Aanbieders die verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van wijzigingen in de zorgvraag van een cliënt aan de gemeente, doen dit met het VOW.

De aanbieder stuurt een VOW-bericht om een wijziging op de toewijzing aan te vragen. De gemeente kan de aanvraag vervolgens honoreren (via een toewijzingsbericht), onderzoeken of afwijzen (via een Antwoordbericht). Het VOW-bericht draagt daarmee bij aan een soepele informatieoverdracht én minder administratieve lasten.

Publicaties

VOW, doe jij al mee?
Terugkoppeling bijeenkomst 1 november 2022

Checklist: VOW, doe jij al mee?
Bekijk de checklist en ga voorbereid aan de slag.

In welke situatie gebruik je het VOW-bericht voor het doorgeven van een wijziging?

Stappenplan VOW-bericht

 

Veelgestelde vragen

Wanneer gebruik ik een Verzoek om Toewijzing (VOT) en wanneer een Verzoek om Wijziging (VOW)?

Een Verzoek om Toewijzing (VOT) moet gebruikt worden wanneer de cliënt zich bij de aanbieder meldt met een wettelijke verwijzing of met een open beschikking. Aanbieders gebruiken ook de VOT wanneer een cliënt al zorg of ondersteuning krijgt, maar er een nieuwe wettelijke verwijzing is afgegeven.

Een Verzoek om Wijziging (VOW) moet gebruikt worden indien er sprake is van een gewijzigde zorgsituatie bij een al lopende zorglevering, waardoor aanpassing van de actuele toewijzing(en) gewenst is (en er geen sprake is van een nieuwe wettelijke verwijzing). Daarnaast moeten gemeente en aanbieder afgesproken hebben dat de aanbieder een rol heeft in het doorgeven van de wijziging.

 

Moeten alle actuele toewijzingen van een cliënt in een VOW-bericht worden opgenomen?  

Een aanbieder stuurt een VOW-bericht met de complete gewenste nieuwe situatie, het bericht moet dus alle actuele toewijzingen bevatten. Het gaat dan om alle actuele en gewijzigde toewijzingen. Zie voor een uitgebreidere toelichting op het vullen van een VOW-bericht de invulinstructie IV092 in het informatiemodel.

Lees meer veelgestelde vragen

info@istandaarden.nl

(020) 797 89 48

Open op werkdagen:

9.00 - 17.00 uur