Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Stuurgroep

Zorginstituut Nederland stemt met alle ketenpartijen het beheer van de informatiestandaard iWlz af in de Stuurgroep iWlz. Voor iWmo en iJw maken we, op eenzelfde manier als bij iWlz, gebruik van referentiegroepen en klankbordgroepen om de samenhang te bewaken.

Voor iWlz komt de Stuurgroep iWlz maandelijks bijeen om de actuele stand van zaken te bespreken en de koers van de standaard te bepalen. Ook maakt de Stuurgroep iWlz keuzes over de doorontwikkeling van de gegevensuitwisseling binnen de Wlz.

Wat de Stuurgroep iWlz vaststelt, vormt de basis voor de ontwikkeling van de nieuwe versie van de standaard. Dit gebeurt volgens een geformaliseerd releaseproces. Daarin worden de ketenpartijen in alle fasen intensief betrokken.

De Stuurgroep iWlz volgt dit proces op hoofdlijnen, en beslist waar nodig over zaken die de voortgang in de weg staan – dit op aanbeveling van het Zorginstituut.

Maandelijks overleg

De Stuurgroep iWlz komt doorgaans maandelijks bijeen van 10.00 tot 12.00 uur, op de laatste dinsdag de maand.

Tijd en locatie

De vergaderdata in 2021 zijn:

 • Dinsdag 26 januari
 • Dinsdag 23 februari
 • Dinsdag 30 maart
 • Dinsdag 27 april (komt te vervallen wegens Koningsdag)
 • Dinsdag 25 mei
 • Dinsdag 29 juni
 • Dinsdag 27 juli (komt wellicht te vervallen wegens zomervakantie)
 • Dinsdag 31 augustus
 • Dinsdag 28 september
 • Dinsdag 26 oktober
 • Dinsdag 30 november
 • Dinsdag 28 december (komt wellicht te vervallen wegens kerstvakantie)

Alle deelnemers worden van tevoren geattendeerd op de bijeenkomst en de agenda. De bijeenkomsten vinden plaats bij Zorginstituut Nederland, Willem Dudokhof 1, 1112 ZA, Diemen.


primary@149.210.155.96