Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Klankbordgroep

Zorginstituut Nederland is beheerder van de iStandaarden die worden gebruikt in de Wlz, Wmo, Jeugdwet en bij het pgb. Voor alle standaarden geldt dat het releaseproces zo goed mogelijk wordt gestroomlijnd en formeel wordt vastgelegd in releases met een logische versienummering en via een duidelijke planning.

Het Zorginstituut organiseert regelmatig klankbordgroepbijeenkomsten. Daar bespreken ketenpartijen ervaringen met het berichtenverkeer, doen verbetervoorstellen en bereiden deze gezamenlijk voor om te bespreken tijdens de referentiegroepen van een volgende release.

Klankbordgroep iWlz

Deelnemers aan de Klankbordgroep iWlz zijn zorgkantoren, CIZ, CAK en zorgaanbieders. Over eventuele voorstellen om het berichtenverkeer aan te passen, brengt de Klankbordgroep iWlz advies uit aan de Stuurgroep iWlz.

De klankbordgroep iWlz vindt elke een-na-laatste dinsdag van de maand plaats, van 10.00 tot 12.00 uur.

Klankbordgroepbijeenkomsten iWlz in 2020

 • Dinsdag 24 maart 2020
 • Dinsdag 21 april 2020
 • Dinsdag 19 mei 2020
 • Dinsdag 23 juni 2020
 • Dinsdag 22 september 2020
 • Dinsdag 20 oktober 2020
 • Dinsdag 17 november 2020

Klankbordgroep iWmo en iJw

Deelnemers aan de Klankbordgroep iWmo en iJw zijn zorgaanbieders,gemeenten, CAK, Vektis, VECOZO, Inlichtingenbureau en Ketenbureau i-Sociaal Domein. Over eventuele voorstellen om het berichtenverkeer aan te passen, brengt de Klankbordgroep iWmo en iJw advies uit aan de Stuurgroep i-Sociaal Domein.

Klankbordgroepbijeenkomsten iWmo en iJw in 2020

 • Dinsdag 3 maart 2020 van 13.00 uur tot 15.00 uur
 • Woensdag 6 mei 2020 van 10.00 uur tot 12.00 uur
 • Donderdag 25 juni 2020 van 13.00 uur tot 15.00 uur
 • Woensdag 9 september 2020 van 10.00 uur tot 12.00 uur
 • Donderdag 5 november 2020 van 10.00 uur tot 12.00 uur

Alle deelnemers worden van tevoren geattendeerd op de locatie van de bijeenkomst en de agenda.

primary@149.210.155.96