Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Archivering van iStandaarden

Op deze pagina lichten we het archiefbeleid toe van de inhoud van de iStandaarden.

Team iStandaarden van Zorginstituut Nederland beheert iWlz, iWmo, iJw en iPgb: de iStandaarden voor de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en de Jeugdwet. De declaratieberichten binnen iWlz nemen een uitzonderingspositie in: daarvan is Vektis de beheerder.

Inhoud van iStandaarden
iStandaarden bestaan uit berichtspecificaties, regels, invulinstructies, voorbeeldberichten en informatiemodellen. Daarnaast is documentatie opgesteld met uitleg over de totstandkoming van releases en de elektronische berichten die daarbij horen.

iStandaarden-releases
iStandaarden komen doorgaans via een vaste jaarlijkse cyclus tot stand. Een release wordt opgevolgd door een nieuwe release, die nieuwe berichtspecificaties, regels en documentatie heeft.

Archiefbeleid iStandaarden
Om gebruikers inzicht te blijven geven in voorgaande releases, geldt voor de archivering van alle iStandaarden:

 1. Dat we op www.istandaarden.nl elke ‘oude’ versie van iWlz, iWmo, iJw en iPgb archiveren op de pagina’s:
  - Archief iWlz
  - Archief iWmo*
  - Archief iJw*
  - Archief iPgb (met ingang van nieuwe release)
  - Archief iWvggz
  We archiveren:
  • Basisschema’s
  • Berichtspecificaties per bericht, inclusief bijbehorende regels
  • Codelijsten
  • Productcodetabellen
  • Inhoud en gebruik bedrijfsregels
  • Inhoud en gebruik technische regels
  • Documentatie over inhoud en totstandkoming release

  * iWmo- en iJw-declaratieberichten worden met ingang van de releases iWmo 2.2 en iJw 2.2 gearchiveerd en gepubliceerd op istandaarden.nl, per iStandaard-archief, per release.
  Declaratieberichten tot en met release iWmo 2.1 en iJw 2.1 archiveert Vektis op www.vektis.nl.

 2. Dat we het archiefbeleid van Zorginstituut Nederland naleven. Ons archiefbeleid is gebaseerd op de Archiefwet, waarin is vastgelegd op welke wijze informatie- en archiefbeheer plaats moet vinden voor een goede bedrijfsvoering én om te waarborgen dat informatie uit het verleden toegankelijk blijft.


primary@149.210.155.96