Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuwsbrief november 2020

Nummer 4, 2 november 2020

Onderwerpen:

Voorwoord

Het leven zit vol uitdagingen en kansen. Dat bewijst ook de tijd waarin we leven. Wij voelen mee met iedereen die juist in deze tijd in de zorg werkt of van dichtbij de gevolgen van COVID19 ondervinden. Voor ons gaat ook het ‘normale’ werk door, en dat betekent, nu we bijna alle ondersteuning hebben opgeleverd voor de ingebruikname van de nieuwe releases, we voorzichtig kijken naar het jaar 2022. Zijn er nog kansen om de administratieve lasten verder terug te dringen? Hoe kunnen we de keten verder ondersteunen bij het leveren van goede en passende zorg aan de cliënt? En hoe vinden we afstemming met onze stakeholders? Dat dit niet op de bekende manier kan, is duidelijk. Het is onze taak om uit te vinden welke middelen we kunnen inzetten om toch referentiegroepen te organiseren. We maken al gebruik van de voordelen van online vergaderen en gaan onderzoeken welke manieren geschikt zijn om gelijktijdig interactief samen te werken.

^ Naar boven

Vragenuurtjes iStandaarden, binnenkort ook voor iWlz 2.2

Sinds enkele weken organiseren we vragenuurtjes voor iWmo en iJw 3.0. Deze onlinesessies vervangen de geplande roadshows, die vanwege het coronavirus niet door konden gaan. De bijeenkomsten worden druk bezocht en de reacties zijn positief. De vragenuurtjes voorzien duidelijk in een behoefte. Dat is voor ons een reden om ook vragenuurtjes te organiseren voor iWlz 2.2.

Het doel van de vragenuurtjes voor iWlz 2.2 is om vragen over de implementatie, de migratie en het gebruik van de nieuwe release te beantwoorden. Daarnaast horen we graag van u welke wensen of verbeterpunten u heeft voor de volgende release. De vragenuurtjes voor iWlz 2.2 vinden in de periode tussen eind november en begin december plaats. Dat is enkele weken na de publicatie van het Landelijk draaiboek migratie iWlz 2.2. In de sessies beantwoorden we uw vragen over dit draaiboek.

Binnenkort ontvangt u per mail een uitnodiging voor de vragenuurtjes voor iWlz 2.2.

^ Naar boven

Het team Informatiestandaarden: collega’s achter Standaardisatie Advies

De standaardisatiespecialisten bewaken de samenhang en consistentie van de iStandaarden. Daarnaast houden zij zich bezig met vernieuwing en innovatie op het gebied van informatiestandaardisatie. Zo bekijken zij hoe iStandaarden aansluiten op de duurzame informatievoorziening in de zorg en op landelijke en internationale standaarden. Om te zorgen dat de iStandaarden blijven aansluiten bij de werkwijzen van de ketenpartijen, worden alle perspectieven op de informatiearchitectuur meegenomen.

Elly Kampert-van Galen, adviseur

Na een aantal jaar neurobiologisch onderzoek maakte Elly de overstap naar informatisering in de zorg. In 2013 startte Elly bij het Zorginstituut als informatieanalist. Zij was onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van de eerste versie van de iWmo en iJw. Met die eerste versies ontstond meteen de nieuwe uitdaging om de verschillende standaarden bij doorontwikkeling niet onnodig van elkaar te laten afwijken. Sindsdien houdt Elly zich bezig met het domeinoverstijgende beheer van de verschillende iStandaarden. Daarnaast adviseert ze over de wijze waarop innovatie kan worden ingezet voor het duurzaam beheer van de iStandaarden. Elly: “Het is een leuke uitdaging om binnen de vele ontwikkelingen in de informatisering van de zorg te zoeken naar goede en duurzame oplossingen.”

Fabien Reniers, adviseur

Fabien is een ervaren adviseur, gespecialiseerd in datamanagement en business intelligence, met een achtergrond in semantisch onderzoek en informatiemanagement. Sinds twee jaar ondersteunt hij de programma’s en projecten omtrent de vernieuwing van de verschillende iStandaarden. Eerder was Fabien werkzaam als informatiemanager in de ouderenzorg, waar hij in de praktijk heeft ervaren hoe belangrijk standaardisatie is om de samenwerking binnen en buiten de organisatie te bevorderen. Bij het Zorginstituut heeft hij de kans om een bijdrage aan deze standaardisatie te leveren. Over werken bij het Zorginstituut zegt Fabien: “Fijne mensen om mee samen te werken aan zinnige en interessante projecten.”

Roberto Lambooij, adviseur

Roberto is een ervaren adviseur met zijn wortels in de informatievoorziening. Hij heeft brede kennis op het gebied van bedrijfsvoering en procesmanagement. Als standaardisatiespecialist ondersteunt hij de programma’s en projecten omtrent de vernieuwing van de verschillende iStandaarden. Roberto heeft een breed scala aan rollen in verschillende branches vervuld en heeft daardoor ervaren dat goede informatievoorziening en processen noodzakelijk zijn voor organisaties om effectief te zijn. Bij het Zorginstituut heeft hij de kans om informatievoorziening en bedrijfsvoering te verbeteren, zodat de zorg zelf uiteindelijk meer aandacht kan krijgen. Roberto: “Standaardisatie beperkt onnodige variatie, waardoor je je op belangrijke dingen kunt focussen.”

^ Naar boven

Aankondiging splitsing informatiemodellen

Het huidige informatiemodel voor iStandaarden wordt beheerd in één model. Dat model bevat per iStandaard de specificaties van de releases die in een bepaald jaar geldig zijn.

Al langere tijd bestaat de wens om verschillende iStandaarden onafhankelijker van elkaar te kunnen publiceren, bijvoorbeeld als de releasemomenten uiteenlopen. Om meer flexibiliteit in het gebruik en het beheer te brengen, wordt het informatiemodel dat nu op jaarbasis ingedeeld is, opgesplitst in modellen op releasebasis. De iWlz en iWmo/iJw, inclusief iEb, worden straks beheerd in een eigen model. Ook iPgb wordt bij verdere doorontwikkeling in een eigen model beheerd.

De integrale benadering van de iStandaarden blijft nog steeds van toepassing. De ontwerprichtlijnen voor de iStandaarden waarborgen dat de specificaties van de informatiemodellen vergelijkbaar zijn en dat gebruikgemaakt kan worden van gedeelde componenten.

Deze opsplitsing van de modellen heeft geen invloed op de specificaties van de verschillende standaarden, maar leidt wel tot een aantal kleine wijzigingen in de wijze van publiceren en navigeren. Begin november zullen we u hier verder over informeren.

^ Naar boven

Oproep wijzigingsverzoeken releases 2022

Het Zorginstituut roept alle gebruikers en betrokken partijen van het iStandaarden-berichtenverkeer op om wensen en verbeterpunten door te geven voor de releases van 2022. Uw input is van groot belang, want daarmee zorgen we samen voor een release die bijdraagt aan het verder verminderen van administratieve lasten.

Om tot een release te komen, doorlopen wij het volgende proces:

  1. Verzamelen: de wijzigingsverzoeken worden verzameld.
  2. Voorbereiding en analyse: de wijzigingsverzoeken worden verduidelijkt, gegroepeerd en geanalyseerd. Samen met de ketenpartijen prioriteren we de verzoeken en bepalen we welke verder worden uitgewerkt om eventueel in de volgende release te worden opgenomen.
  3. Vaststellen kadernota: de Stuurgroep stelt de kaders vast voor de nieuwe release.
  4. Afstemming en consultatie: in de referentiegroepen met alle betrokken partijen bespreken we of en hoe de wijzigingsverzoeken in een volgende release worden verwerkt. Deze afstemming is zowel functioneel als technisch. Ook bespreken we de raakvlakken met de bijbehorende processen.
  5. Vaststellen inhoud release: de Stuurgroep stelt de inhoud van de release én de implementatiestrategie vast.
  6. Uitwerken van specificaties: de specificaties worden opgesteld en gepubliceerd in het informatiemodel. Ook worden ondersteunende producten en documentatie ontwikkeld en gepubliceerd.

Wensen en verbeteringen kunt u doorgeven via de formulieren Wijzigingsverzoek iWmo/iJw en Wijzigingsverzoek iWlz. Om uw wijzigingsverzoek goed te kunnen beoordelen, is een duidelijke onderbouwing belangrijk. Geef daarom zo goed mogelijk aan waarom u de wijziging aanvraagt. Bijvoorbeeld:

  • Welk probleem wordt hiermee opgelost?
  • Hoe groot is het probleem?
  • Hoe draagt de oplossing bij aan minder administratieve lasten?

^ Naar boven

Extra uitvraag vanuit het Ketenbureau i-Sociaal Domein

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein doet een vooronderzoek naar productcodes die gebruikt worden in het iWmo- en iJw-berichtenverkeer. Doel van dit vooronderzoek is om meer inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaken van het grote aantal productcodes dat wordt gebruikt en welke gevolgen dit heeft voor zorgaanbieders en gemeenten. Aanleiding zijn de signalen dat de diversiteit in productcodes leidt tot administratieve lasten.

Als aanvulling op de interviews, heeft het Ketenbureau ook een beknopte online vragenlijst opgesteld. De vragenlijst bestaat uit 5 stellingen 2 meerkeuzevragen en 2 open vragen. Heeft u een mening over productcodes, zou u de vragenlijst, die circa 5 tot 10 minuten van uw tijd in beslag neemt, willen invullen? De vragenlijst kunt u invullen tot 11 november.

^ Naar boven

Tot slot

Hebt u vragen over de nieuwsbrief of een tip voor de redactie? Uw reactie is welkom op info@istandaarden.nl.

Stelt u het niet langer op prijs om deze nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief (vermeld ‘Afmelden NB’ als onderwerp).

primary@149.210.155.96