Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Klankbordgroep

Zorginstituut Nederland is beheerder van de iStandaarden die worden gebruikt in in de Wlz, Wmo, Jeugdwet en bij het pgb. Voor alle standaarden geldt dat het releaseproces zo goed mogelijk wordt gestroomlijnd en formeel wordt vastgelegd in releases met een logische versienummering en via een duidelijke planning.

Het Zorginstituut organiseert maandelijks klankbordgroepbijeenkomsten. Daar bespreken ketenpartijen ervaringen met het berichtenverkeer, doen verbetervoorstellen en ze bereiden die gezamenlijk voor.

Klankbordgroep iWlz
Deelnemers aan de Klankbordgroep iWlz zijn zorgkantoren, CIZ, CAK en zorgaanbieders. Over eventuele voorstellen om het berichtenverkeer aan te passen, brengt de Klankbordgroep iWlz advies uit aan de Stuurgroep iWlz.

De klankbordgroep vindt elke een-na-laatste dinsdag van de maand plaats, van 10.00 tot 12.00 uur. Twee keer per jaar sluiten ook softwareleveranciers aan tijdens een Klankbordgroep XL-bijeenkomst.

Klankbordgroep iWmo en iJw
Deelnemers aan de Klankbordgroep iWmo en iJw zijn zorgaanbieders en gemeenten. Over eventuele voorstellen om het berichtenverkeer aan te passen, brengt de Klankbordgroep iWmo en iJw advies uit aan het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

De klankbordgroep vindt elke een-na-laatste dinsdag van de maand plaats, van 13.00 tot 15.00 uur. Twee keer per jaar sluiten ook softwareleveranciers aan tijdens een Klankbordgroep XL-bijeenkomst.

Klankbordgroepbijeenkomsten in 2018

  • Dinsdag 23 januari 2018
  • Dinsdag 20 februari 2018
  • Dinsdag 22 mei 2018
  • Dinsdag 19 juni 2018
  • Dinsdag 24 juli 2018
  • Dinsdag 21 augustus 2018
  • Dinsdag 18 september 2018
  • Dinsdag 23 oktober 2018
  • Dinsdag 20 november 2018
  • Dinsdag 18 december 2018

Alle deelnemers worden van tevoren geattendeerd op de locatie van de bijeenkomst en de agenda.

primary.istandaarden.wooltown.nl