

Hebt u vragen over de nieuwsbrief of een tip voor de redactie? Uw reactie is welkom op info@istandaarden.nl.

Stelt u het niet langer op prijs om deze nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief (vermeld ‘Afmelden NB’ als onderwerp).

primary@149.210.155.96