Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuwsflits 14 oktober 2020

Nummer 2, 14 oktober 2020

Nieuwe XSLT’s voor iWlz 2.2.1, iWmo 3.0.2 en iJw 3.0.2 beschikbaar

12 oktober 2020 - Na de publicatie van de XSLT’s van iWlz 2.2.1, iWmo 3.0.2 en iJw 3.0.2 op 1 oktober, publiceert het Zorginstituut vandaag nieuwe XSLT’s. Hieronder leest u wat er is aangepast.

In de eerder gepubliceerde records zijn verwijzingen opgenomen naar regels die gebruikmaken van een externe bron (Gemeentecode en iWlz-AGB-codelijst) om te kunnen valideren. Omdat deze bronnen periodiek wijzigen en omdat ze geen onderdeel zijn van de XSLT-set is het niet mogelijk om die regels in het xml-bericht op basis van de XSLT-set te valideren.

Om verwarring te voorkomen zijn (de verwijzingen naar) deze regels nu uit de XSLT-set verwijderd.

Het betreft de volgende regels:

iWlz:

  • TR021: Voor iedere cliënt geldt dat er minimaal één toegewezen zorgeenheid moet zijn waarbij Instelling hoort bij Ontvanger.
  • TR042: De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.
  • TR064: Instelling moet overeenkomen met Afzender in de Header of moet (indien de verzendende partij een zorgkantoor is) conform de iWlz-AGB-Codelijst horen bij Afzender.
  • TR100: Ontvanger moet conform de iWlz-AGB-Codelijst horen bij Afzender.

iWmo/iJw:

  • CS300: Vullen met een bestaande gemeentecode uit het overzicht van CBS.

Moet u de nieuwe XSLT-sets gebruiken?

Nee, dit is niet nodig. De nieuwe set is helemaal backward compatible. De nieuw XSLT-set heeft dezelfde werking als de eerdere. Voor de duidelijkheid van de werking van de XSLT-set zijn de regels nu uit de XSLT-set verwijderd.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de releasenotes XSLT iWlz, de releasenotes XSLT iWmo en de releasenotes XSLT iJw.


primary@149.210.155.96