Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.0.1)

De huidige versie van het Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.0.1) is versie 1.8, gepubliceerd op 28 juni 2018. Alle documentatie die hoort bij het model is voor u verzameld op deze pagina, inclusief eventueel versienummer en de publicatiedatum. 

Het Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.0.1) is een totaaloverzicht van bedrijfsregels, berichten en processen die in onderlinge samenhang de specificaties van de informatiestandaard iWlz beschrijven. De tabel op deze pagina toont het actuele overzicht van alle documentatie die momenteel in het model aanwezig is.

Via deze link gaat u terug naar de hoofdpagina van het Informatiemodel iStandaarden (2019).

Over de tabel
De tabel geeft een overzicht van bestanden (.zip) en documenten (.pdf, .xls, xlsx) die deel uitmaken van iWlz 2.0.1, met daarbij de versie en de recentste datum van publicatie. U ziet ook welke documentatie (nog) niet beschikbaar is.

Onder ‘Meer informatie’ zijn extra publicaties opgenomen die horen bij het informatiemodel maar daar formeel geen deel van uitmaken.

Bestand of document
Naam
Versie
Publicatiedatum
Bevindingenoverzicht
Bevindingenoverzicht specificaties iWlz (xlsx)

20-12-2018
Codelijsten
Codelijsten iWlz 2.0.1 (xls)
1.7 28-06-2018
Functionele uitwerking
Functionele uitwerking iWlz 2.0.1 (pdf)
1.1 28-06-2018
Mutatieoverzicht
Mutatieoverzicht iWlz 2.0.1 t.o.v. iWlz 2.0 (xls)
1.1 05-07-2018
Regels op berichten
Regelrapport iWlz 2.0.1 (xlsx) 1.10
05-07-2018
Voorbeeldberichten
Voorbeeldberichten – iWlz 2.0.1 (zip)

28-06-2018
Wijzigingsverzoeken
Totaaloverzicht wijzigingsverzoeken iWlz 2019 (pdf) en erratum (24-09-18) (pdf)
1.1 28-06-2018
XSD’s
iWlz 2.0.1 XSD’s (zip)
1.7 05-07-2018
XSLT’s
XSLT’s iWlz 2.0.1 (zip)
1.4.6 07-09-2018
Meer informatie
Kadernotitie iWlz 2019 (pdf)

23-02-2018


Meer weten?
Wilt u meer weten over het Informatiemodel iStandaarden of iWlz? Neem dan contact op via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary.istandaarden.wooltown.nl