Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Over ons

istandaarden.nl is het portaal voor vijf informatiestandaarden op het gebied van zorg en ondersteuning: iWlz, iWmo, iJw, iPgb en iEb. Zorginstituut Nederland is de beheerder van de standaarden. Met istandaarden.nl ondersteunen we ketenpartijen die in de vijf domeinen werkzaam zijn.

Met het berichtenverkeer worden op cliëntniveau gegevens uitgewisseld. Dat gebeurt elektronisch. iWlz, iWmo, iJw, iPgb en iEb zijn landelijk vastgestelde standaarden die de basis vormen van de informatie-uitwisseling.

Voordelen van standaardisatie
Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling draagt bij aan transparantie en efficiëntie, en levert beleids- en sturingsinformatie op voor de hele keten.

 • Informatie wordt vergelijkbaar
 • Aansturing vanuit klantperspectief
 • Vermindering fouten tijdens het proces
 • Verbetert kwaliteit van processen
 • Vermindering administratieve lasten
 • Hergebruik van gegevens
 • Efficiëntie verhogen, kosten verlagen
 • Verbetert planning, sturing en controle

Nieuwe releases, vaste componenten
Nieuwe versies van de berichtstandaarden komen in de vorm van een release beschikbaar via istandaarden.nl. Alle standaarden hebben deze componenten gemeen:

 • het procesmodel, waarmee processen in de keten op elkaar zijn afgestemd en zo veel mogelijk geharmoniseerd
 • het berichtenmodel, dat de informatie- en berichtenstromen in de keten weergeeft
 • de berichtenstandaard, die een uniforme taal beschrijft en eenduidige definities geeft bij de registratie en uitwisseling van gegevens
 • spelregels voor de wijze van administreren 

De componenten van de berichtstandaarden zijn vastgelegd in informatiemodellen. Elk van de vijf standaarden heeft een eigen informatiemodel.

primary@149.210.155.96