Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Klankbordgroep

Zorginstituut Nederland is beheerder van de iStandaarden die worden gebruikt in de Wlz, Wmo, Jeugdwet en bij het pgb. Voor alle standaarden geldt dat het releaseproces zo goed mogelijk wordt gestroomlijnd en formeel wordt vastgelegd in releases met een logische versienummering en via een duidelijke planning.

Het Zorginstituut organiseert maandelijks klankbordgroepbijeenkomsten. Daar bespreken ketenpartijen ervaringen met het berichtenverkeer, doen verbetervoorstellen en ze bereiden die gezamenlijk voor.

Klankbordgroep iWlz
Deelnemers aan de Klankbordgroep iWlz zijn zorgkantoren, CIZ, CAK en zorgaanbieders. Over eventuele voorstellen om het berichtenverkeer aan te passen, brengt de Klankbordgroep iWlz advies uit aan de Stuurgroep iWlz.

De klankbordgroep vindt elke een-na-laatste dinsdag van de maand plaats, van 10.00 tot 12.00 uur. Twee keer per jaar sluiten ook softwareleveranciers aan tijdens een Klankbordgroep XL-bijeenkomst.

Klankbordgroep iWmo en iJw
Deelnemers aan de Klankbordgroep iWmo en iJw zijn zorgaanbieders en gemeenten. Over eventuele voorstellen om het berichtenverkeer aan te passen, brengt de Klankbordgroep iWmo en iJw advies uit aan het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

De klankbordgroep vindt elke een-na-laatste dinsdag van de maand plaats, van 13.00 tot 15.00 uur. Twee keer per jaar sluiten ook softwareleveranciers aan tijdens een Klankbordgroep XL-bijeenkomst.

Klankbordgroepbijeenkomsten in 2019 

  • Dinsdag 21 mei 2019
  • Dinsdag 18 juni 2019
  • Dinsdag 23 juli 2019 (optioneel)
  • Dinsdag 20 augustus 2019
  • Dinsdag 17 september 2019
  • Dinsdag 22 oktober 2019
  • Dinsdag 19 november 2019
  • Dinsdag 24 december 2019 (optioneel)

Voor elke bijeenkomst geldt dat iWlz van 10.00 tot 12.00 uur op de agenda staat en iWmo en iJw van 13.00 tot 15.00 uur.

Alle deelnemers worden van tevoren geattendeerd op de locatie van de bijeenkomst en de agenda.

primary@149.210.155.96