Onze nieuwsbrieven houden je elk kwartaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Actieprogramma iWlz.

Samen slimmer digitaliseren met het netwerkmodel

Het Actieprogramma iWlz werkt met de ontwikkeling van een ‘netwerkmodel’ aan informatievoorziening in de Wet langdurige zorg. Anders dan in het huidige estafettemodel hebben gegevens in het netwerkmodel slechts één gegevensbron, die voor geautoriseerde partijen altijd en overal beschikbaar is.

Programmamanager aan het woord

  • Akkoord bestuurders op volgende stap ontwikkeling netwerkmodel
  • Bouw migratievoorziening Silvester gestart
  • Eerste ketentesten met persoonlijke gezondheidsomgeving
  • Afsprakenstelsel in de steigers
  • Werkgroep BEZORG rondt specificaties Bemiddelingsregister af

Vlak voor de zomervakantie hakten de bestuurders de knoop door: het indicatieregister gaat in productie. De resultaten van het schaduwdraaien gaven voldoende vertrouwen voor een definitief akkoord. Het team is gestart met de voorbereidingen, voornamelijk de bouw van migratievoorziening Silvester, en sluit de eerste zorgkantoren in het tweede kwartaal van 2023 aan.

De bestuurders konden zich ook vinden in het plan van aanpak voor de ‘Proof of Concept’, feitelijk een toets van de technische haalbaarheid, van het bemiddelingsregister. Dat plan stelden we samen met de koplopers op. De zorgkantoren realiseren dit register, dat de huidige toewijzingsberichten vervangt, overigens zelf.

Geïnspireerd door de wens om de informatiepositie van de cliënt te verbeteren, onderzoeken we of de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kan aansluiten op het iWlz Netwerkmodel. Samen met MedMij testte ons team of we gegevens uit het indicatieregister in een PGO kunnen tonen aan de cliënt. We kwamen daarbij nog enkele obstakels tegen, maar denken de test op korte termijn succesvol te kunnen afsluiten. De eerste stap naar het definitief aansluiten van PGO’s is daarmee gezet.

In het afsprakenstelsel wordt in detail beschreven aan welke voorwaarden partijen moeten voldoen om aan te sluiten. In dit afsprakenstelsel staat  alle informatie – van besturing tot techniek – die nodig is om komende lente met het netwerkmodel in productie te gaan.

Hans Evers, business informatie analist bij VGZ, merkte in de laatste editie van onze nieuwsbrief terecht op dat we de komende jaren zo min mogelijk willen wijzigen in de informatie-uitwisseling. Waarom? Omdat we ons nog in een overgangssituatie bevinden. Geïnspireerd door zijn opmerking besloten we nader te bepalen hoe we een transitie maken met zo min mogelijk impact en zo’n groot mogelijk positief effect. Zowel voor de cliënt als de professional (binnen én buiten de Wlz keten). De voorstellen daarvoor bespreken we met de nieuwe werkgroep BEZORG (Bemiddeling en Zorglevering).


Eduard Renger

Medewerker in het licht: Ad Verschoor

Wat is jouw rol in het team?

“Als projectleider implementatie werk ik - samen met vertegenwoordigers van de belangrijkste partijen in het iWlz-netwerk - aan de functionele specificaties van de registers. Voor het indicatieregister en het bemiddelingsregister zijn deze grotendeels klaar. Nu gaan we aan de slag met het zorgleveringsregister."

"Daarnaast lever ik een belangrijke bijdrage aan de implementatie van het netwerkmodel. Komend jaar gaan de koplopers in productie met het indicatieregister. Daarna sluiten de overige zorgkantoren aan. Een groot moment voor ons team, niet alleen vanwege de complexiteit, maar ook gezien het grote aantal partijen dat aansluit. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat alles goed verloopt en dat alle partijen de voordelen van het netwerkmodel optimaal kunnen benutten?"

Waar ga je voor? Wanneer ben jij in jouw bijdrage geslaagd?

"Na mijn opleiding Bedrijfseconomie hield ik me het grootste deel van mijn professionele leven bezig met veranderingsprocessen op het snijvlak van organisatie, processen en ICT. Binnen de zorg, maar ook in andere sectoren. Ik zie het als een grote uitdaging om deze ervaring aan te wenden binnen het programma. Samen met mijn directe collega’s en alle stakeholders die bij het programma betrokken zijn."

Welk project blijft jou bij?

"Afgelopen jaar vroegen we een groep cliënten en mantelzorgers met ons na te denken over het iWlz-proces. We willen niet nadenken vóór, maar samen mét de cliënt. Hoe kunnen we die informatiepositie verder verbeteren? Ik vond het heel inspirerend om de cliënt zo direct bij het programma te betrekken en ik hoop dat we dat blijven doen."

Het Actieprogramma iWlz wil de informatiepositie van de cliënt versterken. In de afgelopen maanden gingen we daarom in gesprek met cliënten uit verschillende domeinen - van GGZ tot lichamelijke gehandicaptenzorg. We vroegen deze ervaringsdeskundigen (of hun mantelzorgers) naar hun ervaring én naar feedback op onze uitgangspunten. In drie sessies keken we naar alle onderdelen van het iWlz-proces: indiceren, bemiddelen, zorglevering en financiële afwikkeling. Ook stonden we stil bij wensen en mogelijkheden rondom de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

De samenwerking bleek zo waardevol dat we besloten deze voort te zetten. Nog voor het eind van het jaar hopen we met cliënten verder te praten over onderwerpen als de gewenste werking van een PGO en de vormgeving van een iWlz-informatiepagina voor cliënten. We zien ernaar uit!

Voor meer informatie kun je terecht bij onze teamleden Judith Duinisveld en Ad Verschoor.

Agenda

8 december 2022 Referentiegroep iWlz
12 januari 2023 Referentiegroep iWlz
8 februari 2023 Werkgroep BEZORG

 

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over het Actieprogramma iWlz? Stuur een mailtje naar actieprogrammaiwlz@zinl.nl of neem contact op met programmamanager Eduard Renger of programmaondersteuner Geertje Smit.

 

You are receiving this because you are subscribed to this newsletter from Zorginstituut Nederland. Unsubscribe.