Het VOW-bericht vervangt in veel situaties de huidige werkwijze voor het wijzigen van de zorgvraag, mits deze wijziging door de aanbieder wordt ingediend.

De aanbieder verstuurt een VOW-bericht voor een wijziging in de zorgvraag. De gemeente kan de aanvraag vervolgens honoreren (via een toewijzingsbericht), onderzoeken of afwijzen (via een Antwoordbericht). Het VOW-bericht draagt daarmee bij aan een soepele informatieoverdracht én minder administratieve lasten.

Publicaties

VOW, doe jij al mee?
Terugkoppeling bijeenkomst 1 november 2022

Checklist: VOW, doe jij al mee?
Bekijk de checklist en ga voorbereid aan de slag.

Weet jij in welke gevallen het VOW-bericht de huidige werkwijze vervangt?
 

Veelgestelde vragen

Waar is het VOW-bericht voor bedoeld?

Het Verzoek om Wijziging (VOW) is onderdeel van het berichtenverkeer binnen de iStandaarden. Door gebruik te maken van het VOW-bericht, is het proces en de gegevensuitwisseling voor het aanvragen van een wijziging in de zorgvraag gestandaardiseerd en vindt dit bij iedere gemeente op dezelfde manier en met dezelfde berichten plaats. Zo zorgen we voor een soepele informatieoverdracht die kwalitatief en veilig is.

Is het verplicht om het VOW-bericht te gebruiken?

Ja, het VOW-bericht is een verplicht onderdeel binnen het berichtenverkeer van de iStandaarden. Vanaf release 3.0 wordt verwacht dat zorgaanbieders die een wijziging willen doorgeven hiervoor een Verzoek om Wijziging indienen. Gemeenten beoordelen vervolgens de aanvraag middels een toewijzingsbericht of antwoordbericht.

In welke situaties kan een VOW worden gebruikt? 

Een Verzoek om Wijziging wordt onder andere gebruikt voor die situaties, waar eerder in het informatiemodel stond “neem buiten het berichtenverkeer contact op met de gemeente” als er sprake is van een wijziging in de zorgvraag van de cliënt.

Lees meer veelgestelde vragen

info@istandaarden.nl

(020) 797 89 48

Open op werkdagen:

9.00 - 17.00 uur