Onze nieuwsbrieven houden je tweemaandelijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van iStandaarden

Voorwoord

Met deze nieuwsbrief van juli luiden we de zomer in met het laatste nieuws over iStandaarden. Je leest hierin meer over de fysieke bijeenkomsten die we organiseerden, de releases van iWlz en de livegang van het Indicatieregister. Om het helemaal zomers af te sluiten, attenderen we jullie op onze website. Die heeft namelijk de nieuwe, frisse huisstijl van het Zorginstituut gekregen.

Met de ingebruikname van het Indicatieregister is het Actieprogramma iWlz concreet geworden

Op 5 juli 2023 is het Indicatieregister van het Actieprogramma iWlz in gebruik genomen. “We zijn best een beetje trots”, zegt programmamanager Eduard Renger. “Het Actieprogramma treedt hiermee voor het eerst concreet naar buiten. Een mijlpaal en taartmoment voor ons. Maar vooral is het een belangrijke stap naar efficiëntere gegevensuitwisseling voor passende Wlz-zorg. En daar profiteren cliënten, zorgaanbieders, zorgkantoren en andere Wlz-partijen van.”

Nu het netwerkmodel in de praktijk wordt gebruikt, is een belangrijke stap gezet naar efficiëntere gegevensuitwisseling voor passende zorg. Dat wordt de komende jaren alleen maar meer. iWlz-release 2024, die volgens planning komende januari van kracht wordt, betreft alleen het netwerkmodel. Je leest er meer over in dit nieuwsbericht.

Langdurige zorg toekomstbestendig maken voor iedereen in Nederland die vertrouwt op goed verzekerde zorg, passend bij wat cliënten nodig hebben. Dat is het hogere doel van het Actieprogramma iWlz. Daarom ontwikkelt het Actieprogramma iWlz het netwerkmodel. Dit komt in de plaats van het estafettemodel.

In het artikel Livegang Indicatieregister lees je er meer over, inclusief alle voordelen van het netwerkmodel, het verhaal van het Actieprogramma iWlz en reacties van de koplopers die bij de livegang betrokken waren.

Publicatie release iWlz 2.5

Op 29 juni publiceerde het Zorginstituut de definitieve specificaties van iWlz 2.5 in het Informatiemodel iStandaarden. Deze iWlz-versie wordt in januari 2024 in gebruik genomen en heeft betrekking op het Indicatieregister als onderdeel van het Netwerkmodel. Voor de implementatie publiceert het Zorginstituut ondersteunende documenten zoals het ketentestplan. We verwachten deze documenten in het begin van het vierde kwartaal te kunnen publiceren op de website.

 

Revisierelease iWlz 2.4.1

Tegelijk met de publicatie van release iWlz 2.5 publiceerde Zorginstituut ook de specificaties voor de revisierelease iWlz 2.4.1. De aanpassingen voor deze release zijn op basis van het bevindingenoverzicht al doorgevoerd door ketenpartijen en deze release heeft geen impact op het berichtenverkeer. Release iWlz 2.4.1 is met de publicatie van de specificaties direct ingegaan.

Referentiegroepbijeenkomst iWmo en iJw – 20 juni

Op 20 juni vond de eerste referentiegroepbijeenkomst plaats voor de release 2024 van iWmo en iJw. Op deze dag deelden we met de deelnemers informatie die we hadden opgehaald in eerdere werksessies. Dit leidde tot goede en inhoudelijke gesprekken. We zetten dit daarom voort in de volgende referentiegroepbijeenkomsten later dit jaar. De prachtige locatie en de uitstekende lunch droegen ook zeker bij aan het succes van deze dag. Graag bedanken we via deze weg de deelnemers nogmaals voor hun bijdrage.

‘Special Edition’ softwareleveranciersoverleg – 27 juni

Na een lange periode van digitale bijeenkomsten en virtuele interactie, hadden we eindelijk weer de kans om elkaar persoonlijk te ontmoeten tijdens een “special edition” softwareleveranciersoverleg.

Op 27 juni vond een langverwachte "special edition" plaats bij Het Hart op woonzorgpark De Hartenberg van ’s Heeren Loo. Het was een gelegenheid om elkaar weer eens te spreken, nieuwe connecties te maken en ideeën uit te wisselen op een manier die digitaal niet mogelijk is. Na een korte openingstoespraak van Judith (Zorginstituut Nederland) en Robin (Ketenbureau i-Sociaal Domein) en een inspirerende presentatie van Dennis (Domein architect) van 's Heerenloo volgden er verschillende interactieve workshops en discussies, waarin dieper werd ingegaan op belangrijke onderwerpen.

De volgende workshops werden gegeven.

Het FHIR besluit - wie wat hoe waar binnen Wmo

Tijdens deze workshop zijn vertegenwoordigers van VWS en HL7 Nederland in gesprek gegaan met deelnemers over de HL7 FHIR standaard. Dit als een eerste verkenning om te kunnen kijken wat de eventuele mogelijkheden m.b.t interoperabiliteit van deze standaard voor het sociaal domein kunnen zijn.

Hoofd-onderaannemerschap in het sociaal domein

Zou het niet mooi zijn als aanbieders in een hoofd- en onderaannemerschap constructie op een eenduidige wijze informatie met elkaar uit wisselen waarbij de afspraken over de uitvoering van de werkzaamheden vooraf op een gestandaardiseerde zijn vastgelegd? Tijdens deze workshop is het Ketenbureau i-Sociaal domein in gesprek gegaan om te praten over de voorlopige resultaten van een eerste verkenning die is uitgevoerd door het Ketenbureau i-sociaal domein.

iWlz Bemiddelingsregister

Volgens planning wordt het bemiddelingsregister in 2024 door koploper-partijen in gebruik genomen als communicatiemiddel voor toewijzingen in de Wlz. Na aansluiting door de koplopers kunnen ook andere partijen aansluiten met als doel om op termijn het AW33-zorgtoewijzingbericht uit te faseren. Maar wat betekent aansluiten op de registers precies? En waar kan ik de benodigde specificaties vinden?

In deze workshop is ingegaan op de specificaties van het netwerkmodel en specifiek van het bemiddelingsregister. Ook is er gesproken over de aansluiting en het anders werken met registers.

KIK-V in vogelvlucht

KIK-V richt zich op het soepeler uitwisselen van informatie in de langdurige zorg, het beter afstemmen van nieuwe uitvragen en het meer hergebruiken van betekenisvolle informatie. Alles met het oog op betere (informatie)kwaliteit in de zorg en minder administratieve lasten.

Hoe kom je van data naar betekenisvolle informatie? Hoe kom je van innovatie naar beheer? In deze workshop is er dieper gedoken in de schaalbaarheid van een (kennis)model, die een landelijk en regionaal vraag-en-antwoord spel realiseert.

Worden standaarden toegepast?

De oplossing bij het verminderen van administratieve lasten wordt vaak gezocht in standaardisatie. Echter hoe weet je binnen een wereld van 342 gemeenten en ruim 8.000 zorgaanbieders of standaarden met de daarbij behorende afspraken wel consistent en consequent gebruikt worden? Deze hoe-vraag in het sociaal domein is in de workshop uitgebreid besproken inclusief een demo van reeds bestaande oplossingen met behulp van data uit het berichtenverkeer.

Via deze weg bedanken we alle sprekers hartelijk voor hun bijdrage aan deze special edition. Ook willen we de medewerkers van 's Heerenloo bedanken voor de hartelijke ontvangst, enthousiasme en betrokkenheid bij deze special edition SLO. Zonder jullie enthousiasme en betrokkenheid was dit alles niet mogelijk.

 

You are receiving this because you are subscribed to this newsletter from Zorginstituut Nederland. Unsubscribe.