Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Stuurgroep

Zorginstituut Nederland stemt met alle ketenpartijen het beheer van de informatiestandaard iWlz af in de Stuurgroep iWlz. Voor iWmo en iJw maken we, op eenzelfde manier als bij iWlz, gebruik van referentiegroepen en klankbordgroepen om de samenhang te bewaken.

Voor iWlz komt de Stuurgroep iWlz maandelijks bijeen om de actuele stand van zaken te bespreken en de koers van de standaard te bepalen. Ook maakt de Stuurgroep iWlz keuzes over de doorontwikkeling van de gegevensuitwisseling binnen de Wlz.

Wat de Stuurgroep iWlz vaststelt, vormt de basis voor de ontwikkeling van de nieuwe versie van de standaard. Dit gebeurt volgens een geformaliseerd releaseproces. Daarin worden de ketenpartijen in alle fasen intensief betrokken.

De Stuurgroep iWlz volgt dit proces op hoofdlijnen, en beslist waar nodig over zaken die de voortgang in de weg staan – dit op aanbeveling van het Zorginstituut.

Maandelijks overleg

De Stuurgroep iWlz komt doorgaans maandelijks bijeen van 10.00 tot 12.00 uur, op de laatste dinsdag de maand.

Tijd en locatie

De vergaderdata in 2020 zijn:

 • Dinsdag 25 februari 2020
 • Dinsdag 31 maart 2020
 • Dinsdag 28 april 2020
 • Dinsdag 26 mei 2020
 • Dinsdag 30 juni 2020
 • Dinsdag 28 juli 2020
 • Dinsdag 25 augustus 2020
 • Dinsdag 29 september 2020
 • Dinsdag 27 oktober 2020
 • Dinsdag 24 november 2020
 • Dinsdag 29 december 2020

Alle deelnemers worden van tevoren geattendeerd op de bijeenkomst en de agenda. De bijeenkomsten vinden plaats bij Zorginstituut Nederland, Willem Dudokhof 1, 1112 ZA, Diemen.


primary@149.210.155.96