Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWmo 2.3)

Op 13 juli 2018 zijn de definitieve specificaties van iWmo 2.3 gepubliceerd in versie 1.0 van het Informatiemodel iStandaarden voor iWmo 2.3. Op 16 april 2019 is hierop een kleine wijziging doorgevoerd en is versie 1.1 van het Informatiemodel gepubliceerd voor de revisierelease iWmo 2.3.1. 

Alle documentatie die hoort bij de modellen is voor u verzameld op deze pagina, inclusief eventueel versienummer en de publicatiedatum.

Detailgegevens modellen

  • Informatiemodel iStandaarden (iWmo 2.3.1), versie 1.1, d.d. 16-04-2019
  • Informatiemodel iStandaarden (iWmo 2.3), versie 1.0, d.d. 13-07-2018

Beide modellen geven een totaaloverzicht van bedrijfsregels, berichten en processen die in onderlinge samenhang de specificaties van de informatiestandaard iWmo beschrijven. De tabel op deze pagina toont het actuele overzicht van alle documentatie die momenteel in de modellen aanwezig is.

Via deze link gaat u terug naar de hoofdpagina van het Informatiemodel iStandaarden (2019).

Over de tabel
De tabel geeft een overzicht van bestanden (.zip) en documenten (.pdf, .xls, xlsx) die deel uitmaken van iWmo 2.3 en iWmo 2.3,1 met daarbij de versie en de recentste datum van publicatie. U ziet ook welke documentatie (nog) niet beschikbaar is.

Onder ‘Meer informatie’ zijn extra publicaties opgenomen die horen bij het informatiemodel maar daar formeel geen deel van uitmaken.

Document Bestandsnaam Versie Publicatiedatum
Bevindingenoverzicht Bevindingenoverzicht specificaties iWmo en iJw
29-09-2018
Reviewoverzicht Reviewoverzicht specificaties iWmo 2.3 en iJw 2.3 (xls)
13-07-2018
Codelijsten Codelijsten iWmo 2.3.1 (xls) 1.0 13-07-2018
Functionele uitwerking Functionele uitwerking iWmo 2.3 en iJw 2.3 (pdf) 1.0 13-07-2018
Mutatieoverzicht Mutatieoverzicht iWmo 2.3 en iJw 2.3 t.o.v. iWmo 2.2 en iJw 2.2 (xls) 1.0 13-07-2018

Mutatieoverzicht iWmo 2.3.1 en iJw 2.3.1 t.o.v. iWmo 2.3 en iJw 2.3 (xls)
1.0 17-04-2019
Regels op berichten Regelrapport iWmo 2.3 (xls) 1.0 13-07-2018

Regelrapport iWmo 2.3.1 (xls)
1.1 16-04-2019
Procesbeschrijving Procesbeschrijving iWmo 2.3 (pdf)
13-07-2018
Voorbeeldberichten Voorbeeldberichten - iWmo 2.3 (zip)
25-10-2018
Wijzigingsverzoeken Totaaloverzicht wijzigingsverzoeken iWmo 2.3 en iJw 2.3 (pdf) 1.0 13-07-2018
Toelichting Toelichting bij de ontwikkeling van de conceptspecificaties van iWmo 2.3 en iJw 2.3 (pdf) 1.0 05-06-2018
XSD’s iWmo 2.3.1 XSD’s (zip) 1.0 13-07-2018
XSLT’s XSLT's iWmo 2.3 (zip) 1.4.10 12-04-2019

XSLT's iWmo 2.3.1 (zip)
1.4.11 16-04-2019
Meer informatie Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw (pdf) 1.3 02-10-2017


Meer weten?
Wilt u meer weten over het Informatiemodel iStandaarden of iWmo? Neem dan contact op via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96