Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuwsflits 8 januari 2021

Nummer 5, 8 januari 2021

Aandachtspunten release 3.0

De releases 3.0 van de iWmo- en iJw-standaard zijn inmiddels succesvol in gebruik genomen. Het berichtenverkeer is goed op gang gekomen en de meeste partijen versturen en ontvangen inmiddels 3.0-berichten.

De afgelopen tijd zijn er echter een aantal bevindingen gemeld waar we in deze nieuwsflits graag aandacht voor willen vragen.

Indien u problemen ondervindt, laat het ons weten via info@istandaarden.nl. Het is belangrijk dat we als Zorginstituut zicht hebben op de problemen waar u als gebruiker tegenaan loopt, zodat we dit samen met u kunnen oplossen en in de volgende release kunnen meenemen.

De belangrijkste bevindingen waar we in deze nieuwsflits aandacht voor willen vragen zijn:


Stapeling van zorg en overlap van toewijzingen

In het berichtenverkeer is stapeling van zorg en overlap van toewijzingen sinds release 2.2. niet toegestaan. Sinds kort blijkt echter dat dit soms toch voorkomt (bijvoorbeeld bij correcties van toewijzingen) en dat softwareleveranciers hier workarounds voor hebben ingericht. Deze workarounds zijn in release 3.0 niet meer mogelijk. Dit levert nu problemen op bij een aantal gemeenten.


Workarounds

Om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk hinder ondervindt van deze knelpunten en de gegevensuitwisseling kunt voortzetten is per situatie een workaround beschreven. Deze kunt u vinden in dit document. De workarounds kunnen door gemeenten zelf worden toegepast of in samenwerking met uw softwareleverancier worden afgestemd.

We onderzoeken momenteel samen met softwareleveranciers van gemeenten en aanbieders de noodzaak en mogelijkheden om dit technisch door te voeren in de specificaties van de iWmo- en iJw-standaard..

Houdt u onze website in de gaten voor meer informatie over dit issue.


Onduidelijkheid omtrent periode 13 van 2020 bij 4-wekelijkse declaraties

Als declaraties per 4 weken worden ingediend is er onduidelijkheid over periode 13 van 2020. Dit komt doordat het CAK geen 4-wekenkalender meer uitgeeft. Gemeenten introduceren nu zelf een kalender (of einddatum). Dit is verwarrend.


Wat is de juiste werkwijze?

Het Ketenbureau (i-sociaaldomein.nl) heeft al enige tijd geleden de periodekalender gepubliceerd. Hierin is aangegeven dat periode 13 van 2020 eindigt op 31-12-2020. Door deze einddatum te hanteren kan zowel de overgang van 4-weken naar maand als de overgang van het oude declaratiebericht (303) naar het nieuwe declaratiebericht (323) probleemloos ondersteund worden.

Bij 4-wekelijkse declaraties is de declaratieperiode voor 2020-13 dus:

  • Begindatum : 30-11-2020
  • Einddatum : 31-12-2020

Voor de vulling van de productperiode zie IV061, waarbij de uiterlijke einddatum van de productperiode gelijk is aan 31-12-2020.

Meer informatie over deze werkwijze staat ook in de migratiehandreiking op onze website. De overgang van 4-weken naar per maand declareren staat ookuitgelegd in de presentatie “Migratie naar iWmo/iJw 3.0”, die bijvoorbeeld is na te lezen in de voice-over tekst van de bijbehorende presentatie (pagina 29).

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via info@istandaarden.nl

^ Naar boven

Tot slot

Hebt u vragen over de nieuwsbrief of een tip voor de redactie? Uw reactie is welkom op info@istandaarden.nl.

Stelt u het niet langer op prijs om deze nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief (vermeld ‘Afmelden NB’ als onderwerp).

^ Naar boven

primary@149.210.155.96