iStandaarden.nl Nieuwsberichten https://istandaarden.nl In deze RSS-feed treft u de recente nieuwsberichten aan op istandaarden.nl nl-nl Zorginstituut Nederland <![CDATA[Publicatie definitieve specificaties iWlz 2.2 en specificaties revisiereleases iWmo en iJw 3.0.1]]> 2 juli 2020 - Vandaag publiceert het Zorginstituut de definitieve specificaties van de nieuwe iWlz-release 2.2 in het Informatiemodel iStandaarden. Ook zijn de specificaties voor de revisiereleases iWmo 3.0.1 en iJw 3.0.1 nu beschikbaar.

Met deze specificaties kunnen softwareleveranciers van start met de bouw van de nieuwe versies van iStandaarden. De implementatiedatum van alle releases is 1 januari 2021. Naar verwachting worden ze maandag 4 januari 2021 in gebruik genomen.

Het Zorginstituut publiceert daarbij ondersteunende documentatie, draaiboeken en modules. Deze kunnen ketenpartijen ondersteunen bij het bouwen, testen en implementeren van de nieuwe releases.

iWlz 2.2

Na publicatie van de conceptspecificaties startte op 28 mei 2020 de reviewperiode voor het veld. De review leverde een aantal bevindingen op. Deze staan mét de bijbehorende oplossingen in het reviewoverzicht conceptspecificaties dat bij de documentatie van iWlz 2.2 hoort. De nieuwe wijzigingen zijn met mutatiedatum 2 juli 2020 toegevoegd aan het mutatieoverzicht.

In de periode na publicatie van de definitieve specificaties worden XSLT’s, validatiemodule, TIS, casusbeschrijvingen, ketentestplan, conversieregels en migratiedraaiboek ontwikkeld en gepubliceerd. De planning daarvoor staat op de ontwikkelpagina van iWlz 2.2.

De invoering van iWlz 2.2 vindt plaats door middel van een big bang-scenario. Dit scenario houdt in dat er géén conversieperiode is voor zorgaanbieders bij invoering van deze release. Alle iWlz-gebruikers gaan op de datum van ingebruikname (naar verwachting 4 januari 2021) direct over op de nieuwe release.

iWmo 3.0.1 en iJw 3.0.1

Op het informatiemodel van iWmo 3.0 en iJw 3.0 zijn een aantal bevindingen gemeld. Dit heeft geleid tot aanpassingen in technische regels, condities, constraints, invulinstructies en de koppeling tussen een aantal van deze onderdelen uit het informatiemodel. Door de wijzigingen zijn ook het regelrapport, de codelijsten, de XSD’s en de XSLT’s aangepast.

Alle wijzigingen zijn in het mutatieoverzicht terug te vinden door te selecteren op datum 02-07-2020.

In de 3.0.1-release van iWmo en iJw is tevens alle 2.4-casuïstiek in het Informatiemodel iStandaarden geactualiseerd. Daarnaast is nieuwe casuïstiek toegevoegd. Meer casusvoorbeelden zijn te vinden in het document ‘Casusbeschrijvingen bij de releases iWmo 3.0 en iJw 3.0’.

Documentatie op deze website

Bij de publicatie van de specificaties voor de drie genoemde releases hoort een aantal documenten. Deze vindt u hier:

overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.2);

overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWmo 3.0);

overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iJw 3.0).

Zie ook de ontwikkelpagina’s, waar we de documentatie die momenteel beschikbaar is voor u verzamelen en aanvullen:

ontwikkeling iWlz 2.2;

ontwikkeling iWmo 3.0;

ontwikkeling iJw 3.0.

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iWlz, iWmo en of iJw? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-definitieve-specificaties-iwlz-22-en-specificaties-revisiereleases-iwmo-en-ijw-301 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-definitieve-specificaties-iwlz-22-en-specificaties-revisiereleases-iwmo-en-ijw-301 Thu, 02 Jul 2020 13:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Start nú met uw voorbereidingen op iWmo en iJw 3.0]]> 30 juni 2020 - Belangrijk bericht voor gebruikers, inkopers en beleidmakers in de WMO en Jeugdwet.

U kunt zich nú al gaan voorbereiden op de komst van release 3.0 van iWmo en iJw. Per 1 januari 2021 gaan gemeenten en aanbieders hiermee werken. De veranderingen hebben gevolgen voor u als directe gebruiker, en mogelijk ook voor processen in uw organisatie. Daarom is het belangrijk dat alle betrokkenen zo vroeg mogelijk aan de slag gaan met het voorbereiden van de veranderingen.

De belangrijkste veranderingen

Met deze nieuwe release werken Zorginstituut Nederland en het Ketenbureau i-Sociaal Domein samen aan de verdere vermindering van de administratieve last in het sociaal domein. Release 3.0 levert het volgende op:

 • minder toewijzingsvarianten;
 • intensievere procesondersteuning bij Verzoek om Toewijzing (VOT) en Verzoek om Wijziging (VOW); en
 • een strakker ingericht declaratieproces.

Met iWmo en iJw 3.0 beschikt u over een toekomstbestendige release met minder variatie, meer duidelijkheid en meer eenduidigheid.

Vanaf 9 juli 2020 introductie nieuwe release via website

De komende tijd gaan we u precies uitleggen wat er allemaal gaat veranderen. Dit doen we via de website iStandaarden. De eerste onderdelen komen op donderdag 9 juli 2020 online. Via nieuwsberichten blijft u op de hoogte van volgende publicatiedata. Hou dus vooral onze berichtgeving in de gaten.

Vragen?

Meer weten over iWmo en iJw release 3.0? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48. Ga op tijd aan de slag met de voorbereidingen voor release 3.0 van iWmo en iJw. Zo zorgen we samen voor nog betere zorg!

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/start-nu-met-uw-voorbereidingen-op-iwmo-en-ijw-30 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/start-nu-met-uw-voorbereidingen-op-iwmo-en-ijw-30 Tue, 30 Jun 2020 09:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Validatiemodule beschikbaar voor de 2021-releases van iWmo en iJw]]> 18 juni 2020 – Vanaf vandaag is een nieuwe Validatiemodule en de nieuwe Decentrale Validatieservice beschikbaar die de nieuwe releases iWmo 3.0 en iJw 3.0 ondersteunen.

Zowel de Validatiemodule als de Decentrale Validatieservice biedt gebruikers van het iStandaarden-berichtenverkeer de mogelijkheid om testberichten te valideren tijdens het softwareontwikkelproces.

Validatiemodule

De Validatiemodule is bijgewerkt zodat de in ontwikkeling zijnde releases voor het iWmo- en iJw-berichtenverkeer nu ook gevalideerd kunnen worden. De definitieve specificaties van deze releases zijn 7 april gepubliceerd. De Validatiemodule is bedoeld voor het valideren van testberichten.

Nieuw: Decentrale Validatieservice

Zorginstituut Nederland heeft de voordelen van de Validatieservice en de Decentrale Validatiemodule gebundeld in één technische module: De Decentrale Validatieservice (DVS). De DVS maakt het mogelijk de validatie van iStandaarden-berichten uit te voeren in een interne (eigen) omgeving. Dit maakt de service geschikt om toe te passen bij het valideren van productiegegevens.

Deze DVS wordt beschikbaar gesteld via haar eigen registry en repository als Docker Image. Via uw browser kunt u naar https://repository.istandaarden.nl gaan. Dit betekent dat de DVS draait in een Docker container binnen de eigen omgeving waar applicaties binnen die omgeving mee kunnen verbinden.

Zorginstituut Nederland stelt op korte termijn meer modules ter beschikking

Testvoorziening iStandaarden

Om softwareleveranciers te ondersteunen tijdens de bouw- en testfase van nieuwe releases stelt het Zorginstituut in augustus ook de vernieuwde Testvoorziening iStandaarden (TiS) beschikbaar. TiS is een online simulatieomgeving waarmee softwareleveranciers hun producten kunnen testen in de rol van elke partij die deelneemt aan het iStandaarden-berichtenverkeer.

Groene Vink-module

Dit jaar wordt de Groene Vink-module niet beschikbaar gesteld om het complimentje Groene Vink te behalen. De andere modules die beschikbaar worden gesteld bieden voldoende mogelijkheden om de software te testen tijdens de bouw- en testfase in aanloop naar de implementatie van nieuwe iStandaarden-releases 2021. Om deze reden zal er ook geen formele Groene Vink uitreiking plaatsvinden dit jaar.

Daarnaast worden de huidige modules doorontwikkeld voor de nieuwe release van iWlz: iWlz 2.2 die per 1 januari 2021 van kracht wordt.

Meer informatie

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iStandaarden of over één van de technische modules? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/validatiemodule-beschikbaar-voor-de-2021-releases-van-iwmo-en-ijw https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/validatiemodule-beschikbaar-voor-de-2021-releases-van-iwmo-en-ijw Thu, 18 Jun 2020 13:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Zorginstituut publiceert concept-specificaties iWlz 2.2 en aanvullende documentatie iWmo – iJw 3.0]]> 28 mei 2020 – Zorginstituut Nederland heeft vandaag de conceptspecificaties van de nieuwe iWlz-release 2.2 gepubliceerd in het Informatiemodel iStandaarden. Daarnaast is aanvullende documentatie beschikbaar gesteld voor de releases iWmo 3.0 en iJw 3.0.

Voor de nieuwe iWlz-release zijn in de afgelopen maanden met de betrokken partijen in het werkveld wijzigingsverzoeken afgestemd. Die wijzigingsverzoeken zijn uitgewerkt in conceptspecificaties. Vandaag start de reviewperiode, waarin ketenpartijen, softwareleveranciers en andere gebruikers van de iWlz-standaard hun bevindingen op de conceptspecificaties kunnen melden.

De definitieve specificaties voor de nieuwe iWmo- en iJw-releases zijn al op 7 april gepubliceerd. Ter ondersteuning van de implementatie is nu aanvullende documentatie beschikbaar gesteld.


iWlz 2.2: beter inzicht in de wachtlijsten

De minor release iWlz 2.2 wordt per 1 januari 2021 geïmplementeerd en bevat voornamelijk wijzigingen die gericht zijn op:

 • beter inzicht in de wachtlijsten;
 • betere informatie-uitwisseling over levering behandeling bij verblijf;
 • optimalisatie gegevensuitwisseling tussen zorgkantoren en het CAK;
 • technische verbeteringen.

Er is gekozen voor implementatie via een big bang-scenario. Dit scenario houdt in dat de invoering van deze release geen conversieperiode voor zorgaanbieders kent. Gebruikers van iWlz gaan op de ingangsdatum direct over op de nieuwe release.

iWmo 3.0 en iJw 3.0: ondersteunende documentatie

Om de implementatie van iWmo 3.0 en iJw 3.0 te ondersteunen, wordt de komende tijd ondersteunende documentatie gepubliceerd. Vandaag zijn de volgende documenten gepubliceerd:

 •  Landelijk draaiboek
 •  Migratiehandreiking
 •  Handreiking Trajectfinanciering (bijgewerkt naar release 3.0)
 •  Casusbeschrijving (al eerder deels gepubliceerd, nu compleet)

De komende tijd wordt nog meer documentatie gepubliceerd om de gebruikers te ondersteunen bij de implementatie van en overgang naar de nieuwe releases.

Documentatie op deze website

Bij de publicatie van de specificaties voor de drie genoemde releases hoort een aantal documenten. Een overzicht van de documentatie in het Informatiemodel iStandaarden vindt u op deze pagina’s:

Zie ook de ontwikkelpagina’s, waar we de documentatie die momenteel beschikbaar is voor u verzamelen en aanvullen:

Heeft u opmerkingen over de conceptspecificaties iWlz 2.2? Graag voor 15 juni!

Zorginstituut Nederland roept ketenpartijen en softwareleveranciers op om de conceptspecificaties te reviewen. Bevindingen op de conceptspecificaties kunnen voor 15 juni worden doorgegeven aan het Zorginstituut door een e-mail te sturen naar info@istandaarden.nl onder vermelding van ‘Bevindingen conceptspecificaties iWlz 2.2’.

Let op: De reviewperiode is bedoeld om de specificaties te beoordelen. Nieuwe wijzigingsverzoeken worden niet meer in behandeling genomen voor iWlz 2.2, maar genoteerd voor een volgende release.

Reviewsessie conceptspecificaties iWlz 2.2

Op 18 juni organiseert het Zorginstituut een reviewsessie. Dit is een online bijeenkomst waarin de gemelde bevindingen worden besproken met de inzenders en met overige geïnteresseerden. De bespreking vindt plaats aan de hand van het overzicht van de ontvangen bevindingen, dat enkele dagen voorafgaand aan de reviewsessie wordt gepubliceerd. Met behulp van dit overzicht kunnen deelnemers zich voorbereiden op de sessie. Na afloop van de reviewsessie worden de conclusies verwerkt in het bevindingenoverzicht en worden benodigde wijzigingen doorgevoerd in de definitieve specificaties iWlz 2.2.

Aanmelden voor de reviewsessie van 18 juni (10.00 – 12.00) kan door een e-mail te sturen naar info@istandaarden.nl onder vermelding van ‘Reviewsessie iWlz 2.2’. In de eerste week van juli worden de definitieve specificaties van iWlz 2.2 gepubliceerd.

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iWlz, iWmo en of iJw? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-publiceert-concept-specificaties-iwlz-22-en-aanvullende-documentatie-iwmo-ijw-30 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-publiceert-concept-specificaties-iwlz-22-en-aanvullende-documentatie-iwmo-ijw-30 Thu, 28 May 2020 17:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Vacatures informatieanalist iStandaarden]]> 20-05-2020 - Het team Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland is op zoek naar een informatieanalist iWmo-iJw en een informatieanalist iWlz.

Het Zorginstituut heeft een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Dit doen wij onder andere via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (Jw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Informatieanalist iWmo-iJw (32 - 36 uur per week)

Je richt je op het ontwikkelen en uitwerken van functionele en technische specificaties die de basis vormen voor de gegevensuitwisseling binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw). Je werkt wijzigingsvoorstellen uit en bespreekt deze met de betrokken veldpartijen. Daarbij kun je zowel functioneel als technisch de impact voor de standaarden  voor de veldpartijen inschatten. Ook werk je mee aan de doorontwikkeling van de gegevensuitwisseling in de zorg en ondersteuning. Heb jij de technische kennis en de juiste sociale vaardigheden om de brug te vormen tussen ketenpartners, gebruikersorganisaties, softwareleveranciers en het Zorginstituut? Kijk voor meer informatie en solliciteer via de website Werken voor Nederland. Reageren kan tot en met 28 mei 2020.

Informatieanalist iWlz (32 - 36 uur per week)

Jij houdt je als informatieanalist iWlz bezig met het ontwikkelen, opzetten en uitwerken van functionele en technische specificaties die de basis vormen voor de gegevensuitwisseling binnen de Wlz. Je werkt bijvoorbeeld wijzigingsvoorstellen en technische verbeteringen uit en bespreekt deze met de betrokken veldpartijen. Om aansluiting te houden bij de dagelijkse praktijk, ben je als informatieanalist een goede gesprekspartner voor alle veldpartijen in de Wlz. Ben jij initiatiefrijk, mensgericht en ondernemend en weet je complexe problemen goed te analyseren en op te lossen? Kijk voor meer informatie en solliciteer via de website Werken voor Nederland. Reageren kan tot en met 27 mei 2020.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/vacatures-informatieanalist-istandaarden https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/vacatures-informatieanalist-istandaarden Wed, 20 May 2020 12:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Informatie iWvggz geactualiseerd]]> 13-05-2020 - Zorginstituut Nederland heeft de informatie voor de iWvggz geactualiseerd. Naast informatie over de ontwikkeling van de iWvggz kunt u hier ook de verslagen vinden van de klankbordgroep en de conceptversies van de berichtinhoud.

In de afgelopen periode is in afstemming met de verschillende ketenpartijen hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de informatiestandaard voor de Wvggz. De informatie op deze website is bijgewerkt met de laatste resultaten daarvan.

Zo is op de pagina Specificaties meer informatie gepubliceerd over de ontwikkeling van de berichtspecificaties voor de eerste zeven berichttypes en zijn op de pagina Overleg de verslagen van de bijeenkomsten met de partijen gepubliceerd.

Vragen

Hebt u nog vragen over de ontwikkeling van iWvggz? Laat het ons weten via info@istandaarden.nl.


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/informatie-iwvggz-geactualiseerd https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/informatie-iwvggz-geactualiseerd Wed, 13 May 2020 11:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Schrijf je in voor de Nieuwsbrief iStandaarden]]> 21 april 2020 – Om gebruikers en softwareontwikkelaars op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de iStandaarden, lanceert Zorginstituut Nederland een Nieuwsbrief iStandaarden. Vanaf vandaag kun je je voor deze nieuwsbrief aanmelden.

Regelmatig is er nieuws te melden over de ontwikkeling in en het gebruik van alle iStandaarden die Zorginstituut Nederland beheert. De relevantste nieuwsberichten worden gepubliceerd op de website www.istandaarden.nl. Om alle ketenpartijen, softwareleveranciers en andere belanghebbenden nog beter te informeren lanceert het Zorginstituut nu de Nieuwsbrief iStandaarden. In de nieuwsbrief wordt informatie gegeven over nieuwe releases, planningen, ontwikkelingen van nieuwe iStandaarden en bijeenkomsten die voor iStandaarden worden georganiseerd.

Eind april eerste nieuwsbrief

De allereerste Nieuwsbrief iStandaarden verschijnt eind april. In deze brief wordt een update gegeven over de ontwikkeling van de nieuwe iWvggz. Ook gaan we in op de implementatie van iWmo/iJw 3.0 en op de vraag welke ondersteuning gebruikers van deze iStandaarden van het Zorginstituut kunnen verwachten.

Nieuwsflits

Naast de reguliere Nieuwsbrief gaat het Zorginstituut Nieuwsflitsen versturen. Deze Nieuwsflitsen bevatten informatie over aangepaste technische documenten zoals XSD’s of XSLT’s. Zo worden softwareleveranciers direct op de hoogte gebracht als een technisch document is aangepast. Wie zich voor de nieuwsbrief van iStandaarden aanmeldt, ontvangt ook deze Nieuwsflitsen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste updates en schrijf je in voor de nieuwsbrief iStandaarden. Dat kan door het contactformulier op de website in te vullen en bij het onderwerp ‘aanmelden Nieuwsbrief iStandaarden’ te noteren. Je ontvangt dan alle Nieuwsbrieven iStandaarden en de extra Nieuwsflitsen automatisch per e-mail.
Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Afmelden kan door middel van hetzelfde contactformulier of via de ‘afmelden-button’ in de nieuwsbrief.

Contact

Hebt u vragen over de nieuwsbrief iStandaarden? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/schrijf-je-in-voor-de-nieuwsbrief-istandaarden https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/schrijf-je-in-voor-de-nieuwsbrief-istandaarden Tue, 21 Apr 2020 16:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Zorginstituut publiceert definitieve specificaties iWmo 3.0 en iJw 3.0]]> 7 april 2020 - Zorginstituut Nederland heeft vandaag in het Informatiemodel iStandaarden de definitieve specificaties van de releases iWmo 3.0 en iJw 3.0 gepubliceerd.

De nieuwe versies worden per 1 januari 2021 geïmplementeerd

De nieuwe versies van de iWmo- en iJw-standaard worden vanaf 1 januari 2021 van kracht. De datum waarop de versies daadwerkelijk in gebruik worden genomen kan afwijken, aangezien 1 januari 2021 op nieuwjaarsdag valt. De datum ingebruikname wordt definitief vastgesteld in het landelijk draaiboek migratie wat op een later moment door Zorginstituut Nederland wordt gepubliceerd.

Inhoud release iWmo 3.0 en iJw 3.0

De nieuwe releases van de iWmo- en iJw-standaarden bevatten de onderstaande onderdelen. Meer informatie is te vinden in de Functionele uitwerking iWmo 3.0 en iJw 3.0.

In iWmo 3.0 en iJw 3.0 zijn de volgende thema’s doorgevoerd:

 • Beschikking uit toewijzingbericht
 • Toewijzingnummer verplicht
 • Verzoek om wijziging (VOW)
 • Antwoord op verzoek (VOT en VOW)
 • Nieuw declaratieproces
 • Verduidelijking proces administratief stoppen zorg

In iJw 3.0 is daarnaast het volgende thema doorgevoerd:

 • Informatieplicht Woonplaatsbeginsel

Proces

Wettelijke wijzigingen, besluiten van de Stuurgroep i-Sociaal Domein, wensen vanuit het veld, wijzigingsverzoeken en verbeterde ondersteuning voor de ketenprocessen vormden de kaders waarbinnen de nieuwe releases vorm hebben gekregen. In de afgelopen periode zijn we met alle input aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in de conceptspecificaties die op 13 februari 2020 zijn gepubliceerd.

Na de publicatie van de conceptspecificaties is er een reviewperiode geweest waarbinnen alle partijen hun opmerkingen konden doorgeven. Onze reactie op de opmerkingen die we hebben ontvangen, is gepubliceerd in het reviewoverzicht op onze website. Ook de opmerkingen die verwerkt zijn in de definitieve specificaties worden in dit overzicht genoemd.

Gemeenten en aanbieders zijn de primaire gebruikers van de standaarden. Zij hebben het afgelopen jaar zowel in de Referentiegroepen iWmo en iJw als in andere gremia uitdrukkelijk de wens uitgesproken om de variëteit in het gebruik van de standaarden te reduceren.

Het doel van de verdere ontwikkeling van de standaarden is dan ook om vermijdbare administratieve lasten verder terug te dringen. De release van de iWmo 3.0 en iJw 3.0 heeft daarom 2 doelen:

 • De variëteit in het gebruik van verschillende onderdelen door het veld op diverse onderdelen beperken.
 • De gebruikers bij de inzet van de standaarden op een aantal onderdelen intensiever te ondersteunen.

De wijzigingsverzoeken zijn in 11 bijeenkomsten intensief met de betrokken partijen besproken en uitgewerkt.

Regiobijeenkomsten ‘veranderingen sociaal domein’ mei en juni 2020 gaan niet door; alternatieven worden onderzocht

In mei en juni 2020 stonden verschillende bijeenkomsten gepland waarin we u zouden meenemen in belangrijke veranderingen in het sociaal domein. In verband met de coronamaatregelen van de overheid komen deze bijeenkomsten te vervallen. Samen met het ketenbureau i-Sociaal Domein zijn we in gesprek over alternatieve manieren om u zo goed mogelijk te informeren over de veranderingen per 1 januari 2021.

Documentatie op deze website

Bij de publicatie van de conceptspecificaties voor de nieuwe releases hoort een aantal documenten. Een overzicht van de documentatie in het Informatiemodel iStandaarden vindt u op deze pagina’s:

Overzicht documentatie Informatiemodel iStandaarden (iWmo 3.0)

Overzicht documentatie Informatiemodel iStandaarden (iJw 3.0)

Op de ontwikkelpagina’s verzamelen we alle actuele documentatie die momenteel beschikbaar is:

Ontwikkeling iWmo 3.0

Ontwikkeling iJw 3.0

Op dit moment is nog niet alle documentatie omtrent release 3.0 beschikbaar. Deze zal voor de zomer van 2020 worden gepubliceerd op bovengenoemde pagina’s.

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iWmo en/of iJw? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl.]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-publiceert-definitieve-specificaties-iwmo-30-en-ijw-30 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-publiceert-definitieve-specificaties-iwmo-30-en-ijw-30 Tue, 07 Apr 2020 16:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Administratie niet-gecontracteerde zorg (Jw/Wmo) tijdens coronacrisis]]> 6 april 2020 – Omgaan met diversiteit van het berichtenverkeer tijdens de coronacrisis leidt tot administratieve lasten. Hoe leggen we niet-gecontracteerde zorg (Jw/Wmo) vast in de administratie?

Als gevolg van de coronacrisis kan niet alle zorg en ondersteuning worden geleverd zoals is afgesproken in de toewijzing. Zorgaanbieders en gemeenten zoeken daarom naar alternatieven om de werkzaamheden te continueren. Dit leidt tot verscheidenheid in het gebruik van het berichtenverkeer, met als gevolg extra administratieve lasten voor zorgaanbieders en risico’s voor gemeenten.

Om zowel gemeenten als zorgaanbieders te ondersteunen en duidelijkheid te bieden, heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein drie scenario’s uitgewerkt over het gebruik van het berichtenverkeer in deze bijzondere tijd.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/administratie-niet-gecontracteerde-zorg-jwwmo-tijdens-coronacrisis https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/administratie-niet-gecontracteerde-zorg-jwwmo-tijdens-coronacrisis Mon, 06 Apr 2020 14:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[iWmo 2.4 en iJw 2.4 in gebruik genomen]]> 30 maart 2020 – Sinds vandaag (30 maart 2020) zijn iWmo 2.4 en iJw 2.4 van kracht. Gebruikers van het iWmo- en iJw-berichtenverkeer hebben deze opvolgers van iWmo 2.3 en iJw 2.3 in de loop van vandaag in gebruik genomen. Daarmee is de migratie naar beide nieuwe iStandaarden-versies gerealiseerd.

Zoals in het eerdere nieuwsbericht van 18 maart is aangekondigd, worden vanaf vandaag (maandag 30 maart) alleen nog berichten iWmo 2.4 en iJw 2.4 uitgewisseld. Net als in 2019 zijn deze nieuwe releases van kracht geworden via een big bang-scenario.

Wat zijn de veranderingen?

iWmo 2.4 en iJw 2.4 zijn kleine releases. De belangrijkste verbetering in iWmo 2.4 en iJw 2.4 is de mogelijkheid voor gemeenten om een betere terugkoppeling te geven op een ingediend Verzoek om toewijzing. Deze terugkoppeling zal in iWmo 3.0 en iJw 3.0 nog verder worden uitgebreid en verbeterd door het gebruik van het nieuwe antwoordbericht.

Daarnaast bevatten iWmo 2.4 en iJw 2.4 een aantal kleine technische en functionele verbeteringen.

Een aantal wijzigingen die tijdens de referentiegroep voor release 2.4 zijn besproken, zijn doorgeschoven naar iWmo 3.0 en iJw 3.0. Deze releases zijn inmiddels in concept gepubliceerd op onze website.

Hoe zijn we gekomen tot het besluit om iWmo en iJw 2.4 in gebruik te nemen?

Er kwamen de afgelopen weken vragen binnen bij Zorginstituut Nederland en Ketenbureau i-Sociaal domein over de ingebruikname van de iWmo en iJw releases 2.4 op 30 maart 2020. Naar aanleiding hiervan is er in de week van 16 maart door Zorginstituut Nederland, in samenwerking met het Ketenbureau i-Sociaal Domein, een uitgebreide consultatieronde uitgevoerd onder zorgaanbieders, gemeenten en softwareleveranciers. Daaruit bleek dat softwareleveranciers gereed waren voor de overgang naar de nieuwe releases. Ook zagen de meeste gemeenten en zorgaanbieders geen bezwaren bij de ingebruikname van de nieuwe releases. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft destijds, samen met Zorginstituut Nederland, dan ook besloten de nieuwe releases in gebruik te nemen zoals gepland.

We bedanken alle partijen die deze soepele overgang mogelijk hebben gemaakt in deze bijzondere tijd.

Informatie en contact

Ervaart u onvolkomenheden bij de ontvangst, verzending of verwerking van de nieuwe berichten? Neem dan eerst contact op met uw softwareleverancier.

Hebt u vragen over de nieuwe releases of het gebruik ervan? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via e-mail: info@istandaarden.nl.


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/iwmo-24-en-ijw-24-gebruik-genomen https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/iwmo-24-en-ijw-24-gebruik-genomen Mon, 30 Mar 2020 18:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Releases iWmo 2.4 en iJw 2.4 per 30 maart 2020 in gebruik]]> 18 maart 2020 – Releases iWmo 2.4 en iJw 2.4 worden volgens planning per 30 maart 2020 in gebruik genomen.

De afgelopen dagen hebben Zorginstituut Nederland en Ketenbureau i-Sociaal Domein vragen ontvangen van gebruikers en softwareleveranciers over de ingebruikname van de releases iWmo 2.4 en iJw 2.4. Kan de release nog in gebruik worden genomen nu er speciale maatregelen in Nederland gelden vanuit het RIVM en de overheid in verband met het Coronavirus? Hebben ketenpartijen en softwareleveranciers nog voldoende capaciteit om de implementatie af te ronden?

Landelijke consultatieronde

Naar aanleiding van deze signalen is door Zorginstituut Nederland, in samenwerking met het Ketenbureau i-Sociaal Domein, een uitgebreide consultatieronde uitgevoerd onder zorgaanbieders, gemeenten en softwareleveranciers.

Uit deze consultatieronde blijkt dat softwareleveranciers gereed zijn voor de overgang naar de nieuwe releases. De meeste gemeenten en zorgaanbieders zien geen bezwaren bij de ingebruikname van de nieuwe releases.

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft, samen met Zorginstituut Nederland, dan ook besloten de nieuwe releases in gebruik te nemen zoals gepland.

Migratie van 2.3- naar 2.4-releases

Voor een juiste migratie wordt het iWmo- en iJw-berichtenverkeer beheersmatig uitgefaseerd. Het berichtenverkeer wordt tijdelijk ‘bevroren’ zodat partijen de mogelijkheid krijgen om de systemen om te zetten.

De migratiestappen die hierbij horen zijn vermeld in het Landelijk draaiboek migratie.

Deze zijn:

 • Declaratieberichten moeten vandaag (woensdag 18 maart) voor 23.00 uur ingediend worden door zorgaanbieders.
 • Vanaf woensdag 25 maart worden overige berichten uitgefaseerd.
 • Van 26 maart tot en met 30 maart is er geen berichtenverkeer mogelijk.

Uiteindelijk worden op 30 maart de nieuwe releases in gebruik genomen en berichten alleen nog uitgewisseld in 2.4-formaat.

Spoedprocedures

Omdat tussen 26 maart en 30 maart geen berichtenverkeer voor de iWmo- en iJw-standaard mogelijk is, zal in het geval van de inzet van spoedzorg contact gezocht worden met gemeenten en zorgaanbieders. Gemeenten hanteren een spoedprocedure wanneer dit nodig is.

Toch problemen met ingebruikname? Bent u gebruiker van het iWmo- of iJw-berichtenverkeer en ondervindt u toch problemen bij de migratiestappen of ingebruikname? Neem dan contact op met het Team Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland of neem contact op met uw regioadviseur van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Meer informatie

Contact

Hebt u vragen over de ingebruikname van de nieuwe releases? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/releases-iwmo-24-en-ijw-24-30-maart-2020-gebruik https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/releases-iwmo-24-en-ijw-24-30-maart-2020-gebruik Wed, 18 Mar 2020 10:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Belangrijk: wijziging toegang Zorginstituut vanwege coronavirus]]> 16 maart 2020 – Het gebouw van iStandaarden (Zorginstituut Nederland) is vanaf maandag 16 maart 2020 tot nader order gesloten voor medewerkers en bezoekers. Onze medewerkers zijn bij voorkeur per e-mail en online te bereiken.

Geplande overleggen en bijeenkomsten vinden zo veel mogelijk telefonisch en online plaats. Wij rekenen op uw begrip. Met deze maatregelen volgen wij de overheidsvoorschriften en nemen wij onze verantwoordelijkheid voor het inperken van de verspreiding van het Coronavirus.

Bezoek de website Rijksoverheid.nl voor de meest recente informatie over het Coronavirus in Nederland.

De Servicedesk iStandaarden is te bereiken tijdens de reguliere openingstijden – van 8.00 tot 17.00 uur – via het contactformulier of e-mail: info@istandaarden.nl. Eventueel telefonisch: (020) 797 89 48.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/belangrijk-wijziging-toegang-zorginstituut-vanwege-coronavirus https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/belangrijk-wijziging-toegang-zorginstituut-vanwege-coronavirus Mon, 16 Mar 2020 09:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Doorleefsessies IZO maart en april 2020]]> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doorleefsessies IZO uitgesteld

Naar aanleiding van de ingestelde maatregelen van het RIVM in verband met de verspreiding van het Corona virus hebben we besloten de doorleefsessies IZO op 24, 31 maart en 1 april 2020 niet door te laten gaan. De bijeenkomsten worden verplaatst naar een nader te bepalen datum. We houden jullie op de hoogte.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 maart 2020 – Op 31 oktober 2019 heeft de Denktank IZO (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) plaatsgevonden en interessante resultaten opgeleverd. Afgelopen maanden zijn we hiermee aan de slag gegaan. Graag delen we de opbrengsten met jullie tijdens de doorleefsessies in maart en april a.s. Kom je ook?

IZO organiseert op 24, 31 maart en 1 april 2020 drie doorleefsessies. De doorleefsessies zijn bedoeld om alle verzamelde informatie aan jullie terug te koppelen en verder uit te werken als praktijktoets. Doorleefsessies zijn onderdeel van de methodiek waarmee ZIN de IZO-community faciliteert. 

Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Wees er snel bij, vol = vol.

Meer informatie van Denktank IZO over de doorleefsessies en/of aanmelden

Contact

Hebt u vragen over de Denktank IZO? Neem contact op met Zorginstituut Nederland via infoizo@zinl.nl.


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/doorleefsessies-izo-maart-en-april-2020 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/doorleefsessies-izo-maart-en-april-2020 Mon, 09 Mar 2020 12:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Zorginstituut publiceert conceptspecificaties iWmo 3.0 en iJw 3.0]]> 13 februari 2020 – Zorginstituut Nederland heeft vandaag in het Informatiemodel iStandaarden de conceptspecificaties van twee nieuwe iStandaarden-releases gepubliceerd: iWmo 3.0 en iJw 3.0.

Inhoud release iWmo 3.0 en iJw 3.0

De nieuwe releases van de iWmo en iJw standaarden bevatten de onderstaande onderdelen. Meer informatie is te vinden in de Functionele uitwerking iWmo 3.0 en iJw 3.0.

In iWmo 3.0 en iJw 3.0 zijn de volgende thema’s doorgevoerd:

 • Beschikking uit toewijzingbericht
 • Toewijzingnummer verplicht
 • Verzoek om wijziging (VOW)
 • Antwoord op verzoek (VOT en VOW)
 • Nieuw declaratieproces
 • Verduidelijking proces administratief stoppen zorg

In iJw 3.0 is dit thema ook nog doorgevoerd:

 • Informatieplicht Woonplaatsbeginsel

Proces

Wettelijke wijzigingen, besluiten van de Stuurgroep i-Sociaal Domein, wensen vanuit het veld, wijzigingsverzoeken en verbeterde ondersteuning voor de ketenprocessen vormden de kaders waarbinnen de nieuwe release vorm heeft gekregen. In de afgelopen periode zijn we hiermee aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in de conceptspecificaties die, in lijn met de releaseplanning, vandaag zijn gepubliceerd.

Gemeenten en aanbieders zijn de primaire gebruikers van de standaarden. Zij hebben het afgelopen jaar zowel in de Referentiegroepen iWmo en iJw als in andere gremia uitdrukkelijk de wens uitgesproken om de variëteit in het gebruik van de standaarden te reduceren.

Het doel van de verdere ontwikkeling van de standaarden is dan ook om vermijdbare administratieve lasten verder terug te dringen. De release van de iWmo 3.0 en iJw 3.0 heeft daarom 2 doelen:

 • De variëteit in het gebruik van verschillende onderdelen door het veld op diverse onderdelen beperken;
 • De gebruikers bij de inzet van de standaarden op een aantal onderdelen intensiever te ondersteunen.

De wijzigingsverzoeken zijn in 11 bijeenkomsten intensief met de betrokken partijen besproken en uitgewerkt. De betrokken partijen zijn:

 • Gemeenten
 • Aanbieders
 • Brancheorganisaties van aanbieders
 • Softwareleveranciers
 • VECOZO
 • Inlichtingenbureau
 • VNG
 • Vektis
 • Ketenbureau iSD

Documentatie op deze website

Bij de publicatie van de conceptspecificaties voor de nieuwe releases hoort een aantal documenten. Een overzicht van de documentatie in het Informatiemodel iStandaarden vindt u op deze pagina’s:

Op de ontwikkelpagina’s verzamelen we alle actuele documentatie die momenteel beschikbaar is:

Op dit moment is nog niet alle documentatie omtrent release 3.0 beschikbaar. Deze zal voor de zomer worden gepubliceerd op bovengenoemde pagina’s.

Gezamenlijk conceptspecificaties doornemen

Het Zorginstituut organiseert in februari en maart een aantal technische sessies ten aanzien van de conceptspecificaties. Voor deze technische sessies is behoorlijke voorkennis van het Informatiemodel iWmo en iJw nodig. De uitnodigingen voor deze sessies zijn al in januari verstuurd.

 • 19 februari 2020: sessie waarin conceptspecificaties worden uitgelegd en doorgenomen (gericht op de wijzigingen en nieuwe berichten)
 • 18 maart 2020: gezamenlijke bespreking reviewcommentaar op conceptspecificaties

Heeft u opmerkingen over de conceptspecificaties? Graag voor 9 maart!

We roepen alle gebruikers van de iWmo en iJw standaarden op om de conceptspecificaties te reviewen. Bevindingen kunnen tot maandag 9 maart 2020 worden gemaild naar info@istandaarden.nl met in het onderwerp: Review concept specs iWmo/iJw.

De binnengekomen bevindingen vatten we samen in een overzicht, dat in de weken na de reviewperiode gepubliceerd wordt.

Let op! De reviewperiode is bedoeld om de specificaties te beoordelen en niet om nieuwe wijzigingsverzoeken in te dienen.

Wilt u toch een wijzigingsverzoek indienen? Ook dat kan via info@istandaarden.nl. Nieuwe wensen worden echter pas bij het samenstellen van een volgende release besproken.

Publicatie definitieve specificaties

In de week van 6 april worden de definitieve specificaties van iWmo 3.0 en iJw 3.0 gepubliceerd. In die publicatie worden de interne en externe opmerkingen uit de reviewperiode verwerkt. Ook worden dan het bevindingenoverzicht en het reviewoverzicht nogmaals gepubliceerd, zodat duidelijk is welke issues zijn verwerkt in deze release en welke issues om welke reden zijn afgewezen of doorgezet naar een volgende release.

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iWmo en/of iJw? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-publiceert-conceptspecificaties-iwmo-30-en-ijw-30 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-publiceert-conceptspecificaties-iwmo-30-en-ijw-30 Thu, 13 Feb 2020 19:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Zorginstituut gestart met voorbereidingen informatiestandaard Wvggz]]> 11 februari 2020 – Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden. Samen met de eveneens nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz) vervangt de Wvggz de huidige Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz).

De Wvggz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten GGZ-instellingen kan plaatsvinden. De informatie-uitwisseling tussen ketenpartijen die een taak hebben in de uitvoering van Wvggz gebeurt nu grotendeels via veilige e-mail.

Sinds 2016 is door het ketenprogramma Wvggz hard gewerkt aan de voorbereidingen van de implementatie van de nieuwe wet. Het Zorginstituut is gevraagd om op basis van het voorwerk van het ketenprogramma een nieuwe informatiestandaard op te stellen: de iWvggz. Onderdeel van die nieuwe informatiestandaard is het ontwikkelen van de bijbehorende berichtspecificaties, die conform de overige iStandaarden door Zorginstituut Nederland in beheer wordt genomen. In 2020 wordt onder leiding van het Zorginstituut door alle betrokken ketenpartijen gewerkt aan de nieuwe informatiestandaard. Die standaard moet ervoor zorgen dat de ketenpartijen informatie eenvoudiger, sneller en betrouwbaar kunnen verwerken met behulp van berichtenverkeer. Ook zorgt de informatiestandaard voor administratieve lastenverlichting in de gehele keten.

De eerste stap in de ontwikkeling van de iWvggz is de inventarisatie van de informatie-uitwisselingen in de keten. Die inventarisatie wordt gebaseerd op de wetsteksten en aangeleverde documentatie vanuit het programma. Processen en de bijbehorende uitwisselingen zijn uitgedrukt in BMPN 2.0 . (De Business Process Model and Notation (BPMN) is een standaard voor procesmodellering. Eerder stond het bekend als Business Process Modeling Notation. Het wordt onderhouden door de Object Management Group. De huidige versie BPMN 2.0.2 is gelanceerd in december 2013.)

De modellen worden gepubliceerd in een informatiemodel voor de Wvggz. Alle ketenpartijen die betrokken zijn bij de Wvggz worden uitgenodigd om de publicatie te beoordelen op juistheid en volledigheid. Reacties kunt u sturen naar info@istandaarden.nl.

Deze inventarisatie geeft context aan de gegevensuitwisselingen zoals die in de wet beschreven zijn en vormt de input voor de verdere analyse van de informatie- en gegevensstromen. Uit die analyse vloeit een eerste opzet voort van berichttypen voor het gestandaardiseerde berichtenverkeer. Om een degelijke analyse te kunnen doen, wordt afstemming met de ketenpartijen en hun softwareleveranciers gevraagd. Die afstemming moet worden bereikt in klankbord- en referentiegroepen waarin alle ketenpartijen vertegenwoordigd zijn.

Binnen de keten Wvggz worden privacygevoelige en medisch geheime gegevens uitgewisseld tussen ketenpartners. Zorginstituut Nederland bewaakt de eis dat de specificaties passen bij en/of worden opgenomen in de iStandaarden en de zorginformatiebouwstenen (ZIB’s). Uiteindelijk leidt de samenwerking tot een door de keten gedragen informatiestandaard: de iWvggz. Het streven is dat de eerste versie van deze standaard vanaf januari 2021 operationeel is en dat die in 2022 en 2023 naar het gewenste niveau gebracht wordt.

Het Zorginstituut beheert de iWvggz-informatiestandaard en verzorgt de doorontwikkeling. Dat doet het Zorginstituut ook voor de andere i-Standaarden: iWlz, iWmo, iEb, iJw en iPgb. De specificaties van de iStandaarden worden weergegeven in een informatiemodel. De informatiemodellen per release van alle iStandaarden zijn te vinden op informatiemodel.istandaarden.nl.

Via deze website houden we u op de hoogte over actuele ontwikkelingen. Hebt u nog vragen? Laat het ons weten via info@istandaarden.nl.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-gestart-met-voorbereidingen-informatiestandaard-wvggz https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-gestart-met-voorbereidingen-informatiestandaard-wvggz Tue, 11 Feb 2020 17:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Landingspagina Informatiemodellen iStandaarden gepubliceerd]]> 10 februari 2020 – Vanaf vandaag zijn de Informatiemodellen iStandaarden bereikbaar via een speciaal ingerichte landingspagina op de website van iStandaarden.

De specificaties voor de verschillende releases van de iStandaarden worden gepubliceerd in het Informatiemodel iStandaarden. Iedere release heeft een eigen publicatie van het informatiemodel, hierbij worden releases die binnen één jaar in productie gaan in onderlinge samenhang getoond.

Met het toenemend aantal iStandaarden, en meerdere releases die niet allemaal gelijktijdig in productie gaan, is de wens ontstaan om via één overzicht de verschillende gepubliceerde modellen te ontsluiten. Daarbij wordt het voor gebruikers makkelijker om in één overzicht te navigeren naar de lopende release, de release die nog in ontwikkeling is, of eventueel een voorgaande release.

Deze landingspagina voor de informatiemodellen wordt vanaf nu gepubliceerd op informatiemodel.istandaarden.nl. Vanuit de website worden de huidige links naar een specifieke publicatie van het informatiemodel vervangen door een link naar deze landingspagina.

Contact

Hebt u vragen over de nieuwe landingspagina of over één van de iStandaarden-releases? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/landingspagina-informatiemodellen-istandaarden-gepubliceerd https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/landingspagina-informatiemodellen-istandaarden-gepubliceerd Mon, 10 Feb 2020 17:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Releaseproces iWmo/iJw 3.0]]> 17 januari 2020 - Zorginstituut Nederland heeft, met het houden van de laatste referentiegroep bijeenkomst iWmo/iJw release 2021 in december 2019, de eerste fase van het releaseproces afgesloten.

Een mooi resultaat, dat vooral door de inzet van alle deelnemers aan de referentiegroep bijeenkomsten is bereikt. Wij vonden het inspirerende en leerzame bijeenkomsten waar goede discussies zijn gevoerd. Wij bedanken iedereen die hier aan heeft bijgedragen.

De komende tijd staat in het teken van het ontwerpen van de specificaties iWmo/iJw 3.0. Deze worden in concept gepubliceerd, waarna een externe reviewperiode volgt en uiteindelijk de definitieve specificaties worden gepubliceerd. Tevens worden er een uitlegsessie en een reviewsessie georganiseerd. De uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels verstuurd.

Tijdens de uitlegsessie op 19 februari zullen de conceptspecificaties gezamenlijk worden doorgenomen. Hierna is er gelegenheid vragen te stellen. Vervolgens hebben alle ketenpartijen tot maandag 9 maart de tijd om de conceptspecificaties te reviewen en het reviewcommentaar bij ons aan te leveren via info@istandaarden.nl; hierbij als onderwerp aangeven: 'Review concept specs iWmo/iJw'. Het reviewcommentaar op de conceptspecificaties wordt vervolgens verwerkt en tijdens de reviewsessie op 18 maart besproken.

Het betreft technische sessies, waarbij het informatiemodel wordt doorlopen. Voor deelname aan deze sessies is het belangrijk dat men basiskennis heeft van het informatiemodel iWmo/iJw. Zonder deze kennis heeft het bijwonen van deze sessies weinig zin. Als u geen uitnodiging heeft ontvangen en toch wilt deelnemen, stuur een e-mail naar info@istandaarden.nl met als onderwerp 'Uitleg- en reviewsessies iWmo/iJw'.

De planning voor de specificaties iWmo/iJw 3.0 is als volgt:

 • Week 7 (10 feb t/m 16 feb) 2020 – Publicatie conceptspecificaties
 • 19 februari 2020 – Uitlegsessie specificaties
 • 17 februari 2020 t/m 8 maart 2020 – Reviewperiode
 • 18 maart 2020 – Reviewsessie specificaties
 • Week 15 (6 t/m 12 april 2020) – Publicatie definitieve specificaties

Via deze website houden we u op de hoogte over actuele ontwikkelingen. Hebt u nog vragen? Laat het ons weten via info@istandaarden.nl.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/releaseproces-iwmo-ijw-30 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/releaseproces-iwmo-ijw-30 Fri, 17 Jan 2020 14:58:20 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[iWlz 2.1 landelijk in gebruik genomen]]> 10 januari 2020 - Op 1 januari 2020 is iWlz 2.1 in gebruik genomen. Het betekent dat alle landelijke partijen vanaf die datum werken met de nieuwe release die de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) ondersteunt.

Vanaf 1 januari worden in de informatiestandaard iWlz alleen nog berichten uitgewisseld in 2.1-formaat.

Vanwege de geringe omvang van de nieuwe release en de minimale impact op softwaresystemen is iWlz 2.1 geïmplementeerd via een big bang-scenario. Zonder conversieperiode zijn alle iWlz-gebruikers per 1 januari 2020 overgegaan op de nieuwe release.

Op heen-berichten die in iWlz 2.0.2-formaat vóór 1 januari 2020 zijn verzonden, kan een iWlz 2.1-formaat-retourbericht vanaf 1 januari 2020 verstuurd worden.

Informatie gearchiveerd, ontwikkelpagina’s toegevoegd

Met de ingebruikname van iWlz 2.1 is de informatie onder het tabblad iStandaarden (iWlz) gewijzigd. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • De toevoeging van de Werken met-pagina’s voor iWlz 2.1.
 • Archivering van de iWlz 2.0.2-informatie.

Contact

Hebt u vragen over de nieuwe release iWlz 2.1? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/iwlz-21-landelijk-gebruik-genomen https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/iwlz-21-landelijk-gebruik-genomen Fri, 10 Jan 2020 17:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Bereikbaarheid Servicedesk iStandaarden tijdens de feestdagen]]> 19 december 2019 – In de komende periode hanteert de Servicedesk iStandaarden op een aantal dagen gewijzigde openingstijden.

De Servicedesk iStandaarden is gesloten op eerste en tweede kerstdag: woensdag 25 en donderdag 26 december. Ook op nieuwjaarsdag – woensdag 1 januari 2020 – is de Servicedesk gesloten.

Op alle overige werkdagen in de kerstvakantie kunt u de Servicedesk iStandaarden bereiken tijdens de reguliere openingstijden – van 8.00 tot 17.00 uur – en via de gebruikelijke contactgegevens: (020) 797 89 48 / info@istandaarden.nl.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/bereikbaarheid-servicedesk-istandaarden-tijdens-de-feestdagen https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/bereikbaarheid-servicedesk-istandaarden-tijdens-de-feestdagen Mon, 23 Dec 2019 16:30:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Geleidelijke invoering abonnementstarief Wmo]]> 18 december 2019 – Aanpassing ingebruikname nieuwe berichtenverkeer; het CAK, het ministerie van VWS en de VNG, hebben op basis van de uitkomsten van de (keten)testen, besloten om het nieuwe berichtenverkeer geleidelijk in gebruik te nemen; dit in plaats van de eerder gecommuniceerde volledige overgang per januari 2020.

De door gemeenten met het CAK afgesproken timeslots tussen 2 en 15 januari komen hiermee te vervallen. Dit is nadrukkelijk een keuze voor zorgvuldigheid en voor een situatie die het minste risico geeft op fouten voor Wmo-cliënten.

In de kamerbrief van 18 december 2019 (Tweedekamer.nl) leest u wat dit voor u als gemeente en voor klanten betekent.

Hebt u naar aanleiding hiervan nog vragen dan kunt u contact opnemen met:

 • Tot en met vrijdag 27 december en vanaf 2 januari 2020 via info@vng.nl.
 • Op maandag 30 en dinsdag 31 december via Servicedesk van CAK via 088 - 711 4888 of via mail: wmoservicedesk@hetcak.nl. Zij kunnen vragen eventueel doorgeleiden naar
  programmaleden.


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/geleidelijke-invoering-abonnementstarief-wmo https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/geleidelijke-invoering-abonnementstarief-wmo Thu, 19 Dec 2019 15:30:00 +0000 Beheerteam iStandaarden