iStandaarden.nl Nieuwsberichten https://istandaarden.nl In deze RSS-feed treft u de recente nieuwsberichten aan op istandaarden.nl nl-nl Zorginstituut Nederland <![CDATA[Informatiesessies iWmo, iJw en iEb]]> 8 juli 2021 – Afgelopen periode heeft Zorginstituut Nederland meerdere informatiesessies georganiseerd voor zo’n 350 deelnemers. Doel van de sessies was het informeren over de functionele wijzigingen in de releases 2022 voor iWmo, iJw en iEb. We hebben tijdens de sessies veel nieuwe mensen mogen begroeten en hopen deze in de toekomst weer te treffen bij andere bijeenkomsten.


Wat is er besproken?

Tijdens de informatiesessies werden de wijzigingen in de releases 2022 op hoofdlijnen doorgenomen, werd de functionele impact duidelijk gemaakt en de planning gedeeld. De deelnemers kunnen nu beginnen met de voorbereidingen voor de wijzigingen binnen de eigen organisatie.


Wil je weten wat de wijzigingen voor jou betekenen?

De presentatie van de informatiesessies staat vanaf vandaag op onze website.

Voor de iWmo- en iJw-standaard gaat het om een kleine release. Voor de iEb-standaard betreft het een grotere release, omdat hierin de gegevensuitwisseling ten aanzien van Beschermd wonen wordt opgenomen. Daarnaast vinden er in de iEb-standaard grote wijzigingen plaats in de gegevensuitwisseling voor het abonnementstarief Wmo.


Vragen en antwoorden

Tijdens de sessies hebben de deelnemers diverse vragen gesteld. Deze vragen worden verzameld en beantwoord door ons in een apart document “Veelgestelde vragen iWmo 3.1,

iJw 3.1 en iEb 2.0”. Het document is vanaf begin augustus beschikbaar op onze website.


Contact

Indien je nog vragen hebt over de informatiesessies, bijbehorende presentatie of over iStandaarden in het algemeen neem dan contact met ons op.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/informatiesessies-iwmo-ijw-en-ieb https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/informatiesessies-iwmo-ijw-en-ieb Thu, 08 Jul 2021 12:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[IZO ontwikkelde met zorgveld de innovatie ‘verkeerstoren’]]> 8 juli 2021 - Om zorgvragers te helpen in hun zoektocht naar informatie in de langdurige zorg ontstond vanuit IZO het idee van een ‘verkeerstoren’ in de zorg. Onderzocht is hoe een dergelijke verkeerstoren eruit zou kunnen zien en hoe aan te sluiten bij de behoeften van zorgvragers en professionals. Uit onderzoek dat IZO liet uitvoeren kwam naar voren dat veel van de websites gericht op digitale informatievoorziening in de langdurige zorg moeilijk vindbaar zijn voor zorgvragers. Een verkeerstoren helpt door te verbinden en verwijzen.

Zorgvragers verdwalen makkelijk in een doolhof aan websites. Zeker kwetsbare mensen, die online niet altijd even vaardig zijn, ervaren veel drempels bij de zoektocht naar informatie over zorg. Om overzicht te kunnen houden over de digitale informatievoorziening in het complexe zorglandschap ontstond tijdens de Denktank IZO 2019 - een jaarlijkse bijeenkomst van IZO - het idee van een ‘verkeerstoren’ in de zorg. Zoals de verkeerstoren van een luchthaven het overzicht houdt over al het vliegverkeer en de toestellen naar de juiste baan stuurt, zo werkt een verkeerstoren in de zorg ook: overzicht houden van zorginformatie die online te vinden is en zorgvragers naar de juiste informatie brengen.

Verkeerstoren

In samenwerking met Lost Lemon is onderzocht hoe een dergelijke verkeerstoren eruit zou zien. Het uitgangspunt was daarbij te informatiebehoefte van de burger. Deze zijn in te delen in harde behoeften, zoals vinden begrijpen en beoordelen, en zachte behoeften, zoals erkend worden, communiceren op maat en verwachten. Bij het vergelijken van de digitale informatievoorziening met de informatiebehoeften van zorgvragers, blijkt er meer aandacht te zijn voor de harde behoeften. Vooral aan de zachte behoefte aan ondersteuning wordt nauwelijks tegemoet gekomen. Dit gebeurt nu alleen via tools of tips. Maar ook niet aan alle harde, taakgerichte behoeften wordt voldaan, zo blijkt informatie door veelheid en vakjargon vaak lastig te begrijpen.

Doorleefsessie

Met de IZO-community is in een doorleefsessie gewerkt aan bouwstenen voor de verkeerstoren. De verkeerstoren moet onder andere:

 • Goed vindbaar zijn
 • Begrijpelijk en toegankelijk zijn (denk aan iconen, filmpjes en een voorleesfunctie)
 • De mogelijkheid bieden om telefonisch assistentie te ontvangen

Meer informatie over deze innovatie?

Lees het op de IZO webpagina Verkeerstoren in de zorg of neem contact op via e-mail: infoizo@zinl.nl.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/izo-ontwikkelde-met-zorgveld-de-innovatie-verkeerstoren https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/izo-ontwikkelde-met-zorgveld-de-innovatie-verkeerstoren Thu, 08 Jul 2021 08:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Publicatie definitieve specificaties iWlz 2.3]]> 1 juli 2021 – Vandaag publiceert het Zorginstituut de definitieve specificaties van de nieuwe iWlz-release 2.3 in het Informatiemodel iStandaarden.

Met deze specificaties kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van iWlz 2.3. De implementatiedatum is 1 januari 2022.

Bij de specificaties publiceren we ondersteunende documentatie, draaiboeken en modules. Deze helpen ketenpartijen bij het bouwen, testen en implementeren van de nieuwe release.

De Validatiemodule en de Decentrale Validatieservice zijn al bijgewerkt voor iWlz 2.3.

Alle beschikbare documentatie verzamelen we op de pagina Ontwikkeling iWlz 2.3. Daar vindt u ook de planning voor de release.

Bij de publicatie van de specificaties hoort een aantal documenten. Deze vindt u in het overzicht documentatie Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.3).

Vragen?
Meer weten over iWlz 2.3? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-definitieve-specificaties-iwlz-23 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-definitieve-specificaties-iwlz-23 Thu, 01 Jul 2021 10:11:16 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Vacature Adviseur Standaardisatie Informatie-uitwisseling]]> 28 juni 2021 - Het Zorginstituut draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Ook werkt het Zorginstituut aan het beheer, de doorontwikkeling en de innovatie van de informatie-uitwisseling in de zorg. Voor die taak zoeken we een gemotiveerde Adviseur Standaardisatie Informatie-uitwisseling.

Adviseur Standaardisatie informatie-uitwisseling (36 uur per week)

Ons Standaardisatie-advies gaat over de kwaliteit van informatiestandaarden die het Zorginstituut ontwikkelt en beheert. We adviseren over de juiste toepassing van standaarden en richtlijnen. Zo zorgen we voor de nodige samenhang van de verschillende informatiestandaarden. We onderzoeken nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatiestandaardisatie en adviseren hierover aan programma’s en projecten. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van een duurzaam informatiestelsel voor de zorg, gebaseerd op de DIZRA-principes.

Als adviseur standaardisatie informatie-uitwisseling adviseer je over de ontwikkeling van informatiestandaarden die passen binnen de architectuur van iStandaarden. Je adviseert ook over de toepassing van die architectuur bij de uitwerking van functionele en technische specificaties voor de verschillende iStandaarden. Je werkt mee aan verschillende actuele projecten. Denk bijvoorbeeld aan iPgb, de informatiestandaard voor de uitvoering van de pgb-regeling. Of aan iWlz, de informatiestandaard voor de langdurige zorg, inclusief de nieuwe ontwikkelingen hiervoor in het actieprogramma iWlz.

Meer informatie

Wil jij bijdragen aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg? En heb je ambitie om je verder te professionaliseren op het gebied van standaardisatie en informatiearchitectuur? Vind meer informatie of solliciteer via de website Werken voor Nederland.

Reageren op deze vacature kan tot en met 10 juli 2021.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/vacature-adviseur-standaardisatie-informatie-uitwisseling https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/vacature-adviseur-standaardisatie-informatie-uitwisseling Mon, 28 Jun 2021 15:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Publicatie specificaties revisierelease iEb 1.0.3]]> 10 juni 2021 - Vandaag publiceert het Zorginstituut de specificaties van de revisierelease voor iEb 1.0.3.

In de wet staat dat gemeenten de eerder doorgegeven periode voor het opleggen van de eigen bijdrage tot 3 jaar terug mogen corrigeren. In de iEb 1.0.2 standaard is dit echter niet mogelijk.

Wat houdt de revisierelease in?

In deze revisierelease zijn een aantal regels aangepast die aangeven hoe ver de (gecorrigeerde) datums voor het opleggen van de eigen bijdrage in het verleden mogen liggen. Een initiële startdatum mag nog steeds maximaal 12 maanden in het verleden liggen. Correcties (een gecorrigeerde startdatum of een stopdatum) mogen maximaal 36 maanden in het verleden liggen.

Wanneer gaat de revisierelease in?

De wijziging moet op maandag 19 juli bij alle gemeenten en het CAK geïmplementeerd zijn.

Deze datum is afgestemd met het CAK en de softwareleveranciers van de gemeenten.

Wat is er gewijzigd in de specificaties?

Een aantal regels zijn aangepast. De aanpassing van een aantal van deze technische regels heeft invloed op de XSLT’s.
De volgende wijzigingen zijn aangebracht:

 • OP241: De periode van 12 maanden die hier genoemd staat, geldt nu alleen nog voor de startdatum EB;
 • TR112: Deze regel is losgekoppeld van de stopdatum, zodat een initiële stop EB ook langer dan 12 maanden in het verleden kan liggen. Dit omdat het doorgeven van een stopdatum in het verleden wordt gezien als een correctie van de eigen bijdrage oplegging;
 • TR114: De periode in het verleden is opgerekt van 12 maanden naar 36 maanden;
 • TR116: De periode in het verleden is opgerekt van 12 maanden naar 36 maanden.

De wijzigingen zijn in het mutatieoverzicht terug te vinden door te selecteren op datum 10-06-2021.

De overige aangepaste documentatie is te vinden op:

Vragen?

Meer weten over de nieuwe release van iEb? Neem contact op met de Servicedesk iStandaarden.


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-specificaties-revisierelease-ieb-103 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-specificaties-revisierelease-ieb-103 Thu, 10 Jun 2021 15:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Publicatie conceptspecificaties iWlz 2.3]]> 3 juni 2021 - Zorginstituut Nederland publiceert vandaag de conceptspecificaties van de nieuwe release iWlz 2.3 in het Informatiemodel iStandaarden. Ook publiceren we een referentiemodel met gedeelde componenten.

De wijzigingsverzoeken voor deze nieuwe release zijn in de afgelopen maanden besproken met de betrokken veldpartijen. Alle geaccepteerde wijzigingsverzoeken zijn uitgewerkt in conceptspecificaties. Vandaag start de reviewperiode. Daarin kunnen ketenpartijen, softwareleveranciers en andere iWlz-gebruikers hun bevindingen op de conceptspecificaties melden.

iWlz 2.3 in het teken van verduidelijking

De minor release iWlz 2.3 wordt per 1 januari 2022 geïmplementeerd en bevat, naast een aanpassing van het wachtlijstbericht, voornamelijk wijzigingen die gericht zijn op verduidelijking.

De implementatie gaat via een big bang-scenario. Dit houdt in dat de invoering van deze release geen conversieperiode kent voor zorgaanbieders. Gebruikers van iWlz gaan op de ingangsdatum direct over op de nieuwe release.

Documentatie op deze website

Bij de publicatie van de conceptspecificaties voor iWlz 2.3 hoort een aantal documenten. Een overzicht van de documentatie in het Informatiemodel iStandaarden vindt u op de pagina Overzicht documentatie Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.3). Actuele informatie over de release in ontwikkeling vindt u op de pagina Ontwikkeling iWlz 2.3.

Publicatie referentiemodel iStandaarden

De conceptspecificaties voor iWlz 2.3 worden gepubliceerd in een eigen informatiemodel. Om inzicht te geven in welke componenten uit iWlz 2.3 in meerdere iStandaarden worden toegepast, zijn gedeelde componenten nu in een referentiemodel opgenomen. Daarom publiceren we tegelijk met de conceptspecificaties voor iWlz 2.3 ook het referentiemodel iStandaarden. De specificaties in het informatiemodel voor iWlz 2.3 zijn altijd leidend.

Hebt u opmerkingen over de conceptspecificaties iWlz 2.3?

Wij roepen ketenpartijen en softwareleveranciers op om de conceptspecificaties te reviewen. U kunt uw bevindingen doorgeven aan het Zorginstituut in een e-mail naar info@istandaarden.nl. Zet in de onderwerpregel van uw mail ‘Bevindingen conceptspecificaties iWlz 2.3’. Wij ontvangen uw reacties graag snel, bij voorkeur vóór de reviewsessie.

Reviewsessie conceptspecificaties op 15 juni van 9.30 – 10.30

Op dinsdag 15 juni 2021 organiseert het Zorginstituut een reviewsessie. Dit is een online bijeenkomst om gemelde bevindingen te bespreken met inzenders en met overige geïnteresseerden. Tijdens de sessie kunt u ook vragen stellen over de conceptspecificaties. Na afloop verwerken we de conclusies in het reviewoverzicht conceptspecificaties iWlz 2.3 en publiceren dat op iStandaarden.nl. Nodige wijzigingen voeren we door in de definitieve specificaties van iWlz 2.3. Deze publiceren we in de eerste week van juli 2021.

De reviewsessie vindt plaats als onderdeel van het geplande softwareleveranciersoverleg van 15 juni. Softwareleveranciers die op de verzendlijst van dit overleg staan ontvangen een uitnodiging waarin ze zich kunnen aanmelden voor de workshop Reviewsessie iWlz 2.3.

Bent u geen deelnemer van het softwareleveranciersoverleg, maar bent u wel geïnteresseerd in het bijwonen van de reviewsessie? Dan kunt u zich aanmelden via dit formulier. In de week voorafgaand aan de reviewsessie ontvangt u een uitnodiging met een vergaderlink voor de online-bijeenkomst.

Vragen?

Meer weten over iWlz 2.3? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-conceptspecificaties-iwlz-23 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-conceptspecificaties-iwlz-23 Thu, 03 Jun 2021 16:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Informatiesessies iWmo, iJw en iEb releases 2022]]> 26 mei 2021 - De wijzigingen voor de nieuwe releases voor iWmo, iJw en iEb 2022 zijn in grote lijnen bekend. Binnenkort willen we jullie hier graag over informeren. Daarvoor organiseren we een aantal digitale bijeenkomsten. In deze sessies willen we jullie tijdig informeren over de wijzigingen zodat er voldoende tijd is om de voorbereidingen die nodig zijn te treffen binnen jullie organisaties.

Digitale informatiesessies

Tijdens de digitale informatiesessies leggen we uit welke wijzigingen in 2022 in de betreffende informatiestandaarden worden aangebracht en de planning hiervan. Voor iWmo en iJw gaat het om een kleine release. Voor iEb betreft het een redelijk grote release, omdat hierin de gegevensuitwisseling ten aanzien van Beschermd wonen wordt opgenomen. Daarnaast vinden er grote wijzigingen plaats in de gegevensuitwisseling voor het abonnementstarief Wmo.

Voor iedereen toegankelijk

De uitleg is gericht op de praktische uitvoering en is daarom vooral geschikt voor mensen die wat verder af staan van de techniek. Iedereen die enigszins te maken heeft met de gegevensuitwisseling in de Wmo of de Jeugdwet is van harte uitgenodigd. Ook zijn beleidsmedewerkers en inkopers van harte welkom, omdat wijzigingen in de informatiestandaarden ook van invloed kunnen zijn op de processen met betrekking tot inkoop en beleid.

Wanneer?

De data van de digitale bijeenkomsten zijn:

 • Woensdag 23 juni van 13.30 – 15.30 uur
 • Donderdag 24 juni van 9.30 – 11.30 uur
 • Donderdag 24 juni van 13.30 – 15.30 uur
 • Dinsdag 29 juni van 13.30 – 15.30 uur

Aanmelden

Aanmelden voor de digitale informatiesessies iWmo/iJw/iEb releases 2022

Contact

Indien je vragen hebt ten aanzien van de huidige informatiestandaarden voor iWmo, iJw of iEb, neem dan contact met ons op.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/informatiesessies-iwmo-ijw-en-ieb-releases-2022 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/informatiesessies-iwmo-ijw-en-ieb-releases-2022 Wed, 26 May 2021 10:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Wachtlijstinformatie Wlz voortaan op Zorgcijfersdatabank.nl]]> 17 mei 2021 - Zorginstituut Nederland publiceert de maandelijkse wachtlijstinformatie Wlz vanaf vandaag op de website Zorgcijfersdatabank.nl.

In opdracht van het ministerie van VWS publiceert Zorginstituut Nederland maandelijks gedetailleerde overzichten van het aantal mensen dat wacht op langdurige zorg.

Correcte en transparante wachtlijstinformatie is een bron van (beleids)informatie. Ook is de wachtlijstinformatie een prestatie-indicator voor zorgkantoren en andere partijen in de zorg en ondersteuning. Het Zorginstituut maakt zich samen met het werkveld sterk voor de openbare publicatie van actuele en juiste wachtlijstinformatie over de langdurige zorg.

De wachtlijstinformatie werd tot nu toe op de website iStandaarden.nl gepubliceerd. De publicatie wordt nu verplaatst naar de website Zorgcijfersdatabank.nl. Deze website wordt ook beheerd door Zorginstituut Nederland. Op deze website stelt het Zorginstituut verschillende gegevens beschikbaar over de ontwikkeling van de zorgkosten in Nederland. De wachtlijstinformatie krijgt een logische plek op deze website.

De wachtlijstinformatie zal tot 1 augustus op beide websites te zien zijn. Na 1 augustus is de informatie alleen nog beschikbaar op Zorgcijfersdatabank.nl.

Meer informatie

Hebt u een vraag over de wachtlijstinformatie of over de totstandkoming van deze informatie? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via het contactformulier of via e-mail: info@istandaarden.nl.


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/wachtlijstinformatie-wlz-voortaan-op-zorgcijfersdatabanknl https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/wachtlijstinformatie-wlz-voortaan-op-zorgcijfersdatabanknl Mon, 17 May 2021 13:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Gebruikersonderzoek website Informatiestandaarden]]> 12 mei 2021 - De website iStandaarden.nl wordt geoptimaliseerd. Uw mening, als bezoeker van de site, is hierbij van groot belang. Daarom voert onderzoeksbureau MediaTest onderzoek uit. We stellen het zeer op prijs als u hiervoor een korte vragenlijst in wilt vullen. Dit duurt maximaal 5 minuten.

Via onderstaande link komt u bij de vragenlijst. Alvast bedankt voor uw medewerking.

https://onderzoek.mediatest.nl/survey/selfserve/571/4669web?list=1


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/gebruikersonderzoek-website-informatiestandaarden https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/gebruikersonderzoek-website-informatiestandaarden Wed, 12 May 2021 12:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Zorginstituut Nederland start met doorontwikkeling informatiestandaard pgb]]> 23 april 2021 - In opdracht van het ministerie van VWS gaat Zorginstituut Nederland aan de slag met de doorontwikkeling van de informatiestandaard voor het persoonsgebonden budget (iPgb). Deze informatiestandaard is nodig om het systeem voor de administratieve ondersteuning van het pgb goed te laten werken, en om gemeenten en zorgkantoren aan te laten sluiten op het informatiesysteem.

Voor het verwerken van de pgb-administratie is het PGB2.0-systeem in gebruik. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders met een persoonsgebonden budget, hun zorgverleners, de verstrekkers (gemeenten en zorgkantoren) en de SVB bij het beheren van toegekende budgetten en zorgovereenkomsten, en het betalen van zorgdeclaraties. Om gemeenten en zorgkantoren gefaseerd aan te laten sluiten op dit PGB2.0-systeem is een nieuwe versie van de iPgb-standaard op korte termijn gewenst.

Met de nieuwe informatiestandaard en de aansluiting van gemeenten en zorgkantoren op het PGB2.0-systeem kan de administratieve afhandeling rond het pgb gestroomlijnd en versoepeld worden.

Aanpak vergelijkbaar met andere iStandaarden

Het Zorginstituut voert het beheer van de iPgb-standaard uit op de wijze waarop ook de andere iStandaarden beheerd worden (iWlz, iWmo, iJw en iEb). Vanwege de wens om op korte termijn de iPgb-standaard door te ontwikkelen wordt, in afstemming met betrokken partijen, onderzocht welke versnelling aangebracht kan worden in de eerste oplevering van een nieuwe versie van iPgb. Zoals ook gebruikelijk is bij de andere iStandaarden worden de releases vorm gegeven in afstemming met betrokken partijen. Voor de iPgb-standaard zijn dit in ieder geval de Programmaraad PGB2.0, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de gebruikers zelf inclusief hun softwareleveranciers.

Meer informatie

Via de website iStandaarden.nl houden we u op de hoogte over de actuele ontwikkelingen. Vragen over de doorontwikkeling van deze iStandaard? Neem contact op met onze Servicedesk iStandaarden via het contactformulier of telefonisch: 020 – 797 89 48.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-nederland-start-met-doorontwikkeling-informatiestandaard-pgb https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-nederland-start-met-doorontwikkeling-informatiestandaard-pgb Fri, 23 Apr 2021 15:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Bereikbaarheid Servicedesk iStandaarden tijdens feestdagen]]> 23 april 2021 - In de komende periode hanteert de Servicedesk iStandaarden op een aantal dagen gewijzigde openingstijden in verband met feestdagen.

De Servicedesk iStandaarden is extra gesloten op Koningsdag: dinsdag 27 april en op Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei. Ook op 2e Pinksterdag - maandag 24 mei - is de Servicedesk gesloten.

Buiten deze feestdagen om is de Servicedesk iStandaarden op alle werkdagen te bereiken tijdens de reguliere openingstijden - van 9.00 tot 17.00 uur - via het contactformulier of telefonisch: (020) 797 89 48.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/bereikbaarheid-servicedesk-istandaarden-tijdens-feestdagen https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/bereikbaarheid-servicedesk-istandaarden-tijdens-feestdagen Fri, 23 Apr 2021 12:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Online sessies voor gebruikers van het iStandaarden-berichtenverkeer]]> 2 april 2021 - Zorginstituut Nederland organiseert regelmatig online sessies voor gebruikers van het iStandaarden-berichtenverkeer. Deze sessies zijn bedoeld om ervaringen te delen over het gebruik van de iStandaarden en om input op te halen met betrekking tot wensen die leiden tot verbetering van de gegevensuitwisseling in de zorg.

Inloopsessies iWmo 3.0 en iJw 3.0

In maart stonden er evaluatiesessies op de agenda waar gebruikers hun ervaringen met de overgang naar en het gebruik van de nieuwe iWmo 3.0- en iJw 3.0-releases hebben gedeeld.
Interessante sessies waarbij het Zorginstituut meer inzicht krijgt in waar gebruikers tegenaan lopen bij het in gebruik nemen van een nieuwe release van iStandaarden.
Onderaan dit nieuwsbericht is een samenvatting van de vragen die in deze sessies werden gesteld weergegeven. Tevens vragen we extra aandacht voor de ondersteuningspagina’s en de informatie die daarop terug te vinden is.

Sprintsessies Actieprogramma iWlz

Ook het Actieprogramma iWlz opent een aantal online sessies voor belangstellenden. Begin dit jaar ging de eerste fase van de Proof of Concept van start: een grondige toetsing van het netwerkmodel in de praktijk. In deze fase zullen de koplopers stuk voor stuk aansluiten op de testomgeving van het indicatieregister, dat stap voor stap wordt vormgegeven door CIZ. Een keer aansluiten bij een online sprint review? Stuur dan een e-mail aan de programmaondersteuner Geertje Smit via gsmit@zinl.nl.

Meer online sessies in de loop van het jaar

Dit jaar organiseert het Zorginstituut nog meer online sessies om het goede gesprek te voeren met gebruikers. Hou onze website en onze Nieuwsbrief iStandaarden in de gaten voor meer informatie.

Veelgestelde vragen inloopsessie iWmo 3.0 en iJw 3.0

Hieronder een samenvatting van de gestelde vragen tijdens deze sessies.

 • Vragen over declareren
  o Mogen in de 323 ook prestatieregels van een voorgaande maand zitten?
  o Welke werkwijze gebruiken voor het declareren jaarovergang 2020/2021?
  o Corrigeren van declaraties met prestatieperiode in 2020. Kan dat?
  o Is de eenheid van toewijzing, ook de eenheid van declareren?
  o Welke werkwijze gebruiken bij een uurtarief dat niet deelbaar is door 60?
 • Vragen over het VOW-bericht
  o Wanneer gebruik je een VOW en wanneer een VOT?
  o Is het VOW bericht een verplicht bericht
  o Is het gebruik van het VOW bericht rechtmatig?

De antwoorden op deze vragen staan vermeld in het document Veelgestelde vragen iWmo 3.0 en iJw 3.0.

 • Hoofdstuk 7 voor vragen over declareren
 • Hoofdstuk 6 voor vragen over VOW

Tevens vragen we aandacht voor de speciaal voor VOW opgestelde infographics:

Meer informatie over iWmo 3.0 en iJw 3.0 kunt u hier vinden:

Heeft u een vraag waarop u het antwoord niet kunt vinden of heeft u ondersteuning nodig bij het gebruik van de iStandaarden, neem dan contact op met ons.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/online-sessies-voor-gebruikers-van-het-istandaarden-berichtenverkeer https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/online-sessies-voor-gebruikers-van-het-istandaarden-berichtenverkeer Fri, 02 Apr 2021 15:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Publicatie specificaties revisierelease iWmo en iJw 3.0.3]]> 1 februari 2021 - Vandaag publiceert het Zorginstituut de specificaties van de revisiereleases voor iWmo en iJw 3.0.3.

Doordat er operationele problemen zijn ontstaan bij het verzenden van correcties op toewijzingsberichten publiceren we revisiereleases.

Wat houden de revisiereleases in?

In deze revisiereleases zijn regels aangepast zodat overlap van 1 dag is toegestaan voor toegewezen producten die ingetrokken worden met reden 01 'Administratieve correctie'.

Wanneer gaan de revisiereleases in?

Omdat de wijziging niet volledig backwards compatible is met releases 3.0.2, is het belangrijk dat aanbieders de implementatie van de revisie release eerder of gelijk met de gemeente uitvoeren. Indien de gemeente de aanpassing eerder implementeert dan de aanbieder, kan afkeur op toewijzingsberichten plaatsvinden.

Als gemeenten deze wijziging eerder willen doorvoeren, kan dit dus alleen in afstemming met en instemming van de betrokken aanbieders.

Uiterlijk 3 mei 2021 moeten de wijzigingen bij alle partijen geïmplementeerd zijn.

Wat is er gewijzigd in de specificaties?

De wijzigingen betreffen de aanscherping van een definitie en het aanpassen van bedrijfsregels en een technische regel. De aanpassing van de technische regel heeft invloed op de XSLT’s.

Toelichting:

 • Definitie actuele toewijzing is aangepast, zodat een 1-dags toewijzing met reden 01 niet meer als actuele toewijzing wordt gezien;
 • OP033x1, zodat een gecorrigeerde toewijzing niet meer als actueel wordt gezien;
 • OP259, zodat 1-dags toewijzingen met reden 01 niet als stapeling worden gezien;
 • OP347, zodat 1-dags toewijzingen met reden 01 niet als stapeling worden gezien;
 • TR302, zodat 1-dags toewijzingen niet als stapeling worden gezien en ook niet als actuele toewijzing worden gezien.

Alle wijzigingen zijn in het mutatieoverzicht terug te vinden door te selecteren op datum 01-02-2021.

De overige aangepaste documentatie is te vinden op:

Validatiemodule en Decentrale Validatieservice

Vanaf maandag 8 februari 2021 ondersteunen de Validatiemodule en de Decentrale Validatieservice, naast de huidige versie, ook de nieuwe versie van de XSLT’s.

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iWmo en of iJw? Neem contact op met de Servicedesk iStandaarden.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-specificaties-revisierelease-iwmo-en-ijw-303 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-specificaties-revisierelease-iwmo-en-ijw-303 Mon, 01 Feb 2021 16:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Meerdere informatiemodellen iStandaarden]]> 21 januari 2021 - Vandaag publiceert Zorginstituut Nederland de huidige releases van de iStandaarden iWlz, iWmo, iJw en iEb in gesplitste informatiemodellen. In het Informatiemodel iStandaarden zijn alle specificaties vastgelegd van de iStandaarden die door het Zorginstituut worden beheerd. Het Informatiemodel werd tot nu toe beheerd in één model, vanaf vandaag wordt dit gesplitst in meerdere modellen.

Vanaf vandaag zijn via de overzichtspagina de gesplitste modellen beschikbaar  Er is een instructievideo die een korte uitleg geeft over de opbouw van het model en de navigatie.

Flexibeler beheer door splitsing

Het Informatiemodel iStandaarden bevat per iStandaard de specificaties van de releases die in een bepaald jaar geldig zijn. Om het beheer en het gebruik flexibeler te maken is het informatiemodel, dat nu op jaarbasis ingedeeld is, opgesplitst naar modellen op releasebasis; er is een apart model voor iWlz en een apart model voor iWmo, iJw en iEb. Voor iPgb wordt bij verdere doorontwikkeling ook een eigen model neergezet.

De integrale benadering van de iStandaarden blijft nog steeds van toepassing. De ontwerprichtlijnen voor de iStandaarden zorgen ervoor dat specificaties van de iStandaarden vergelijkbaar zijn en dat gebruik gemaakt kan worden van gedeelde componenten.

Screenshot van de instructievideo

Goed om te weten

De splitsing van de modellen heeft geen invloed op de specificaties van de verschillende standaarden, maar leidt wel tot een aantal kleine wijzigingen in de publicatie en navigatie.
Het nieuwe instructiefilmpje geeft uitleg over gebruik en navigatie.

De splitsing heeft betrekking op de huidige releases die vanaf 1 januari 2021 van kracht zijn, dat zijn iWlz 2.2, iWmo 3.0, iJw 3.0. iEb 1.0, dat nauw samenhangt met iWmo, is ook meegenomen.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met de Servicedesk iStandaarden.


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/meerdere-informatiemodellen-istandaarden https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/meerdere-informatiemodellen-istandaarden Thu, 21 Jan 2021 12:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Nieuwe releases iStandaarden iWlz, iWmo en iJw in gebruik]]> 6 januari 2021 - Vanaf 1 januari jl. zijn de nieuwe iStandaarden releases iWlz 2.2, iWmo 3.0 en iJw 3.0 van kracht. Dit betekent dat alle partijen nu werken met de nieuwe releases die de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw) ondersteunen.

De nieuwe versies van deze iStandaarden zijn op maandag 4 januari jl. door alle partijen in gebruik genomen. Vanaf dat moment worden berichten in iWlz 2.2-, iWmo 3.0- en iJw 3.0-formaat uitgewisseld.

Aanpassingen op onze website

Met de ingebruikname van iWlz 2.2, iWmo 3.0 en iJw 3.0 is de informatie onder de pagina’s iWlz, iWmo en iJw gewijzigd. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • de toevoeging van de Werken met-pagina’s voor iWlz 2.2, iWmo 3.0 en iJw 3.0
  (Op deze pagina’s vindt u informatie over de wijzigingen van de nieuwe releases);
 • archivering van de iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4-informatie.

Zie voor meer informatie:

Contact

Hebt u vragen over de nieuwe releases van iStandaarden? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/nieuwe-releases-istandaarden-iwlz-iwmo-en-ijw-gebruik https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/nieuwe-releases-istandaarden-iwlz-iwmo-en-ijw-gebruik Wed, 06 Jan 2021 15:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Bereikbaarheid Servicedesk iStandaarden tijdens de feestdagen]]> 18 december 2020 - In de komende periode hanteert de Servicedesk iStandaarden op een aantal dagen gewijzigde openingstijden in verband met de feestdagen.

De Servicedesk iStandaarden is extra gesloten op eerste kerstdag: vrijdag 25 december. Ook op nieuwjaarsdag - vrijdag 1 januari 2021 - is de Servicedesk gesloten.

Op alle overige werkdagen in de kerstvakantie kunt u de Servicedesk iStandaarden bereiken tijdens de reguliere openingstijden - van 8.00 tot 17.00 uur - via het contactformulier of telefonisch: (020) 797 89 48.

Het Team Informatiestandaarden wenst u alvast heel fijne feestdagen!

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/bereikbaarheid-servicedesk-istandaarden-tijdens-de-feestdagen https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/bereikbaarheid-servicedesk-istandaarden-tijdens-de-feestdagen Fri, 18 Dec 2020 09:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Laatste mogelijkheid voor indienen declaraties en facturen Wmo en Jeugdwet in 2020]]> 14 december 2020 - De eerste fase van het Landelijk draaiboek migratie iWmo en iJw 2.4 naar 3.0 begint op maandag 21 december 2020.

Zoals in het Landelijk draaiboek migratie voor de overgang naar release 3.0 van de iWmo en iJw is aangegeven, mogen in de periode vanaf 21 december 2020 vanaf 23.00 uur tot en met 4 januari 2021 om 13.00 uur geen declaraties en facturen worden ingediend.

Deze stop geeft gemeenten voldoende tijd om de eerder ingediende declaraties en facturen te controleren en verwerken. Ook is er zo genoeg tijd voor de gemeente om aan de aanbieder te laten weten of de ingediende declaratie of factuur is goedgekeurd. Gemeenten versturen die informatie via het bijbehorende bericht in de 2.4-standaard.

Vanaf 4 januari 2021 om 13.00 uur kunnen aanbieders weer declaraties indienen, maar dan via 3.0-berichten.

Ingebruikname release 3.0

Voor een juiste ingebruikname van de releases 3.0 wordt vanaf 30 december het iWmo- en iJw-berichtenverkeer beheersmatig stilgelegd, zodat partijen de mogelijkheid krijgen om de systemen om te zetten.

De migratiestappen die hierbij horen, zijn vermeld in het Landelijk draaiboek migratie iWmo 2.4 en iJw 2.4 naar iWmo 3.0 en iJw 3.0.

Deze stappen zijn:

 • declaratie- en factuurberichten moeten uiterlijk maandag 21 december voor 23.00 uur ingediend worden door zorgaanbieders;
 • vanaf woensdag 30 december 2020 wordt het gebruik van de overige berichten stilgelegd;
 • van 31 december 2020 vanaf 13.00 uur tot en met 4 januari 2021 om 13.00 uur is er geen berichtenverkeer mogelijk.

De nieuwe releases worden op maandag 4 januari 2021 in gebruik genomen. Vanaf dan worden berichten alleen nog uitgewisseld in 3.0-formaat.

Spoedprocedures

Omdat tussen 31 december 2020 en 4 januari 2021 geen berichtenverkeer mogelijk is voor de iWmo- en iJw-standaard, moeten gemeenten en aanbieders bij de inzet van spoedzorg contact met elkaar opnemen. Gemeenten hanteren als dat nodig is een spoedprocedure.

Problemen met ingebruikname?

Bent u gebruiker van het iWmo- of iJw-berichtenverkeer en ondervindt u problemen bij de migratiestappen of ingebruikname van de nieuwe releases? Neem dan contact op met Team Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland. Of neem contact op met uw regioadviseur van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over het Landelijk draaiboek migratie of de nieuwe releases? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden.
]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/laatste-mogelijkheid-voor-indienen-declaraties-en-facturen-wmo-en-jeugdwet-2020 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/laatste-mogelijkheid-voor-indienen-declaraties-en-facturen-wmo-en-jeugdwet-2020 Mon, 14 Dec 2020 12:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[De eerste referentiegroep-bijeenkomsten voor de iStandaarden-releases van 2022 komen eraan]]> 7 december 2020 – Zorginstituut Nederland is gestart met de voorbereidingen voor de iStandaarden-releases van 2022. Zoals gebruikelijk bij het vormgeven van nieuwe releases organiseren we referentiegroepbijeenkomsten voor iWlz en voor iWmo/iJw/iEb, waarin wij samen met alle partijen wijzigingsverzoeken uitwerken.

Ter voorbereiding hiervoor worden op dit moment wijzigingsverzoeken voor de releases geïnventariseerd bij alle betrokken partijen van iStandaarden. Ook analyseren we de impact van nieuwe wet- en regelgeving op de gegevensuitwisseling binnen de domeinen. Daarnaast werken we samen met de Stuurgroep iWlz en met de Stuurgroep en het Ketenbureau i-Sociaal Domein aan de voorbereiding van de kadernota’s voor de 2022-releases van iWlz, iWmo, iJw en iEb.

Samen aan de slag tijdens de referentiegroepbijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten worden wijzigingsverzoeken voor de volgende releases functioneel en technisch uitgewerkt door vertegenwoordigers van ketenpartijen en stakeholders. Hierbij staat de functionele behoefte voorop. We analyseren met elkaar de functionele behoefte en onderzoeken de verschillende technische oplossingen, inclusief de impact daarvan.

De referentiegroepen hebben een adviserend karakter. Op basis van de resultaten uit de referentiegroepbijeenkomsten wordt door het Zorginstituut een advies voor de releases 2022 opgesteld.

Online bijeenkomsten

De referentiegroepbijeenkomsten worden in verband met de huidige corona maatregelen online georganiseerd. Zodra de maatregelen het toelaten kijken we of er eventueel op een later moment bijeenkomsten fysiek kunnen plaatsvinden.

Planning

iWmo/iJw/iEb

Wijzigingsverzoeken kunnen nog tot en met 31 december 2020 worden ingediend. Hebt u een verzoek? Uw reactie is zeer welkom. Dien uw verzoek(en) in via dit formulier. De reeds bij ons bekende issues en wensen kunt u inzien op het gepubliceerde bevindingenoverzicht.

In januari starten we met de referentiegroepen iWmo/iJw/iEb. Er zijn in 2021 vier plenaire bijeenkomsten gepland:

 • Donderdag 21 januari
 • Dinsdag 2 maart 2021
 • Dinsdag 6 april 2021
 • Dinsdag 18 mei 2021

Tussen deze bijeenkomsten door worden wijzigingsverzoeken in kleinere subgroepen uitgewerkt. Tijdens de plenaire bijeenkomsten worden de uitwerkingen van de subgroepen gepresenteerd en wordt gezamenlijk besloten tot een advies ten aanzien van de releases.

iWlz

Voor iWlz kunt u tot en met 31 december 2020 uw wensen en wijzigingsverzoeken voor de volgende release indienen door te mailen naar info@istandaarden.nl (onderwerp 'Ik wil een wijzigingsverzoek voor iWlz indienen').

De referentiegroepbijeenkomsten 2021 voor iWlz zijn gepland op:

 • Donderdag 14 januari
 • Donderdag 11 februari
 • Donderdag 11 maart
 • Donderdag 8 april
 • Donderdag 29 april (reserve)

Voor zowel iWmo/iJw/iEb als iWlz worden de tijden voor de bijeenkomsten nog vastgesteld en binnenkort bekend gemaakt.

Deelnemen

De referentiegroepen vertegenwoordigen het volledige werkveld. Wij vinden het belangrijk dat er een goede vertegenwoordiging is van alle betrokken partijen.

Van iedere deelnemer verwachten we:

 • Actieve inzet voor, tijdens en na de referentiegroepbijeenkomsten
 • Inhoudelijke en ketenbrede kennis van processen rondom gegevensuitwisseling
 • Ketenbreed denken: nastreven van administratieve lastenverlichting voor de hele keten
 • Mandaat vanuit de eigen organisatie om te adviseren over wijzigingsverzoeken

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de referentiegroepen, meldt u dan aan. Als u al eerder hebt deelgenomen aan de referentiegroepen en geïnteresseerd bent om ook dit jaar weer mee te doen, vragen wij u om u opnieuw aan te melden.

Contact

Hebt u vragen over de referentiegroepbijeenkomsten? Neem dan contact op met de domeinadviseur iWlz (Irene Zijlstra) of iWmo/iJw/iEb (Anita Kamies) via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/de-eerste-referentiegroep-bijeenkomsten-voor-de-istandaarden-releases-van-2022-komen-eraan https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/de-eerste-referentiegroep-bijeenkomsten-voor-de-istandaarden-releases-van-2022-komen-eraan Mon, 07 Dec 2020 16:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Splitsing Informatiemodel iStandaarden]]> 9 november 2020 - In het Informatiemodel iStandaarden zijn alle specificaties vastgelegd van de iStandaarden die door Zorginstituut Nederland worden beheerd. Het Informatiemodel werd tot nu toe beheerd in één model, vanaf vandaag wordt dit gesplitst in meerdere modellen.

Flexibeler beheer door splitsing

Het Informatiemodel iStandaarden bevat per iStandaard de specificaties van de releases die in een bepaald jaar geldig zijn.

Om het beheer en het gebruik flexibeler te maken wordt het informatiemodel, dat nu op jaarbasis ingedeeld is, opgesplitst naar modellen op releasebasis; er komt een apart model voor iWlz en een apart model voor iWmo, iJw en iEb.

Voor iPgb zal bij verdere doorontwikkeling ook een eigen model neergezet worden.

De integrale benadering van de iStandaarden blijft nog steeds van toepassing. De ontwerprichtlijnen voor de iStandaarden zorgen ervoor dat specificaties van de informatiemodellen vergelijkbaar zijn en dat gebruik gemaakt kan worden van gedeelde componenten.

Kleine wijzigingen in navigatie

De splitsing van de modellen heeft geen invloed op de specificaties van de verschillende standaarden, maar leidt wel tot een aantal kleine wijzigingen in de publicatie en navigatie.

Werken met de modellen

De splitsing heeft alleen betrekking op de releases die vanaf 1 januari 2021 in gebruik worden genomen, dat zijn iWlz 2.2, iWmo 3.0, iJw 3.0. Daarbij is iEb 1.0, dat nauw samenhangt met iWmo, ook meegenomen.

Om iedereen alvast te laten wennen, worden de gesplitste modellen vandaag, naast de huidige modellen, gepubliceerd. Eind januari/begin februari 2021 worden alleen nog de gesplitste modellen gepubliceerd.

De gesplitste modellen zijn te benaderen via een aparte overzichtspagina voor de informatiemodellen.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met de Servicedesk iStandaarden.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/splitsing-informatiemodel-istandaarden https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/splitsing-informatiemodel-istandaarden Mon, 09 Nov 2020 10:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Publicatie landelijk draaiboek migratie iWlz 2.1 naar iWlz 2.2]]> 6 november 2020 - Het landelijk draaiboek migratie voor iWlz 2.2 is nu beschikbaar. Hierin staan de landelijke tijdlijnen voor de migratie van iWlz 2.1 naar iWlz 2.2. Ook bevat het draaiboek informatie over de overgang van de huidige naar de nieuwe leveringsstatussen en classificaties.

Ingangsdatum iWlz 2.2

Op maandag 4 januari 2021 wordt de nieuwe release iWlz 2.2 in gebruik genomen. De implementatie van deze nieuwe versie gaat via een big bang-scenario. Dit betekent dat er geen conversieperiode is. Alle gebruikers van iWlz gaan op 4 januari 2021 over op de nieuwe release.

Freeze-periode

Het draaiboek beschrijft op welke manier het berichtenverkeer wordt afgebouwd. Hierna volgt een freeze-periode, waarin gebruikers en hun softwareleveranciers de systemen gereed kunnen maken voor iWlz 2.2. In de freeze-periode vindt geen berichtenverkeer plaats.

Nieuwe leveringsstatussen en classificaties

Vanwege de wijzigingen in de leveringsstatussen, moeten zorgaanbieders via een mutatiebericht de actuele leveringsstatus en classificatie doorgeven van alle cliënten op de wachtlijst. Dit zorgt ervoor dat in 2021 beter inzicht ontstaat in de wachtlijsten. Het Landelijk draaiboek migratie iWlz 2.1 naar iWlz 2.2 beschrijft hoe en wanneer zorgaanbieders dit moeten doen.

Landelijke draaiboeken voor iWmo en iJw

Ook voor de migratie naar de nieuwe releases iWmo 3.0 en iJw 3.0 zijn landelijke draaiboeken opgesteld.

Contact

Hebt u vragen over de migratie of over de inhoud van de nieuwe release? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-landelijk-draaiboek-migratie-iwlz-21-naar-iwlz-22 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-landelijk-draaiboek-migratie-iwlz-21-naar-iwlz-22 Fri, 06 Nov 2020 13:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden