Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Softwareleveranciersoverleg

In samenwerking met VNG Realisatie organiseert Zorginstituut Nederland regelmatig een landelijk softwareleveranciersoverleg (SLO) voor alle iStandaarden.

Met het SLO beogen we de communicatie naar softwareleveranciers binnen het domein Zorg en Ondersteuning en het werken met iStandaarden te bundelen.

Blijf op de hoogte
Met het SLO blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de informatievoorziening in de langdurige zorg en ondersteuning. In het menu rechts kunt u de documentatie inzien bij de bijeenkomsten van afgelopen jaar. Bent u op zoek naar informatie van langer geleden, kijk dan in de iBieb onder 'Softwareleveranciersoverleg'. Daar zijn alle presentaties, agenda's en verslagen voor u verzameld. 

Voor wie?
Het SLO richt zich op softwareleveranciers van ketenpartijen met een softwarepakket dat iWlz, iWmo, iJw of iPgb ondersteunt. Daarnaast zijn vertegenwoordigers uitgenodigd van VECOZO, het Inlichtingenbureau, Vektis, Zorgverzekeraars Nederland en brancheorganisaties van de zorgaanbieders.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor dit overleg of bent u op zoek naar informatie uit eerdere overleggen? Neemt u dan contact op via info@istandaarden.nl. De agenda wordt samengesteld in samenspraak met de deelnemers, die een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Periodiek overleg
Het softwareleveranciersoverleg vindt in de regel eens in de twee maanden plaats, met uitzondering van de zomervakantieperiode. Alle deelnemers worden van tevoren geattendeerd op de bijeenkomst, de agenda, de locatie en de begin- en eindtijd.

Reguliere bijeenkomsten worden doorgaans gehouden van 13.30 tot 16.00 uur, de Special Editions van 9.30 tot 15.30 uur.

Vergaderdata 2019

  • dinsdag 19 februari (Special Edition)
  • dinsdag 11 juni (Special Edition) ***geannuleerd***
  • dinsdag 1 oktober (regulier)
  • dinsdag 10 december (Special Edition)
primary@149.210.155.96