Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Overleg

Om onze taken goed en in samenhang uit te voeren, vindt regelmatig overleg plaats met partijen in het werkveld van iStandaarden.

In dit deel van de website vindt u aanvullende informatie over stuurgroep-, klankbordgroep- en softwareleveranciersoverleg, en links naar partijen in het werkveld van iStandaarden.

Platform IZO
Sinds 1 januari 2016 maakt Platform Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO) deel uit van istandaarden.nl. De rode draad van Platform IZO is de samenwerking binnen de zorg en ondersteuning op het gebied van informatievoorziening.

Op de maandelijkse bijeenkomsten en de Denktanks is volop aandacht en ruimte voor het klantperspectiefafstemming, samenhang en architectuur.

Informatie over IZO bereikt u via de IZO-overzichtspagina op deze website. Daar leest u over de bijeenkomsten van het platform, de Denktanks, de Architectuurboard, het Toekomstbeeld 2020, en meer.

primary@149.210.155.96