Wat is een toegankelijke website?

Iedereen moet gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die internet biedt. Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaalt dat overheidssites moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen in EN 301 549 (Europese standaard voor digitale toegankelijkheid) en aan de internationale standaard WCAG 2.1 (richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent).

Toegankelijkheidsverklaring

In hoeverre websites aan toegankelijkheidseisen voldoen, wordt jaarlijks gepubliceerd in een toegankelijkheidsverklaring. De websites van Zorginstituut Nederland, waaronder istandaarden.nl, voldoen gedeeltelijk aan de eisen. Op toegankelijkheidsverklaring.nl vindt u een overzicht van verklaringen van alle websites van het Zorginstituut. In de verklaringen licht het Zorginstituut de verbeterpunten toe, met vermelding van een termijn waarop ze naar verwachting gerealiseerd zijn. 

Onderzoek naar toegankelijkheid

Zorginstituut Nederland heeft in september 2020 alle websites getest op toegankelijkheid. De onderzoeksresultaten laten zien in hoeverre websites voldoen aan internationale afspraken op het gebied van  toegankelijkheid. Op de website van het Zorginstituut vindt u voor elke website de onderzoeksrapportage. 

Zorg voor goede toegankelijkheid

In het dagelijks werk streeft Zorginstituut Nederland altijd naar een goede toegankelijkheid voor al onze websitegebruikers. We doen dat met: 

  • Toegankelijkheid by design: vanaf de start is toegankelijkheid onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van websites;
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen websites, of delen daarvan, regelmatig op toegankelijkheid, zowel functioneel-technisch als redactioneel;
  • Duurzame oplossingen: knel- en verbeterpunten lossen we zo toekomstvast mogelijk op;
  • Educatie:  onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Vragen of opmerkingen

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan op istandaarden.nl of hebt u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Laat het weten via ons contactformulier.