Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Wachtlijsten langdurige zorg

In opdracht van het ministerie van VWS publiceert Zorginstituut Nederland maandelijks gedetailleerde overzichten van het aantal wachtenden op langdurige zorg. We bieden wachtlijstinformatie op landelijk en op instellingsniveau. Onder ‘Landelijk niveau’ vindt u de pdf's met overzichten van landelijke wachtlijstinformatie, onder 'Instellingsniveau' de pdf's met wachtlijstrapportage per sector. 

Correcte en transparante wachtlijstinformatie is een bron van informatie en een prestatie-indicator voor zorgkantoren en andere partijen in de zorg en ondersteuning. Zorginstituut Nederland maakt zich samen met het werkveld sterk voor de openbare publicatie van actuele en juiste wachtlijstinformatie in de langdurige zorg.

Over de peildatums 1 mei 2018 tot en met 1 september 2018 zijn geen wachtlijsten gepubliceerd vanwege de implementatie van de nieuwe release van het berichtenverkeer (iWlz 2.0) en de bijbehorende administratieve verwerking.

Aanleiding en context van de publicatie
Het Zorginstituut publiceert de wachtlijstinformatie als beleidsinformatie voor het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarnaast geeft het de politiek inzicht in de stand van zaken op het gebied van wachttijden in de langdurige zorg.

Waar komt de wachtlijstinformatie vandaan?
Alle zorgkantoren in Nederland geven aan Zorginstituut Nederland het aantal wachtenden op langdurige zorg door. Deze gegevens, die afkomstig zijn uit zogeheten AW317-wachtlijstbestanden, ontvangt het Zorginstituut maandelijks van de zorgkantoren. Zo kunnen elke maand gedetailleerde overzichten met wachtlijstinformatie worden samengesteld.

Van wachtlijstbestanden naar wachtlijstinformatie
Om van wachtlijstbestanden tot wachtlijstinformatie te komen, voert het Zorginstituut een zorgvuldige berekening uit. De bestandsgegevens worden gefilterd, gesorteerd en gecalculeerd volgens de Rekenregels wachtlijsten. In dit document, dat u vindt onder ‘Achtergrond’, staat tot in detail beschreven hoe het Zorginstituut wachtlijstinformatie berekent.

Controle door zorgkantoren
Het Zorginstituut stelt de wachtlijstinformatie met grote zorgvuldigheid samen op basis van gegevens die de zorgkantoren aanleveren. Het kan zijn dat door de toepassing van de rekenregels minimale verschillen ontstaan in de eindresultaten. Daarom laat het Zorginstituut de zorgkantoren vóór publicatie de wachtlijstinformatie beoordelen en controleren.

Moment van publicatie
De bestanden met wachtlijstinformatie verschijnen doorgaans rond het einde van de navolgende maand. Dit houdt in dat Zorginstituut Nederland de wachtlijstinformatie van bijvoorbeeld de maand april eind mei publiceert. 

Vragen en contact

Hebt u vragen over de wachtlijstinformatie, neem dan contact op met het Beheerteam iStandaarden.

Regionale Wachtlijstmodule voor zorgkantoren
Via de Regionale Wachtlijstmodule kunnen zorgkantoren AW317-wachtlijstbestanden uploaden, beoordelen en controleren.

primary@149.210.155.96