Bescherming persoonsgegevens

Alle informatie die u ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken we uitsluitend voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt. Wij behandelen uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring en klachten

U hebt recht op informatie over, inzage in en correctie van uw gegevens. U kunt hiervoor een verzoek doen. Kijk voor meer informatie op de pagina AVG-inzageverzoek op de website van het Zorginstituut. U kunt bij het Zorginstituut een klacht indienen als u meent dat wij de wettelijke bepalingen niet naleven. Het instituut hanteert een privacyverklaring die de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens nader beschrijft.

Kwetsbaarheid melden

Zorginstituut Nederland werkt continu aan de beveiliging van de ict-systemen. Toch kan een zwakke plek in een van onze systemen of websites voorkomen. Constateert u zo’n zwakke plek, dan stellen we het zeer op prijs als u er per e-mail melding van maakt.

Door de kwetsbaarheid te melden voordat u deze aan de buitenwereld kenbaar maakt, stelt u eerst het Zorginstituut in staat om maatregelen treffen. Dit heet responsible disclosure. Daarbij volgt het Zorginstituut het beleid van de Rijksoverheid.