Onze nieuwsbrieven houden je tweemaandelijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van alle Informatiestandaarden

Voorwoord

 

We bevinden ons in twee mooie fases van ons releasebeheer. Enerzijds werken we aan producten ter ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe iStandaarden releases die in de eerste helft van 2023 in gebruik worden genomen. Maar anderzijds kijken we nu alweer vooruit naar het jaar 2024; welke veranderingen moeten volgens gebruikers doorgevoerd worden in de releases van dat jaar, en welke toekomstvisie hebben we met elkaar die de huidige gegevensuitwisseling raakt?
Een mooie tijd om met elkaar naar de nabije toekomst en de verdere toekomst te kijken!

Onderwerpen in deze nieuwsbrief

  • Week van de standaarden
  • Help je mee om iStandaarden nog verder te verbeteren?
  • De stand van zaken rondom het iWlz netwerkmodel
  • Extra Wlz-scenario's vor Tis-module

Week van de standaarden

Afgelopen week organiseerde het Ketenbureau i-Sociaal domein de week van de standaarden. 
Het Zorginstituut heeft voor een grote groep geïnteresseerden twee online bijeenkomsten verzorgd over de iStandaarden. 

De onderwerpen van de bijeenkomsten waren: 
Wat is de invloed van iStandaarden op jouw werk?
VOW - doe jij al mee?

Wil je meer weten over iStandaarden? In onze video "Wat u moet weten over iStandaarden" maken we op duidelijke manier inzichtelijk wat iStandaarden precies inhouden.
Wil je meer weten over VOW (Verzoek om Wijziging)? Ga dan naar onze pagina Informatiepunt VOW

Help je mee om iStandaarden nog verder te verbeteren?

Beter werken door het verbeteren van de informatie uitwisseling in de langdurige zorg en het Sociaal Domein. 

Dit is wat het Zorginstituut wil bereiken met de iStandaarden. Hierbij is input van gebruikers zoals zorgaanbieders, medewerkers van gemeenten en zorgkantoren erg belangrijk. 

Daarom deze oproep. Heb je verbeterpunten of wensen hoe we het iStandaarden-berichtenverkeer voor de releases van 2024 kunnen verbeteren? 
Jouw input is belangrijk, want met de verbetering van het berichtenverkeer dragen we bij aan betere informatie en vermindering van administratieve lasten. 

Laat het ons weten. Vul dit formulier uiterlijk 23 november in. 

Goed om te weten: Om uw verbeterpunten goed te kunnen beoordelen, is een duidelijke onderbouwing belangrijk. 

Voor het Sociaal Domein is een bevindingenoverzicht beschikbaar. Voordat u verbeterpunten doorgeeft vragen wij om het bevindingoverzicht door te nemen. Mogelijk is u verbeterpunt al opgenomen. 
 

De stand van zaken rondom het iWlz netwerkmodel

In het Actieprogramma iWlz wordt met ketenpartijen in de Wlz invulling gegeven aan de toekomstige informatie-uitwisseling in de langdurige zorg. Deze informatie-uitwisseling noemen we het iWlz netwerkmodel en werkt op basis van bronregisters.

Het iWlz netwerkmodel gaat vanaf halverwege 2023 een nieuwe fase in. Dan wordt het eerste register, het indicatieregister van het CIZ, in productie genomen. Zorgkantoren zijn de eerste ketenpartijen die hierop zullen aansluiten. Indicatiegegevens worden dan niet meer via berichtenverkeer uitgewisseld maar via bevragingen aan het indicatieregister. Naar verwachting zal deze overgang tussen 1 april en 31 december 2023 plaatsvinden.

Om de cliënt te laten profiteren van het nieuwe netwerk loopt momenteel een proof of concept.

Proof of Concept met MedMij

Via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kunnen burgers daarmee in de toekomst onderdeel uitmaken van het netwerk van iWlz. Ze krijgen dan inzicht in de gegevens die over hen worden vastgelegd en kunnen zelf meer regie nemen.

Het Actieprogramma iWlz is volop in beweging. We hebben hiervoor een aparte nieuwsbrief. Wil jij die nieuwsbrief ook ontvangen? Meld je dan hier aan.

Extra Wlz-scenario’s voor Tis-module

Tis is de online simulatieomgeving voor softwareontwikkelaars.

Zorginstituut Nederland maakt voor iWlz extra scenario’s in Tis om het testen van nieuwe Wlz-releases beter te kunnen faciliteren. Afgelopen week is het eerste nieuwe scenario gepubliceerd die vooral gericht is op het testen van software van zorgaanbieders. Scenario’s die binnenkort gepubliceerd worden ondersteunen ook het testen door andere ketenpartijen zoals zorgkantoren en het CAK.

Meer informatie over Tis treft je hier aan.

 

 

You are receiving this because you are subscribed to this newsletter from Zorginstituut Nederland. Unsubscribe.