Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Stuurgroep

Zorginstituut Nederland stemt met alle ketenpartijen het beheer van de informatiestandaard iWlz af in de Stuurgroep iWlz. Voor iWmo en iJw maken we, op eenzelfde manier als bij iWlz, gebruik van referentiegroepen en klankbordgroepen om de samenhang te bewaken.

Voor iWlz komt de Stuurgroep iWlz maandelijks bijeen om de actuele stand van zaken te bespreken. Op basis voorstel van het Zorginstituut wordt de koers van de standaard bepaald. Ook maakt de Stuurgroep iWlz keuzes over de ontwikkeling van de nieuwe release van iWlz.

Wat de Stuurgroep iWlz vaststelt, vormt de basis voor de ontwikkeling van de nieuwe versie van de standaard. Dit gebeurt volgens een geformaliseerd releaseproces. Daarin worden de ketenpartijen in alle fasen intensief betrokken. 

De Stuurgroep iWlz volgt dit proces op hoofdlijnen, en beslist waar nodig over zaken die de voortgang in de weg staan – dit op aanbeveling van het Zorginstituut.

Maandelijks overleg
De Stuurgroep iWlz komt doorgaans maandelijks bijeen van 10.00 tot 12.00 uur, op de laatste dinsdag de maand.

Tijd en locatie
De vergaderdata in 2019 zijn:

  • Dinsdag 30 april 2019
  • Dinsdag 28 mei 2019
  • Dinsdag 25 juni 2019
  • Dinsdag 30 juli 2019
  • Dinsdag 27 augustus 2019
  • Dinsdag 24 september 2019
  • Dinsdag 29 oktober 2019
  • Dinsdag 26 november 2019
  • Dinsdag 31 december 2019 (optioneel)

Alle deelnemers worden van tevoren geattendeerd op de bijeenkomst en de agenda. De bijeenkomsten vinden plaats bij Zorginstituut Nederland, Willem Dudokhof 1, 1112 ZA, Diemen.

primary@149.210.155.96