Onze nieuwsbrieven houden je tweemaandelijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van iStandaarden

Een inspirerend 2024, met nieuwe mogelijkheden, innovaties en kansen

Een fonkelnieuw jaar is aangebroken, maar dat belet ons niet om even stil te staan en terug te kijken op het afgelopen jaar. Wij zijn trots op de samenwerking met alle veldpartijen in 2023. Jullie toewijding en betrokkenheid vormen een solide fundering voor de groei en doorontwikkeling van onze iStandaarden. Deze samenwerking zetten we graag op dezelfde manier voort in 2024.

Het afgelopen jaar heeft ons weer geleerd dat standaardisatie en gegevensuitwisseling erg belangrijk zijn om de maatschappelijke opgaven in de zorg het hoofd te kunnen bieden. Ook in 2024 gaan we met elkaar onderzoeken welke bijdrage gegevensuitwisseling hieraan kan leveren.

Namens het iStandaarden-team wensen wij iedereen een inspirerend 2024 toe, vol met nieuwe mogelijkheden, innovaties en samenwerkingskansen.

In deze nieuwsbrief

In deze editie van de Nieuwsbrief iStandaarden lees je over de ‘special edition’ van het softwareleveranciersoverleg (SLO) die plaatsvond op 19 december 2023. Ook vertellen we waar je je kan aanmelden voor onze nieuwsflitsen. Tot slot lees je over de definitieve specificaties voor het Bemiddelingsregister 1 en het Indicatieregister 2

Terugblik op softwareleveranciersoverleg december 2023

Op dinsdagochtend 19 december organiseerden Zorginstituut Nederland en Ketenbureau i-Sociaal domein weer een SLO ‘special edition’. Op deze dag organiseerden we inspirerende workshops over: het project Vernieuwing van de informatievoorziening Sociaal Domein (ViSD), standaardisatie jeugdzorg, de impact van Wegiz en de vernieuwingen in de publicaties van iStandaarden.

Danny Kalkhoven (VNG) gaf een update over de ontwikkelingen van het PGB 2.0 portaal, en Rob Neefs (ketenbureau i-Sociaal domein) nam iedereen kort mee in de laatste stand van zaken over het project hoofd- en onderaannemerschap. Het was een ochtend met veel interactie, interessante gesprekken en discussies. We willen iedereen hartelijk danken voor de gegeven input en de sprekers uiteraard voor het faciliteren van de workshops.

Wil je in 2024 ook bij de SLO’s aanwezig zijn? Meld je dan aan voor de verzendlijst. Zo ontvang je een uitnodiging in je mail voor de eerstvolgende SLO. Je kunt je aanmelden via het contactformulier.

 

Meld je aan voor onze nieuwsflitsen

Naast deze nieuwsbrief versturen we ook nieuwsflitsen: hiermee informeren we je over de nieuwste ontwikkelingen van iStandaarden. Deze nieuwsflitsen worden ad hoc verstuurd en gaan specifiek over één onderwerp of domein.

Wil je ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je dan aan voor de nieuwsflitsen via onze website. Je kunt kiezen uit nieuwsflitsen over de Wlz, het sociaal domein en/of persoonsgebonden budget (PGB).

Definitieve specificaties Bemiddelingsregister 1 en Indicatieregister 2

Zorginstituut Nederland heeft de definitieve specificaties gepubliceerd van het Bemiddelingsregister 1 en het Indicatieregister 2. Het Bemiddelingsregister is het tweede register van het Netwerkmodel en volgt op het Indicatieregister. 

  • De specificaties van Bemiddelingsregister 1 zijn gepubliceerd in het Informatiemodel. Deze specificaties zijn gepubliceerd voor de ‘Proof of Concept’ (PoC) die met ketenpartijen wordt uitgevoerd om ervaringen op te doen met het gebruik van het Bemiddelingsregister.
  • De wijzigingen in de specificaties van Indicatieregister 2 betreffen de oplossing van enkele kleine bevindingen. Daarnaast zijn de autorisatieregels aangevuld. Hiermee kunnen ook zorgaanbieders toegang krijgen tot het Indicatieregister.
 

You are receiving this because you are subscribed to this newsletter from Zorginstituut Nederland. Unsubscribe.