Onze nieuwsbrieven houden je tweemaandelijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van alle Informatiestandaarden

Voorwoord

Voor je ligt de Nieuwsbrief iStandaarden van mei. Hierin lees je wat er de afgelopen periode is gebeurd en wat er allemaal aan gaat komen. Zo zijn de afgelopen maand maar liefst drie nieuwe releases van de iStandaarden succesvol in gebruik genomen door de ketenpartijen in het sociaal domein. Daarnaast verwachten we rond de zomer de specificaties voor de release iWlz 2024 voor het Wlz-domein komen en gaan we aan de slag met de resultaten van het gebruikersonderzoek van onze website. En tot slot: we bereiden het eerste fysieke softwareleveranciersoverleg sinds de coronapandemie voor. We kijken ernaar uit om alle leveranciers weer samen te zien.

Succesvolle implementatie van iWmo 3.2, iJw 3.2 en iEb 3.0

Vanaf 1 april 2023 is  iWmo 3.2,  iJw 3.2 en iEb 3.0 van kracht. 
Alle ketenpartijen werken nu met deze nieuwe versie van de standaard.
Op maandag 3 april is het berichtenverkeer met deze nieuwe versie succesvol gestart. Alle iWmo/iJw en iEb berichten worden nu in het nieuwe formaat uitgewisseld. De wijzigingen in de nieuwe release kunt u bekijken op onze pagina's specificaties iWmo 3.2, specificaties iJw 3.2 en specificaties iEb3.0

iWlz-release 2024 alleen voor netwerkmodel

Op 25 april heeft de stuurgroep iWlz ingestemd met het advies over de inhoud van de iWlz-release 2024, die alleen het netwerkmodel betreft.

Deze release krijgt de naam iWlz 2.5 en bevat wijzigingen op het indicatieregister. De conceptspecificaties worden begin juni gepubliceerd, de definitieve specificaties begin juli. Implementatiedatum van iWlz 2.5 is in januari 2024. De release heeft effect op het CIZ en de zorgkantoren.

Voor het berichtenverkeer (estafettemodel) blijft iWlz 2.4 van kracht. Daarvan verschijnt begin juli een revisierelease (2.4.1)  waarin de gemelde bevindingen zijn verwerkt. Dit betreft enkele tekstuele verduidelijkingen die al van kracht zijn en geen verdere gevolgen hebben.

Met dit advies bieden we ketenpartijen stabiliteit en ruimte om zich voor te bereiden op de aansluiting op het netwerkmodel.

Voorlopige resultaten gebruikersonderzoek istandaarden.nl

Terwijl de interviews met gebruikers van istandaarden.nl nog gaande zijn hebben we alvast een kijkje gekregen in de resultaten. Men noemt de verbeterde overzichtelijkheid en de rustigere uitstraling als belangrijkste verbeterpunt. Natuurlijk zijn er altijd verbeteringen mogelijk, maar de website blijkt een stuk toegankelijker te zijn dan voorheen. Met name het taalgebruik mag eenduidiger. Daar gaan we uiteraard mee aan de slag. Ook hebben de ge├»nterviewde gebruikers aangegeven dat de overzichtspagina's van de verschillende domeinen wat minder informatie mogen tonen. Zo ogen de pagina's zelf wat rustiger. Alle opmerkingen en antwoorden nemen wij mee in de doorontwikkeling van onze website istandaarden.nl.

Save the date - Fysiek softwareleveranciersoverleg 27 juni

Het Zorginstituut en Ketenbureau i-Sociaal domein organiseren op 27 juni een fysiek softwareleveranciersoverleg.

Er is een interessant programma met verschillende workshops samengesteld. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om te netwerken en wordt er een heerlijke lunch verzorgd. Binnenkort ontvangen de softwareleveranciers een uitnodiging om zich in te schrijven.

We hopen jullie te spreken op 27 juni.

 

You are receiving this because you are subscribed to this newsletter from Zorginstituut Nederland. Unsubscribe.