iStandaarden.nl Nieuwsberichten https://istandaarden.nl In deze RSS-feed treft u de recente nieuwsberichten aan op istandaarden.nl nl-nl Zorginstituut Nederland <![CDATA[Gebruikersonderzoek website Informatiestandaarden]]> De website iStandaarden.nl wordt geoptimaliseerd. Uw mening, als bezoeker van de site, is hierbij van groot belang. Daarom voert onderzoeksbureau MediaTest onderzoek uit. We stellen het zeer op prijs als u hiervoor een korte vragenlijst in wilt vullen. Dit duurt maximaal 5 minuten.

Via onderstaande link komt u bij de vragenlijst. Alvast bedankt voor uw medewerking.

https://onderzoek.mediatest.nl/survey/selfserve/571/4669web?list=1


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/gebruikersonderzoek-website-informatiestandaarden https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/gebruikersonderzoek-website-informatiestandaarden Wed, 12 May 2021 12:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Zorginstituut Nederland start met doorontwikkeling informatiestandaard pgb]]> 23 april 2021 - In opdracht van het ministerie van VWS gaat Zorginstituut Nederland aan de slag met de doorontwikkeling van de informatiestandaard voor het persoonsgebonden budget (iPgb). Deze informatiestandaard is nodig om het systeem voor de administratieve ondersteuning van het pgb goed te laten werken, en om gemeenten en zorgkantoren aan te laten sluiten op het informatiesysteem.

Voor het verwerken van de pgb-administratie is het PGB2.0-systeem in gebruik. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders met een persoonsgebonden budget, hun zorgverleners, de verstrekkers (gemeenten en zorgkantoren) en de SVB bij het beheren van toegekende budgetten en zorgovereenkomsten, en het betalen van zorgdeclaraties. Om gemeenten en zorgkantoren gefaseerd aan te laten sluiten op dit PGB2.0-systeem is een nieuwe versie van de iPgb-standaard op korte termijn gewenst.

Met de nieuwe informatiestandaard en de aansluiting van gemeenten en zorgkantoren op het PGB2.0-systeem kan de administratieve afhandeling rond het pgb gestroomlijnd en versoepeld worden.

Aanpak vergelijkbaar met andere iStandaarden

Het Zorginstituut voert het beheer van de iPgb-standaard uit op de wijze waarop ook de andere iStandaarden beheerd worden (iWlz, iWmo, iJw en iEb). Vanwege de wens om op korte termijn de iPgb-standaard door te ontwikkelen wordt, in afstemming met betrokken partijen, onderzocht welke versnelling aangebracht kan worden in de eerste oplevering van een nieuwe versie van iPgb. Zoals ook gebruikelijk is bij de andere iStandaarden worden de releases vorm gegeven in afstemming met betrokken partijen. Voor de iPgb-standaard zijn dit in ieder geval de Programmaraad PGB2.0, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de gebruikers zelf inclusief hun softwareleveranciers.

Meer informatie

Via de website iStandaarden.nl houden we u op de hoogte over de actuele ontwikkelingen. Vragen over de doorontwikkeling van deze iStandaard? Neem contact op met onze Servicedesk iStandaarden via het contactformulier of telefonisch: 020 – 797 89 48.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-nederland-start-met-doorontwikkeling-informatiestandaard-pgb https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-nederland-start-met-doorontwikkeling-informatiestandaard-pgb Fri, 23 Apr 2021 15:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Bereikbaarheid Servicedesk iStandaarden tijdens feestdagen]]> 23 april 2021 - In de komende periode hanteert de Servicedesk iStandaarden op een aantal dagen gewijzigde openingstijden in verband met feestdagen.

De Servicedesk iStandaarden is extra gesloten op Koningsdag: dinsdag 27 april en op Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei. Ook op 2e Pinksterdag - maandag 24 mei - is de Servicedesk gesloten.

Buiten deze feestdagen om is de Servicedesk iStandaarden op alle werkdagen te bereiken tijdens de reguliere openingstijden - van 9.00 tot 17.00 uur - via het contactformulier of telefonisch: (020) 797 89 48.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/bereikbaarheid-servicedesk-istandaarden-tijdens-feestdagen https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/bereikbaarheid-servicedesk-istandaarden-tijdens-feestdagen Fri, 23 Apr 2021 12:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Online sessies voor gebruikers van het iStandaarden-berichtenverkeer]]> 2 april 2021 - Zorginstituut Nederland organiseert regelmatig online sessies voor gebruikers van het iStandaarden-berichtenverkeer. Deze sessies zijn bedoeld om ervaringen te delen over het gebruik van de iStandaarden en om input op te halen met betrekking tot wensen die leiden tot verbetering van de gegevensuitwisseling in de zorg.

Inloopsessies iWmo 3.0 en iJw 3.0

In maart stonden er evaluatiesessies op de agenda waar gebruikers hun ervaringen met de overgang naar en het gebruik van de nieuwe iWmo 3.0- en iJw 3.0-releases hebben gedeeld.
Interessante sessies waarbij het Zorginstituut meer inzicht krijgt in waar gebruikers tegenaan lopen bij het in gebruik nemen van een nieuwe release van iStandaarden.
Onderaan dit nieuwsbericht is een samenvatting van de vragen die in deze sessies werden gesteld weergegeven. Tevens vragen we extra aandacht voor de ondersteuningspagina’s en de informatie die daarop terug te vinden is.

Sprintsessies Actieprogramma iWlz

Ook het Actieprogramma iWlz opent een aantal online sessies voor belangstellenden. Begin dit jaar ging de eerste fase van de Proof of Concept van start: een grondige toetsing van het netwerkmodel in de praktijk. In deze fase zullen de koplopers stuk voor stuk aansluiten op de testomgeving van het indicatieregister, dat stap voor stap wordt vormgegeven door CIZ. Een keer aansluiten bij een online sprint review? Stuur dan een e-mail aan de programmaondersteuner Geertje Smit via gsmit@zinl.nl.

Meer online sessies in de loop van het jaar

Dit jaar organiseert het Zorginstituut nog meer online sessies om het goede gesprek te voeren met gebruikers. Hou onze website en onze Nieuwsbrief iStandaarden in de gaten voor meer informatie.

Veelgestelde vragen inloopsessie iWmo 3.0 en iJw 3.0

Hieronder een samenvatting van de gestelde vragen tijdens deze sessies.

 • Vragen over declareren
  o Mogen in de 323 ook prestatieregels van een voorgaande maand zitten?
  o Welke werkwijze gebruiken voor het declareren jaarovergang 2020/2021?
  o Corrigeren van declaraties met prestatieperiode in 2020. Kan dat?
  o Is de eenheid van toewijzing, ook de eenheid van declareren?
  o Welke werkwijze gebruiken bij een uurtarief dat niet deelbaar is door 60?
 • Vragen over het VOW-bericht
  o Wanneer gebruik je een VOW en wanneer een VOT?
  o Is het VOW bericht een verplicht bericht
  o Is het gebruik van het VOW bericht rechtmatig?

De antwoorden op deze vragen staan vermeld in het document Veelgestelde vragen iWmo 3.0 en iJw 3.0.

 • Hoofdstuk 7 voor vragen over declareren
 • Hoofdstuk 6 voor vragen over VOW

Tevens vragen we aandacht voor de speciaal voor VOW opgestelde infographics:

Meer informatie over iWmo 3.0 en iJw 3.0 kunt u hier vinden:

Heeft u een vraag waarop u het antwoord niet kunt vinden of heeft u ondersteuning nodig bij het gebruik van de iStandaarden, neem dan contact op met ons.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/online-sessies-voor-gebruikers-van-het-istandaarden-berichtenverkeer https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/online-sessies-voor-gebruikers-van-het-istandaarden-berichtenverkeer Fri, 02 Apr 2021 15:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Publicatie specificaties revisierelease iWmo en iJw 3.0.3]]> 1 februari 2021 - Vandaag publiceert het Zorginstituut de specificaties van de revisiereleases voor iWmo en iJw 3.0.3.

Doordat er operationele problemen zijn ontstaan bij het verzenden van correcties op toewijzingsberichten publiceren we revisiereleases.

Wat houden de revisiereleases in?

In deze revisiereleases zijn regels aangepast zodat overlap van 1 dag is toegestaan voor toegewezen producten die ingetrokken worden met reden 01 'Administratieve correctie'.

Wanneer gaan de revisiereleases in?

Omdat de wijziging niet volledig backwards compatible is met releases 3.0.2, is het belangrijk dat aanbieders de implementatie van de revisie release eerder of gelijk met de gemeente uitvoeren. Indien de gemeente de aanpassing eerder implementeert dan de aanbieder, kan afkeur op toewijzingsberichten plaatsvinden.

Als gemeenten deze wijziging eerder willen doorvoeren, kan dit dus alleen in afstemming met en instemming van de betrokken aanbieders.

Uiterlijk 3 mei 2021 moeten de wijzigingen bij alle partijen geïmplementeerd zijn.

Wat is er gewijzigd in de specificaties?

De wijzigingen betreffen de aanscherping van een definitie en het aanpassen van bedrijfsregels en een technische regel. De aanpassing van de technische regel heeft invloed op de XSLT’s.

Toelichting:

 • Definitie actuele toewijzing is aangepast, zodat een 1-dags toewijzing met reden 01 niet meer als actuele toewijzing wordt gezien;
 • OP033x1, zodat een gecorrigeerde toewijzing niet meer als actueel wordt gezien;
 • OP259, zodat 1-dags toewijzingen met reden 01 niet als stapeling worden gezien;
 • OP347, zodat 1-dags toewijzingen met reden 01 niet als stapeling worden gezien;
 • TR302, zodat 1-dags toewijzingen niet als stapeling worden gezien en ook niet als actuele toewijzing worden gezien.

Alle wijzigingen zijn in het mutatieoverzicht terug te vinden door te selecteren op datum 01-02-2021.

De overige aangepaste documentatie is te vinden op:

Validatiemodule en Decentrale Validatieservice

Vanaf maandag 8 februari 2021 ondersteunen de Validatiemodule en de Decentrale Validatieservice, naast de huidige versie, ook de nieuwe versie van de XSLT’s.

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iWmo en of iJw? Neem contact op met de Servicedesk iStandaarden.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-specificaties-revisierelease-iwmo-en-ijw-303 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-specificaties-revisierelease-iwmo-en-ijw-303 Mon, 01 Feb 2021 16:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Meerdere informatiemodellen iStandaarden]]> 21 januari 2021 - Vandaag publiceert Zorginstituut Nederland de huidige releases van de iStandaarden iWlz, iWmo, iJw en iEb in gesplitste informatiemodellen. In het Informatiemodel iStandaarden zijn alle specificaties vastgelegd van de iStandaarden die door het Zorginstituut worden beheerd. Het Informatiemodel werd tot nu toe beheerd in één model, vanaf vandaag wordt dit gesplitst in meerdere modellen.

Vanaf vandaag zijn via de overzichtspagina de gesplitste modellen beschikbaar  Er is een instructievideo die een korte uitleg geeft over de opbouw van het model en de navigatie.

Flexibeler beheer door splitsing

Het Informatiemodel iStandaarden bevat per iStandaard de specificaties van de releases die in een bepaald jaar geldig zijn. Om het beheer en het gebruik flexibeler te maken is het informatiemodel, dat nu op jaarbasis ingedeeld is, opgesplitst naar modellen op releasebasis; er is een apart model voor iWlz en een apart model voor iWmo, iJw en iEb. Voor iPgb wordt bij verdere doorontwikkeling ook een eigen model neergezet.

De integrale benadering van de iStandaarden blijft nog steeds van toepassing. De ontwerprichtlijnen voor de iStandaarden zorgen ervoor dat specificaties van de iStandaarden vergelijkbaar zijn en dat gebruik gemaakt kan worden van gedeelde componenten.

Screenshot van de instructievideo

Goed om te weten

De splitsing van de modellen heeft geen invloed op de specificaties van de verschillende standaarden, maar leidt wel tot een aantal kleine wijzigingen in de publicatie en navigatie.
Het nieuwe instructiefilmpje geeft uitleg over gebruik en navigatie.

De splitsing heeft betrekking op de huidige releases die vanaf 1 januari 2021 van kracht zijn, dat zijn iWlz 2.2, iWmo 3.0, iJw 3.0. iEb 1.0, dat nauw samenhangt met iWmo, is ook meegenomen.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met de Servicedesk iStandaarden.


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/meerdere-informatiemodellen-istandaarden https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/meerdere-informatiemodellen-istandaarden Thu, 21 Jan 2021 12:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Nieuwe releases iStandaarden iWlz, iWmo en iJw in gebruik]]> 6 januari 2021 - Vanaf 1 januari jl. zijn de nieuwe iStandaarden releases iWlz 2.2, iWmo 3.0 en iJw 3.0 van kracht. Dit betekent dat alle partijen nu werken met de nieuwe releases die de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw) ondersteunen.

De nieuwe versies van deze iStandaarden zijn op maandag 4 januari jl. door alle partijen in gebruik genomen. Vanaf dat moment worden berichten in iWlz 2.2-, iWmo 3.0- en iJw 3.0-formaat uitgewisseld.

Aanpassingen op onze website

Met de ingebruikname van iWlz 2.2, iWmo 3.0 en iJw 3.0 is de informatie onder de pagina’s iWlz, iWmo en iJw gewijzigd. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • de toevoeging van de Werken met-pagina’s voor iWlz 2.2, iWmo 3.0 en iJw 3.0
  (Op deze pagina’s vindt u informatie over de wijzigingen van de nieuwe releases);
 • archivering van de iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4-informatie.

Zie voor meer informatie:

Contact

Hebt u vragen over de nieuwe releases van iStandaarden? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/nieuwe-releases-istandaarden-iwlz-iwmo-en-ijw-gebruik https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/nieuwe-releases-istandaarden-iwlz-iwmo-en-ijw-gebruik Wed, 06 Jan 2021 15:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Bereikbaarheid Servicedesk iStandaarden tijdens de feestdagen]]> 18 december 2020 - In de komende periode hanteert de Servicedesk iStandaarden op een aantal dagen gewijzigde openingstijden in verband met de feestdagen.

De Servicedesk iStandaarden is extra gesloten op eerste kerstdag: vrijdag 25 december. Ook op nieuwjaarsdag - vrijdag 1 januari 2021 - is de Servicedesk gesloten.

Op alle overige werkdagen in de kerstvakantie kunt u de Servicedesk iStandaarden bereiken tijdens de reguliere openingstijden - van 8.00 tot 17.00 uur - via het contactformulier of telefonisch: (020) 797 89 48.

Het Team Informatiestandaarden wenst u alvast heel fijne feestdagen!

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/bereikbaarheid-servicedesk-istandaarden-tijdens-de-feestdagen https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/bereikbaarheid-servicedesk-istandaarden-tijdens-de-feestdagen Fri, 18 Dec 2020 09:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Laatste mogelijkheid voor indienen declaraties en facturen Wmo en Jeugdwet in 2020]]> 14 december 2020 - De eerste fase van het Landelijk draaiboek migratie iWmo en iJw 2.4 naar 3.0 begint op maandag 21 december 2020.

Zoals in het Landelijk draaiboek migratie voor de overgang naar release 3.0 van de iWmo en iJw is aangegeven, mogen in de periode vanaf 21 december 2020 vanaf 23.00 uur tot en met 4 januari 2021 om 13.00 uur geen declaraties en facturen worden ingediend.

Deze stop geeft gemeenten voldoende tijd om de eerder ingediende declaraties en facturen te controleren en verwerken. Ook is er zo genoeg tijd voor de gemeente om aan de aanbieder te laten weten of de ingediende declaratie of factuur is goedgekeurd. Gemeenten versturen die informatie via het bijbehorende bericht in de 2.4-standaard.

Vanaf 4 januari 2021 om 13.00 uur kunnen aanbieders weer declaraties indienen, maar dan via 3.0-berichten.

Ingebruikname release 3.0

Voor een juiste ingebruikname van de releases 3.0 wordt vanaf 30 december het iWmo- en iJw-berichtenverkeer beheersmatig stilgelegd, zodat partijen de mogelijkheid krijgen om de systemen om te zetten.

De migratiestappen die hierbij horen, zijn vermeld in het Landelijk draaiboek migratie iWmo 2.4 en iJw 2.4 naar iWmo 3.0 en iJw 3.0.

Deze stappen zijn:

 • declaratie- en factuurberichten moeten uiterlijk maandag 21 december voor 23.00 uur ingediend worden door zorgaanbieders;
 • vanaf woensdag 30 december 2020 wordt het gebruik van de overige berichten stilgelegd;
 • van 31 december 2020 vanaf 13.00 uur tot en met 4 januari 2021 om 13.00 uur is er geen berichtenverkeer mogelijk.

De nieuwe releases worden op maandag 4 januari 2021 in gebruik genomen. Vanaf dan worden berichten alleen nog uitgewisseld in 3.0-formaat.

Spoedprocedures

Omdat tussen 31 december 2020 en 4 januari 2021 geen berichtenverkeer mogelijk is voor de iWmo- en iJw-standaard, moeten gemeenten en aanbieders bij de inzet van spoedzorg contact met elkaar opnemen. Gemeenten hanteren als dat nodig is een spoedprocedure.

Problemen met ingebruikname?

Bent u gebruiker van het iWmo- of iJw-berichtenverkeer en ondervindt u problemen bij de migratiestappen of ingebruikname van de nieuwe releases? Neem dan contact op met Team Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland. Of neem contact op met uw regioadviseur van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over het Landelijk draaiboek migratie of de nieuwe releases? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden.
]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/laatste-mogelijkheid-voor-indienen-declaraties-en-facturen-wmo-en-jeugdwet-2020 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/laatste-mogelijkheid-voor-indienen-declaraties-en-facturen-wmo-en-jeugdwet-2020 Mon, 14 Dec 2020 12:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[De eerste referentiegroep-bijeenkomsten voor de iStandaarden-releases van 2022 komen eraan]]> 7 december 2020 – Zorginstituut Nederland is gestart met de voorbereidingen voor de iStandaarden-releases van 2022. Zoals gebruikelijk bij het vormgeven van nieuwe releases organiseren we referentiegroepbijeenkomsten voor iWlz en voor iWmo/iJw/iEb, waarin wij samen met alle partijen wijzigingsverzoeken uitwerken.

Ter voorbereiding hiervoor worden op dit moment wijzigingsverzoeken voor de releases geïnventariseerd bij alle betrokken partijen van iStandaarden. Ook analyseren we de impact van nieuwe wet- en regelgeving op de gegevensuitwisseling binnen de domeinen. Daarnaast werken we samen met de Stuurgroep iWlz en met de Stuurgroep en het Ketenbureau i-Sociaal Domein aan de voorbereiding van de kadernota’s voor de 2022-releases van iWlz, iWmo, iJw en iEb.

Samen aan de slag tijdens de referentiegroepbijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten worden wijzigingsverzoeken voor de volgende releases functioneel en technisch uitgewerkt door vertegenwoordigers van ketenpartijen en stakeholders. Hierbij staat de functionele behoefte voorop. We analyseren met elkaar de functionele behoefte en onderzoeken de verschillende technische oplossingen, inclusief de impact daarvan.

De referentiegroepen hebben een adviserend karakter. Op basis van de resultaten uit de referentiegroepbijeenkomsten wordt door het Zorginstituut een advies voor de releases 2022 opgesteld.

Online bijeenkomsten

De referentiegroepbijeenkomsten worden in verband met de huidige corona maatregelen online georganiseerd. Zodra de maatregelen het toelaten kijken we of er eventueel op een later moment bijeenkomsten fysiek kunnen plaatsvinden.

Planning

iWmo/iJw/iEb

Wijzigingsverzoeken kunnen nog tot en met 31 december 2020 worden ingediend. Hebt u een verzoek? Uw reactie is zeer welkom. Dien uw verzoek(en) in via dit formulier. De reeds bij ons bekende issues en wensen kunt u inzien op het gepubliceerde bevindingenoverzicht.

In januari starten we met de referentiegroepen iWmo/iJw/iEb. Er zijn in 2021 vier plenaire bijeenkomsten gepland:

 • Donderdag 21 januari
 • Dinsdag 2 maart 2021
 • Dinsdag 6 april 2021
 • Dinsdag 18 mei 2021

Tussen deze bijeenkomsten door worden wijzigingsverzoeken in kleinere subgroepen uitgewerkt. Tijdens de plenaire bijeenkomsten worden de uitwerkingen van de subgroepen gepresenteerd en wordt gezamenlijk besloten tot een advies ten aanzien van de releases.

iWlz

Voor iWlz kunt u tot en met 31 december 2020 uw wensen en wijzigingsverzoeken voor de volgende release indienen door te mailen naar info@istandaarden.nl (onderwerp 'Ik wil een wijzigingsverzoek voor iWlz indienen').

De referentiegroepbijeenkomsten 2021 voor iWlz zijn gepland op:

 • Donderdag 14 januari
 • Donderdag 11 februari
 • Donderdag 11 maart
 • Donderdag 8 april
 • Donderdag 29 april (reserve)

Voor zowel iWmo/iJw/iEb als iWlz worden de tijden voor de bijeenkomsten nog vastgesteld en binnenkort bekend gemaakt.

Deelnemen

De referentiegroepen vertegenwoordigen het volledige werkveld. Wij vinden het belangrijk dat er een goede vertegenwoordiging is van alle betrokken partijen.

Van iedere deelnemer verwachten we:

 • Actieve inzet voor, tijdens en na de referentiegroepbijeenkomsten
 • Inhoudelijke en ketenbrede kennis van processen rondom gegevensuitwisseling
 • Ketenbreed denken: nastreven van administratieve lastenverlichting voor de hele keten
 • Mandaat vanuit de eigen organisatie om te adviseren over wijzigingsverzoeken

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de referentiegroepen, meldt u dan aan. Als u al eerder hebt deelgenomen aan de referentiegroepen en geïnteresseerd bent om ook dit jaar weer mee te doen, vragen wij u om u opnieuw aan te melden.

Contact

Hebt u vragen over de referentiegroepbijeenkomsten? Neem dan contact op met de domeinadviseur iWlz (Irene Zijlstra) of iWmo/iJw/iEb (Anita Kamies) via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/de-eerste-referentiegroep-bijeenkomsten-voor-de-istandaarden-releases-van-2022-komen-eraan https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/de-eerste-referentiegroep-bijeenkomsten-voor-de-istandaarden-releases-van-2022-komen-eraan Mon, 07 Dec 2020 16:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Splitsing Informatiemodel iStandaarden]]> 9 november 2020 - In het Informatiemodel iStandaarden zijn alle specificaties vastgelegd van de iStandaarden die door Zorginstituut Nederland worden beheerd. Het Informatiemodel werd tot nu toe beheerd in één model, vanaf vandaag wordt dit gesplitst in meerdere modellen.

Flexibeler beheer door splitsing

Het Informatiemodel iStandaarden bevat per iStandaard de specificaties van de releases die in een bepaald jaar geldig zijn.

Om het beheer en het gebruik flexibeler te maken wordt het informatiemodel, dat nu op jaarbasis ingedeeld is, opgesplitst naar modellen op releasebasis; er komt een apart model voor iWlz en een apart model voor iWmo, iJw en iEb.

Voor iPgb zal bij verdere doorontwikkeling ook een eigen model neergezet worden.

De integrale benadering van de iStandaarden blijft nog steeds van toepassing. De ontwerprichtlijnen voor de iStandaarden zorgen ervoor dat specificaties van de informatiemodellen vergelijkbaar zijn en dat gebruik gemaakt kan worden van gedeelde componenten.

Kleine wijzigingen in navigatie

De splitsing van de modellen heeft geen invloed op de specificaties van de verschillende standaarden, maar leidt wel tot een aantal kleine wijzigingen in de publicatie en navigatie.

Werken met de modellen

De splitsing heeft alleen betrekking op de releases die vanaf 1 januari 2021 in gebruik worden genomen, dat zijn iWlz 2.2, iWmo 3.0, iJw 3.0. Daarbij is iEb 1.0, dat nauw samenhangt met iWmo, ook meegenomen.

Om iedereen alvast te laten wennen, worden de gesplitste modellen vandaag, naast de huidige modellen, gepubliceerd. Eind januari/begin februari 2021 worden alleen nog de gesplitste modellen gepubliceerd.

De gesplitste modellen zijn te benaderen via een aparte overzichtspagina voor de informatiemodellen.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met de Servicedesk iStandaarden.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/splitsing-informatiemodel-istandaarden https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/splitsing-informatiemodel-istandaarden Mon, 09 Nov 2020 10:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Publicatie landelijk draaiboek migratie iWlz 2.1 naar iWlz 2.2]]> 6 november 2020 - Het landelijk draaiboek migratie voor iWlz 2.2 is nu beschikbaar. Hierin staan de landelijke tijdlijnen voor de migratie van iWlz 2.1 naar iWlz 2.2. Ook bevat het draaiboek informatie over de overgang van de huidige naar de nieuwe leveringsstatussen en classificaties.

Ingangsdatum iWlz 2.2

Op maandag 4 januari 2021 wordt de nieuwe release iWlz 2.2 in gebruik genomen. De implementatie van deze nieuwe versie gaat via een big bang-scenario. Dit betekent dat er geen conversieperiode is. Alle gebruikers van iWlz gaan op 4 januari 2021 over op de nieuwe release.

Freeze-periode

Het draaiboek beschrijft op welke manier het berichtenverkeer wordt afgebouwd. Hierna volgt een freeze-periode, waarin gebruikers en hun softwareleveranciers de systemen gereed kunnen maken voor iWlz 2.2. In de freeze-periode vindt geen berichtenverkeer plaats.

Nieuwe leveringsstatussen en classificaties

Vanwege de wijzigingen in de leveringsstatussen, moeten zorgaanbieders via een mutatiebericht de actuele leveringsstatus en classificatie doorgeven van alle cliënten op de wachtlijst. Dit zorgt ervoor dat in 2021 beter inzicht ontstaat in de wachtlijsten. Het Landelijk draaiboek migratie iWlz 2.1 naar iWlz 2.2 beschrijft hoe en wanneer zorgaanbieders dit moeten doen.

Landelijke draaiboeken voor iWmo en iJw

Ook voor de migratie naar de nieuwe releases iWmo 3.0 en iJw 3.0 zijn landelijke draaiboeken opgesteld.

Contact

Hebt u vragen over de migratie of over de inhoud van de nieuwe release? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-landelijk-draaiboek-migratie-iwlz-21-naar-iwlz-22 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-landelijk-draaiboek-migratie-iwlz-21-naar-iwlz-22 Fri, 06 Nov 2020 13:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[iWmo 3.0 en iJw 3.0: infographics VOW en VOT & VOW geactualiseerd]]> 27 oktober 2020 - Vandaag publiceren we voor iWmo 3.0 en iJw 3.0 een nieuwe infographic over VOW (Verzoek om Wijziging) en een uitgebreidere versie van de infographic ‘Wanneer wordt VOT of VOW gebruikt?’

Deze aanpassingen zijn gemaakt om duidelijkheid te geven in welke situaties het VOW-bericht de huidige werkwijze vervangt.

Waar kunt u alle infographics vinden?

Alle infographics zijn samen met de bijbehorende presentaties en andere ondersteunende documenten te vinden op de ondersteuningspagina’s van release 3.0:

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iWmo en of iJw? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via het contactformulier.]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/iWmo-30-en-iJw-30-infographics-vow-en-vot-vow-geactualiseerd https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/iWmo-30-en-iJw-30-infographics-vow-en-vot-vow-geactualiseerd Tue, 27 Oct 2020 16:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Ophalen wijzigingsverzoeken iWmo/iJw release 2022]]> 21 oktober 2020 – Momenteel zijn gebruikers van het iWmo en iJw berichtenverkeer druk bezig met de voorbereidingen voor de ingebruikname van de nieuwe releases iWmo 3.0 en iJw 3.0. Ondertussen werkt Zorginstituut Nederland aan de voorbereidingen voor de nieuwe releases van de iStandaarden in 2022.

In dit nieuwsbericht vragen wij om uw input voor de nieuwe releases voor iWmo en iJw. Uw input is voor ons van groot belang, want daarmee zorgen we samen voor een release die een bijdrage levert aan het verder verminderen van de administratieve lasten.

Meld uw wijzigingsverzoeken

Het releaseproces voor de iStandaarden volgt een aantal vaste stappen. Op dit moment gaan we voor iWmo en iJw aan de slag met stap 1: Verzamelen van alle wijzigingsverzoeken voor de volgende release. Denk hierbij aan:

 • gewijzigde wet- en regelgeving;
 • projecten van het Ketenbureau i-Sociaal domein die van invloed zijn;
 • technische verbeteringen.

Maar daarnaast zijn we op zoek naar de wijzigingsverzoeken van de gebruikers van het berichtenverkeer, dus van u! Denk hierbij aan:

 • knelpunten die u ervaart in het iWmo en iJw berichtenverkeer;
 • uw wensen en verbeteringen voor het berichtenverkeer.

Het releaseproces

Ons releaseproces heeft globaal de volgende stappen:

 1. Verzamelen: De wijzigingsverzoeken worden verzameld.
 2. Voorbereiding en analyse: De wijzigingsverzoeken worden verduidelijkt, gegroepeerd en geanalyseerd. Samen met de ketenpartijen worden de verzoeken geprioriteerd en wordt bepaald welke verder worden uitgewerkt om eventueel in de volgende release te worden opgenomen.
 3. Vaststellen kadernota: De Stuurgroep stelt de kaders voor de nieuwe release vast.
 4. Afstemming en consultatie: Tijdens de referentiegroepen bespreken we met de ketenpartijen of en hoe de wijzigingsverzoeken in een volgende release worden verwerkt. De afstemming die plaatsvindt is zowel functioneel als technisch. Tevens worden de raakvlakken met de bijbehorende processen meegenomen in deze besprekingen.
 5. Vaststellen inhoud release: De inhoud van de release wordt door de Stuurgroep vastgesteld. Hierbij wordt tevens de implementatiestrategie vastgesteld.
 6. Uitwerking specificaties: De specificaties worden opgesteld en gepubliceerd in het informatiemodel. Tevens worden ondersteunende producten en documentatie ontwikkeld en gepubliceerd.

Indienen wijzigingsverzoeken kan tot uiterlijk 31 december 2020

U kunt uw wijzigingsverzoeken nú bij ons indienen via dit formulier. Indienen kan tot uiterlijk 31 december 2020. Uw contactgegevens gebruiken wij indien we een toelichting willen vragen op uw ingediende wijzigingsverzoek.

Het Zorginstituut en de ketenpartijen hebben zo veel mogelijk informatie nodig om ingediende wijzigingsverzoeken goed te kunnen begrijpen en beoordelen. Onderbouw daarom zo goed mogelijk waarom u de wijziging aanvraagt. Bijvoorbeeld:

 • welk probleem wordt hiermee opgelost;
 • hoe groot is dit probleem;
 • hoe draagt de oplossing bij aan minder administratieve lasten?

Tot slot vindt u in het formulier nog een paar vragen over uw verwachtingen voor de iWmo/iJw releases 2022.

Het vervolg

Wij gaan alle ingediende wijzigingsverzoeken verduidelijken (eventueel in overleg met de indiener) en groeperen. De volledige lijst publiceren we op onze website. Daarna brengen we samen met de ketenpartijen een prioritering aan. Die maakt duidelijk welke verzoeken we verder gaan analyseren en uitwerken in de referentiegroepen.

In de afgelopen jaren konden we dit doen door bij elkaar te komen. We weten nog niet of dit begin volgend jaar mogelijk is vanwege de coronamaatregelen. Daarom onderzoeken we ook andere mogelijkheden om de referentiegroepen te organiseren. We zullen u op een later moment hierover informeren.

Tot slot

Wij zien uw wijzigingsverzoeken en antwoorden graag tegemoet. Alvast hartelijk dank voor uw input. Samen zorgen we ervoor dat de iStandaarden de administratieve processen binnen de Wmo en de Jeugdwet steeds beter ondersteunen.

Voor de gebruikers die (ook) met de iWlz-standaard werken volgt later dit jaar eenzelfde verzoek tot het indienen van wijzigingsverzoeken.

Indien u nog vragen heeft over dit nieuwsbericht, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/ophalen-wijzigingsverzoeken-iwmoijw-release-2022 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/ophalen-wijzigingsverzoeken-iwmoijw-release-2022 Wed, 21 Oct 2020 13:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Ontwikkeling en implementatie informatiestandaard Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (iWvggz) beëindigd]]> 14 oktober 2020 - Zorginstituut Nederland heeft de ontwikkeling en implementatie van de informatiestandaard voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (iWvggz) voor nu per 9 oktober 2020 beëindigd.

Op verzoek van de ketenpartijen is door Zorginstituut Nederland gewerkt aan de informatiestandaard om invulling te geven aan de technische systeemkoppelingen van de ketenpartijen, waarmee digitale gestructureerde informatie-uitwisseling kan plaatsvinden. Samen met de ketenpartijen heeft het Zorginstituut een roadmap uitgewerkt en heeft het ketenprogramma de kosten daarvan in beeld gebracht. Op basis hiervan hebben de ketenpartijen onder meer geconstateerd dat de noodzakelijke investeringen die in kaart zijn gebracht om die keteninformatievoorziening te realiseren niet in verhouding staan tot de baten in termen van de hiermee te realiseren administratieve lastenvermindering.

De ketenpartijen hebben daarom op 8 oktober 2020 gezamenlijk besloten om een pas op de plaats te maken voor wat betreft de ontwikkeling van de keteninformatievoorziening.

Als eerste vervolgstap worden nu gezamenlijk criteria vastgesteld waaraan een bestendige IV-oplossing dient te voldoen.

Op basis van het besluit van de Bestuurlijke Ketenraad heeft ZIN de ontwikkeling en implementatie van de informatiestandaard voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (iWvggz) voor nu per 9 oktober 2020 beëindigd.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de brief aan de Tweede Kamer.

In de brief vindt u op pagina 11 het kopje ‘Informatievoorziening Wvggz’.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/ontwikkeling-en-implementatie-informatiestandaard-wet-verplichte-geestelijke-gezondheidszorg-iwvggz-beeindigd https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/ontwikkeling-en-implementatie-informatiestandaard-wet-verplichte-geestelijke-gezondheidszorg-iwvggz-beeindigd Wed, 14 Oct 2020 15:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Bijgewerkte standaardproductcodelijsten voor 2021 beschikbaar]]> 7 oktober 2020 – Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland publiceren bijgewerkte standaard-productcodelijst voor de Wmo en de Jeugdwet.

De nieuwe codes gaan op 1 januari 2021 in.

Suggesties en aanvullingen uit het werkveld

De publicatie van nieuwe codes maakt standaard deel uit van de jaarlijkse onderhoudscyclus. Gemeenten en aanbieders konden tot 1 september 2020 suggesties doen voor aanvullingen op de standaard-productcodelijsten. Daaruit kwam een aantal verzoeken tot aanpassing. De redactieraad van het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft alle suggesties getoetst. Hun overwegingen en besluit bij elke suggestie vindt u in het ‘Verslag bij bijgewerkte standaardproductcodelijsten 2021’.

 

Aanpassingen Productcodelijst Wmo
In de standaard-productcodelijst Wmo is bij een aantal productcodes de uitvoeringsvariant (inspanningsgericht of outputgericht) toegevoegd aan de omschrijving. Ook zijn op verzoek van de VNG 8 productcodes voor ‘Vervoer begeleiding’ toegevoegd. Deze horen bij het landelijk raamcontract voor ondersteuning.

Aanpassingen Productcodelijst Jeugdwet 
In de standaardproductcodelijst Jeugdwet is ook bij een aantal productcodes de uitvoeringsvariant (inspanningsgericht of outputgericht) toegevoegd aan de omschrijving.

Wat betekenen de wijzigingen voor gemeenten?
Als u als gemeente nieuwe inkoopcontracten sluit of wilt overstappen op standaardproductcodes, gebruik dan de nieuwe standaard-productcodelijsten om te weten welke codes u in 2021 kunt gebruiken.

Wat betekenen de wijzigingen voor zorgaanbieders?
Zolang de afspraken tussen u en de gemeente niet wijzigen, verandert er niets. Als zorgaanbieder spreekt u met de gemeente productcodes af bij het maken van contractafspraken in het inkooptraject.

Waar vindt u de lijsten?
U vindt de standaard-productcodelijsten als download bij dit bericht. Ze zijn ook opgenomen in de iBieb onder 'iWmo (algemeen)' en 'iJw (algemeen)'.

Contact 
Hebt u inhoudelijke vragen over de standaard-productcodelijsten? Neem dan per e-mail contact op met het Ketenbureau i-Sociaal domein via ketenbureau@i-sociaaldomein.nl.

Hebt u vragen over de publicatie van de bijgewerkte standaard-productcodelijsten? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via het contactformulier.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/bijgewerkte-standaardproductcodelijsten-voor-2021-beschikbaar https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/bijgewerkte-standaardproductcodelijsten-voor-2021-beschikbaar Wed, 07 Oct 2020 13:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Publicatie specificaties revisiereleases iWlz 2.2.1 en iWmo en iJw 3.0.2 en Testvoorziening iStandaarden iWlz 2.2]]> 1 oktober 2020 - Vandaag publiceert het Zorginstituut de specificaties van de revisiereleases voor iWlz (2.2.1), iWmo en iJw (3.0.2). Daarnaast is de Testvoorziening iStandaarden (TiS) nu beschikbaar voor iWlz 2.2.

Waarom revisiereleases?

De revisiereleases iWlz en iWmo/iJw zijn tot stand gekomen naar aanleiding van bevindingen vanuit het iStandaarden-werkveld. Dit leidde tot wijzigingen in de specificaties.

Wanneer gaan de revisiereleases in?

De implementatiedatum van alle releases is 1 januari 2021. De dag van ingebruikname is maandag 4 januari 2021, de eerste werkdag in het nieuwe jaar.

Wat is er gewijzigd in de specificaties?

iWlz 2.2.1

Op 1 september is vanwege een aanpassing van TR106 een nieuwe versie gepubliceerd van een aantal documenten. De wijzigingen waren nog niet zichtbaar in het informatiemodel, maar nu wel. Aan het wachtlijstbericht (AW317) is het element ‘Clientreferentie’ toegevoegd. Voor het vullen hiervan is een nieuwe technische regel opgenomen. Voor de zorgkantoren zijn de wijzigingen in de AW317 van belang. Die leiden tot een nieuwe versie van de XSLT’s en het basisschema. Bij de revisierelease horen ook nieuwe versies van de documentatie.

iWmo 3.0.2 en iJw 3.0.2

Deze revisierelease betreft voornamelijk de verduidelijking van een aantal bedrijfsregels, technische regels, documentatie bij elementen en invulinstructies. Daarnaast zijn er aanpassingen die invloed hebben op de XSD’s of XSLT’s. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Klasse Declaratie in 325-bericht is nu optioneel (XSD-aanpassing).
 • Als een Declaratie op de klasse Declaratie wordt afgekeurd, wordt het TotaalToegekendBedrag gevuld met nul en worden de ingediende prestaties niet meegestuurd in het Declaratie-antwoordbericht. (XSLT-aanpassing).
 • Verduidelijking documentatie en controles DeclaratieIdentificatie en DeclaratieNummer (XSLT-aanpassing).
 • Conditie CD044 op Einddatum ToegewezenProduct is verwijderd.
 • Codelijst WJ758 (Reden verzoek): Waarde 3 (Wijziging vanuit verwijzing) is verwijderd.
 • Correcties en verduidelijking op een aantal bedrijfsregels en invulinstructies.
 • Verduidelijking iJw casuïstiek 5 en 12 in werkwijze na sturen tijdelijke stop.

Alle wijzigingen staan in het mutatieoverzicht. Selecteer op datum 01-10-2020.

Ondersteunende documentatie

iWlz

Naast de revisierelease iWlz 2.2.1 zijn de conversieregels gepubliceerd. Ook publiceren we een aantal casusbeschrijvingen, met een toelichting op het gebruik van de nieuwe leveringsstatussen en classificaties in de berichten. De Conversieregels iWlz 2.1 - iWlz 2.2 en de Casusbeschrijvingen iWlz 2.2 zijn beide op de pagina Ontwikkeling iWlz 2.2 te vinden.

Het landelijk migratiedraaiboek verschijnt in de eerste week van november 2020.

iWmo en iJw

Naast de revisierelease iWmo 3.0.2 en iJw 3.0.2 publiceren we een aantal bijgewerkte handreikingen met aanpassingen voor de 3.0 releases:

 • Handreiking gebruik van iWmo berichtenverkeer door gemeenten en hulpmiddelenleveranciers (huur - vaste prijs).
 • Gebruik van iJw-berichtenverkeer door gemeenten en gecertificeerde jeugdzorginstellingen (gedwongen kader).

TiS voor iWlz 2.2

Vanaf 1 oktober 2020 ondersteunt de Testvoorziening iStandaarden (TiS) iWlz 2.2-berichten. TiS is een online-simulatieomgeving voor softwareleveranciers. In de rol van elke partij die deelneemt aan het iStandaarden-berichtenverkeer kunnen zij hun producten testen en waar nodig verbeteren.

Documentatie op deze website

Bij de specificaties voor de 3 genoemde releases hoort een aantal documenten. Deze vindt u hier:

overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.2);

overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWmo 3.0);

overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iJw 3.0).

Er zijn ook ontwikkelpagina’s, waar we alle beschikbare documentatie voor u verzamelen en aanvullen:

ontwikkeling iWlz 2.2;

ontwikkeling iWmo 3.0;

ontwikkeling iJw 3.0.

Er zijn ook aparte ondersteuningspagina’s voor de releases iWmo 3.0 en iJw 3.0, met presentaties, infographics en andere ondersteunende documenten:

ondersteuning iWmo 3.0;

ondersteuning iJw 3.0.

Als u specifieke vragen heeft over de inhoud van de nieuwe releases, bijvoorbeeld hoe het nieuwe VOW-bericht gebruikt moet worden, kunt u ook het document met Veelgestelde vragen bekijken. Hierin worden vragen met betrekking tot de nieuwe releases iWmo 3.0 en iJw 3.0 beantwoord. Aangezien er veel vragen binnenkomen over het wel of niet verplicht zijn van het nieuwe VOW-bericht, beantwoorden we hieronder deze vraag.

Is gebruik van het nieuwe VOW-bericht verplicht?

Het VOW-bericht en bijbehorende proces zijn vanaf release 3.0 verplicht als de aanbieder bij de gemeente een verzoek mag indienen om de toegewezen zorg te wijzigen. Bijvoorbeeld omdat er een verandering is in de situatie van de cliënt.

Momenteel zijn er veel verschillende manieren waarop een aanbieder de wijziging in de cliëntsituatie en daarmee een verzoek tot een wijziging in de toegewezen zorg aan de gemeente moet doorgeven. Deze ongewenste diversiteit zorgt voor onduidelijkheid en fouten. Dit is zowel voor de aanbieder als voor de gemeente onwenselijk.

Voor deze situaties is in release 3.0 daarom het VOW-bericht gemaakt, zodat hier vanaf 2021 een standaard bericht en proces voor is. De aanbieder vraagt met het VOW-bericht dus een gewenste wijziging aan in de zorg voor de cliënt. Het is aan de gemeente om deze wijzigingsaanvraag te beoordelen en vervolgens te honoreren of af te wijzen (eventueel na eerst nader onderzoek te hebben gedaan).

Er zijn ook gemeenten waar de aanbieder momenteel geen rol heeft in het doorgeven van wijzigingen in de cliëntsituatie. De gemeente zorgt in dit geval zelf voor het signaal voor wijzigingen en verlengingen of heeft dit bij een andere organisatie of bij de cliënt zelf belegd. In dat geval wordt er geen gebruik gemaakt van het VOW-bericht. De gemeente zorgt dan zelf voor eventuele wijzigingen in de toewijzingen en zorgt dat de aanbieder deze tijdig ontvangt om de juiste zorg aan de cliënt te kunnen leveren.

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iWlz, iWmo en of iJw? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via het contactformulier.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-specificaties-revisiereleases-iwlz-221-en-iwmo-en-ijw-302-en-testvoorziening-istandaarden-iwlz-22 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-specificaties-revisiereleases-iwlz-221-en-iwmo-en-ijw-302-en-testvoorziening-istandaarden-iwlz-22 Thu, 01 Oct 2020 17:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Aangepaste infographics iWmo 3.0 en iJw 3.0]]> 23 september 2020 – Vandaag publiceren we aangepaste infographics, die gebruikt kunnen worden bij het migreren van de toewijzingen voor de nieuwe releases iWmo 3.0 en iJw 3.0.

Bij gebruik door ketenpartijen is gebleken dat er nog een paar fouten in de infographics zaten. Hierdoor worden bepaalde situaties niet goed in beeld gebracht. Dit geldt vooral bij het migreren van toewijzingen waar nu (in de huidige release) de eenheid ‘Stuks’ en de frequentie ‘Per dag’ wordt gebruikt.

Wat is er precies aangepast?

Infographic: Moet een toewijzing worden gemigreerd?

 • De vraag ‘Einddatum toewijzing eerder dan 30-11-2020’ is gewijzigd in ‘Einddatum toewijzing <= 30-11-2020’. De datum 30-11-2020 doet namelijk mee in de beslissing.
 • De vraag ‘Einddatum toewijzing eerder dan 31-12-2020’ is gewijzigd in ‘Einddatum toewijzing <= 31-12-2020’. De datum 31-12-2020 doet namelijk mee in de beslissing.
 • Bij de vraag ‘Eenheid is “Etmaal”, “Dagdeel (4 uur)”, “Euro’s”, “Stuks (output)”?’ is “Stuks (output)” verwijderd. Wel is onder deze vraag een extra vraag toegevoegd, namelijk ‘”Stuks (output)” moet eigenlijk “Stuks (inspanning)”zijn?’ Deze aanpassing is gedaan, omdat de eenheid ‘Stuks (inspanning)’ in release 3.0 niet bij de frequentie ‘Per dag’ is toegestaan. Deze beperking geldt niet voor ‘Stuks (ouput)’.

Infographic: Hoe en wanneer wordt de toewijzing gemigreerd?

 • Aan de kolomtitel ‘Frequentie “Per dag” en eenheid is “Etmaal” of “Dagdeel (4 uur)”?’ is tevens “Euro” toegevoegd, zoals ook in het beslisschema van de infographic ‘Moet een toewijzing gemigreerd?’ erbij staat.

Waar kunt u de infographics vinden?

De infographics zijn samen met de bijbehorende presentaties en andere ondersteunende documenten te vinden op de ondersteuningspagina’s van release 3.0:

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iWlz, iWmo en of iJw? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via het contactformulier.


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/aangepaste-infographics-iwmo-30-en-ijw-30 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/aangepaste-infographics-iwmo-30-en-ijw-30 Wed, 23 Sep 2020 14:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Presentaties iWmo 3.0 en iJw 3.0 volledig: VOT & VOW toegevoegd]]> 16 september 2020 - Vandaag publiceren we het laatste onderdeel van de presentaties met betrekking tot de releases iWmo 3.0 en iJw 3.0: VOT & VOW (Verzoek om Toewijzing en Verzoek om Wijziging).

Met deze publicatie zijn de ondersteunende presentaties voor release 3.0 volledig:

VOT & VOW

VOT staat voor Verzoek om Toewijzing en VOW is de afkorting voor Verzoek om Wijziging. Voor het VOW-proces zijn nieuwe berichten opgesteld die vanaf de implementatie van de releases 3.0 voor het eerst in gebruik genomen worden door de ketenpartijen.

Bij het onderdeel VOT & VOW worden tevens een aantal infographics gepubliceerd die u ondersteunen bij het gebruik van de berichten in het nieuwe VOW-proces:

Met behulp van deze infographics wordt het gebruik en de vulling van de berichten in het VOW-proces eenduidig. Door dit proces zoveel mogelijk te standaardiseren verlagen we de administratieve lasten in de keten.

Waar kunt u de presentaties en documenten vinden?

De presentaties en ondersteunende documenten vindt u hier:

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het bekijken van de presentaties en ondersteunende documentatie nog vragen?
Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via het contactformulier.]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/presentaties-iwmo-30-en-ijw-30-volledig-vot-vow-toegevoegd https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/presentaties-iwmo-30-en-ijw-30-volledig-vot-vow-toegevoegd Wed, 16 Sep 2020 12:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Zorginstituut Nederland is met de Personal Health Train (PHT) in de race voor de prestigieuze Computable Awards 2020]]> 14 september 2020 - We behoren tot de laatste 5 kandidaten in de categorie Zorgproject. Samen met toonaangevende partners in de zorg bouwen we aan een privacyvriendelijk en duurzaam informatiestelsel voor het opslaan en uitwisselen van persoonlijke gezondheidsgegevens van alle 17 miljoen Nederlanders.

Door gebruik van het PHT-concept blijven medische gegevens veilig opgeslagen bij de oorspronkelijke bron. Als aanvragers medische informatie nodig hebben voor analyse, krijgen zij alleen de resultaten te zien. Er rijdt als het ware een trein langs verschillende datastations om ter plekke gegevens te analyseren en te koppelen.

De PHT is al met succes op kleine schaal en op verschillende plaatsen in de zorg toegepast. En we willen maar wat graag uitbreiden. Door te stemmen krijgt de PHT de gewenste aandacht om binnen het zorgveld te landen. Jij wilt toch ook dat jouw medische data veilig zijn, nu en in de toekomst?

Help ons aan dé ICT-prijs van het jaar om door te groeien! De uitslag volgt op 24 november.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-nederland-met-de-personal-health-train-pht-de-race-voor-de-prestigieuze-computable-awards-2020 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-nederland-met-de-personal-health-train-pht-de-race-voor-de-prestigieuze-computable-awards-2020 Mon, 14 Sep 2020 15:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden