Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuwsbrief september 2020

Nummer 3, 2 september 2020

Onderwerpen:

Voorwoord

Een Engelse schrijver uit de 18e eeuw verwoordde het al heel mooi: “Er zijn twee soorten kennis. We hebben die zelf, of we weten waar we de informatie kunnen vinden”.

In de lijn van deze quote informeren wij u graag over de nieuwe documentatie die beschikbaar komt ter ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe releases van de iStandaarden. Ook vertellen we u over de vragensessies die we nog gaan organiseren. Want wij begrijpen dat nog niet iedereen alle kennis over de nieuwe releases in huis heeft. Deze worden allemaal op 1 januari 2020 en 1 juli 2021 van kracht.

^ Naar boven

Landelijk ketentestplan iWlz 2.2

Op 31 augustus hebben we het Landelijk ketentestplan iWlz 2.2 gepubliceerd. Dit ketentestplan is opgesteld op verzoek van en samen met betrokken ketenpartijen. Doel van het ketentestplan is om ketenpartijen en/of hun softwareleveranciers te ondersteunen bij het testen van hun software. Goede ketentests zijn noodzakelijk om de migratie naar iWlz 2.2 zo soepel mogelijk te laten verlopen en de kans op stagnering van het berichtenverkeer zo veel mogelijk te beperken. In het ketentestplan staan de afspraken waaraan deelnemers aan de landelijke ketentest zich moeten houden en het bevat de uit te voeren testscenario’s.

Zorginstituut Nederland treedt vanuit zijn beheerrol op als regisseur / facilitator van de ketentest.

^ Naar boven

Online vragensessies iWmo 3.0 en iJw 3.0: schuif aan en stel uw vraag!

Inmiddels hebben we het eerste deel van 2 presentaties gepubliceerd bij de releases 3.0. Het betreft de belangrijkste wijzigingen en de voorbereidingen die u moet treffen voor een soepele migratie.

Ook hebben we een aantal bijbehorende infographics gepubliceerd. Op maandag 7 september 2020 voegen we onderdelen ‘Declareren’ en ‘Afsluiten zorg’ toe. En op 16 september volgt het laatste onderdeel ‘Verzoek om Toewijzing & Verzoek om Wijziging’.

Bekijk hier de presentaties en ondersteunende documentatie:

Wij kunnen ons voorstellen dat u best nog wat vragen hebt over de nieuwe releases. Daarom organiseren we in de maanden september en oktober 2020 een aantal online vragensessies. Hierin kunt u al uw vragen stellen over de inhoud, bouw, migratie en implementatie. We organiseren vragensessies per onderdeel. U heeft hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen.

U kunt zich aanmelden voor de volgende onderwerpen:

Voor ieder onderdeel zijn een aantal datums gereserveerd voor een maximum aantal personen. Indien er meer belangstelling dan plaats is, organiseren we extra bijeenkomsten. U kunt daarom op het inschrijfformulier aangeven dat u wel geïnteresseerd bent, ook al staat er geen goede datum meer voor u bij.

^ Naar boven

In het kort: bevinding op de specificaties

iWlz 2.2 Technische regel TR106

In iWlz 2.2 is aan TR106 het element ‘soort’ (soort zorgtoewijzing) toegevoegd. Deze wijziging maakt overlap mogelijk tussen een reguliere zorgtoewijzing en een zorgtoewijzing voor overbruggingszorg. Hiervan is sprake, als een cliënt (voor dezelfde zorgeenheid en dezelfde leveringsvorm) wil wachten op een andere locatie bij dezelfde aanbieder (AGB) van wie hij nu zorg ontvangt.

Deze aanpassing bleek problemen op te leveren door het ontstaan van dubbele sleutels. Op basis van een consultatieronde in het veld hebben we besloten om deze wijziging terug te draaien en ‘soort’ uit TR106 te verwijderen. We passen ook de documentatie van TR106 en OP320 hierop aan.

Let op: de wijziging is vanaf begin oktober 2020 zichtbaar in het Informatiemodel. Tot die tijd is de documentatie over TR106 en OP320 leidend.

Revisierelease iWmo 3.0 en iJw 3.0

De definitieve specificaties voor iWmo 3.0 en iJw 3.0 zijn in april 2020 gepubliceerd. Sindsdien hebben we een aantal meldingen ontvangen die leiden tot een aanpassing in de specificaties. Het gaat om de volgende zaken:

  • onduidelijkheid over het vullen van TotaalToegekendBedrag in DeclaratieAntwoord als afkeur op de berichtklasse Declaratie plaatsvindt;
  • correcties op een aantal invulinstructies;
  • verduidelijken BerichtIdentificatie en DeclaratieIdentificatie;
  • verduidelijken casuïstiek 5 en 12 m.b.t. werkwijze na sturen tijdelijke stop.

De exacte wijzigingen komen in het mutatieoverzicht dat bij de revisierelease gepubliceerd wordt.

^ Naar boven

Het team Informatiestandaarden: collega’s achter alle ‘modules’

In de vorige nieuwsbrief beloofden wij u een nadere kennismaking met het team Informatiestandaarden van het Zorginstituut.

Het teamonderdeel Modules bijt het spits af en stelt zich voor. Het teamonderdeel Modules houdt zich bezig met de techniek rond de ondersteuning bij de implementatie van nieuwe iStandaarden. Zij zijn het technische geweten van het team Informatiestandaarden en heten ook wel de Quality Insurance. Deze collega’s houden zich dus niet zozeer bezig met de inhoud of vorm van standaarden, maar wel met het gebruik van de techniek. Bijvoorbeeld de vertaling van het Informatiemodel naar ondersteunende applicaties, zoals de Validatieservice, de Validatiemodule, Testvoorziening iStandaarden (TiS) en Accountbeheer.

Het teamonderdeel bestaat uit drie medewerkers met ieder een specifieke rol.

Matthijs Drenth, Technisch Adviseur

Matthijs is een ervaren consultant gespecialiseerd in testmanagement. Hij heeft de laatste 3 jaar de taak op zich genomen omde producten verder te professionaliseren. Werken voor iStandaarden bij het Zorginstituut is voor hem uitermate interessant, omdat het team voortdurende op zoek is naar manieren om techniek en kennis uit te breiden. Matthijs: “Het leuke hieraan is het vormen van de brug tussen techniek en informatie en communicatie”.

Soufi Schokking, Adviseur iStandaarden

Soufi houdt zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling van de modules. Zij onderhoudt het contact met de ontwikkelaars die bij de modules betrokken zijn. Hierbij kan zij haar ervaring als scrum manager en product owner optimaal benutten. Nieuwe releases van iStandaarden? Soufi zorgt voor tijdige oplevering van de modules en vergroten van het gebruiksgemak. Zij draait al jaren mee binnen het team en verrichtte in een eerder stadium ook veel werkzaamheden voor de verschillende domeinen. Soufi: “Leuk om uit te zoeken wat vanuit privacy en beveiliging wel en niet kan”.

Jos Pelser, Tester

Jos werkt al 20 jaar in de IT, waarvan 14 jaar als tester. Vorig jaar voerde hij een spoedopdracht uit voor het team. Jos: “Dat was een leuke opdracht, en ik wilde er wel eens dieper in duiken”. Intussen heeft Jos definitief de overstap naar het Zorginstituut gemaakt en heeft hij de ruimte om dieper in te gaan op de materie en mee te denken over de processen. Werken voor een non-profit organisatie geeft extra voldoening, vindt Jos. Op die manier draagt hij zijn steentje bij aan de maatschappij.

^ Naar boven

iWvggz: de nieuwe informatiestandaard gaat per 1 juli 2021 live

Op 1 september 2020 publiceerden we de conceptspecificaties van de nieuwe iStandaard iWvggz 1.0. Deze standaard wordt op 1 juli 2021 in gebruik genomen. Ketenpartijen krijgen de gelegenheid om de conceptspecificaties te reviewen.

^ Naar boven

Tot slot

Hebt u vragen over de nieuwsbrief of een tip voor de redactie? Uw reactie is welkom op info@istandaarden.nl.

Stelt u het niet langer op prijs om deze nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief (vermeld ‘Afmelden NB’ als onderwerp).

primary@149.210.155.96