Onze nieuwsbrieven houden je elk kwartaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Actieprogramma iWlz.

Samen slimmer digitaliseren met het netwerkmodel

Het Actieprogramma iWlz werkt met de ontwikkeling van een ‘netwerkmodel’ aan verbeterde informatievoorziening in de Wet langdurige zorg. Anders dan in het huidige estafettemodel hebben gegevens in het netwerkmodel slechts één gegevensbron, die voor geautoriseerde partijen altijd en overal beschikbaar is.

Programmamanager aan het woord

Bijna is het zover: vlak voor de zomervakantie hopen we het indicatieregister in productie te nemen. Na een lange en gedegen voorbereiding zijn we nu gestart met het uitvoeren van de ketentesten. Als alles goed gaat, sluiten de eerste zorgkantoren in juni aan op het register. De andere zorgkantoren zullen dan, totdat zij later dit jaar ook aansluiten, gebruik gaan maken van de migratievoorziening Silvester. De impact voor zorgkantoren van de overgang naar Silvester hebben we tot een minimum weten te beperken. Een eindgebruiker merkt daardoor niets van deze overgang.

Om in productie te kunnen gaan met het indicatieregister is het belangrijk dat er goede afspraken liggen tussen partijen, over bijvoorbeeld responsetijden bij incidenten, maar ook over de beveiligingsnormen waaraan een aansluitende partij moet voldoen. Deze afspraken nemen we op in het afsprakenstelsel, dat door diverse ketenpartners is beoordeeld en aangepast. Voorafgaand aan de inproductiename van het indicatieregister komen we met een definitieve versie.

Begin dit jaar is het ook gelukt om een eerste persoonlijke gezondheidsomgeving in een proefopstelling aan te sluiten op het indicatieregister. Met die aansluiting kunnen cliënten de indicatie zélf via de PGO raadplegen. We zijn in gesprek met stichting MedMij over het daadwerkelijk naar productie brengen van deze koppeling en verwachten dat in de loop van 2024 te kunnen doen.

De zorgkantoren bouwen intussen aan het bemiddelingsregister. In dat register stellen zij de toewijzingsgegevens beschikbaar aan de zorgaanbieders. Aangesloten partijen kunnen het register bovendien raadplegen voor de meest actuele contactgegevens die het zorgkantoor heeft ontvangen van de cliënt. We hopen daarmee de zoektijd naar die gegevens te verkorten. Eind dit jaar wordt de bouw afgerond, zodat zorgaanbieders in 2024 moeten kunnen aansluiten op dit nieuwe register.

Eduard Renger

Medewerker in het licht: Peter van der Toorn

Wat is jouw rol in het team?

Als Enterprise Architect werk ik de architectuur op alle lagen uit en zorg ik ervoor dat deze onderling consistent is.

Waar ga je voor? Wanneer ben je in jouw bijdrage geslaagd?

Bij de start van het Actieprogramma iWlz lag er een toekomstvisie, met doelstellingen als informatie beschikbaar stellen vanuit de bron en domein-overstijgend denken. Ook de oplossingsrichting was bekend: we zouden het estafettemodel van de iWlz verlaten en overstappen op een netwerkmodel. 

Dat er in die periode nog weinig beelden bestonden bij zo’n netwerkmodel was voor mij een prachtige uitdaging. Het betekende dat we een conceptuele visie met bijbehorend model konden uitdenken, en deze zo praktisch mogelijk handen en voeten dienden te geven, zonder de uitgangspunten geweld aan te doen.

Mijn bijdrage is geslaagd wanneer de concepten uit onze architectuur netjes zijn vertaald naar de techniek. Pas dan kunnen we zeggen dat de oorspronkelijke doelstelling is bereikt.

Welk project blijft jou bij?

In de jaren dat we binnen iWlz met het estafettemodel werkten, is best wat pragmatisme geslopen in de manier waarop we de uit te wisselen gegevens structureerden. Bij het ontwikkelen van het conceptueel gegevensmodel voor het indicatieregister probeerden we de echte betekenis van de gegevens te modelleren. Het is veel werk, maar we zouden er een aardige kwaliteitsslag mee kunnen slaan.

Uiteindelijk is het zorginformatiestelsel de optelsom van vele initiatieven die nu toe stand komen. Neem de PGO’s en Kik-V. Hoe zorgen we ervoor dat die initiatieven naar elkaar toe groeien? Bij die vraag ben ik graag betrokken. Het is niet altijd makkelijk om de aansluiting tot stand te brengen, maar het is belangrijk én mogelijk. Als we nu samen werken, maken we straks het verschil.

Parallel aan ons pionierend werk werden de eerste stappen gezet in de uitwerking en architectuur van het duurzaam informatiestelsel. Ons ontwerp bleek wonderwel aan te sluiten op andere initiatieven, waaronder Dizra, de zogenoemde referentiearchitectuur. Alleen de terminologie verschilde. Om die reden hebben wij onze terminologie gewijzigd en concepten als FAIR data en personal health train omhelsd en ingebouwd. 

Agenda

11 mai 2023 Referentiegroep iWlz (digitaal)
7 juni 2023 LIVEGANG Indicatieregister

 

Heb je vragen of opmerkingen over het Actieprogramma iWlz? Stuur een mailtje naar actieprogrammaiwlz@zinl.nl of neem contact op met programmamanager Eduard Renger (erenger@zinl.nl).

 

You are receiving this because you are subscribed to this newsletter from Zorginstituut Nederland. Unsubscribe.