Het cluster iStandaarden van Team Gegevensuitwisseling in de Zorg (GidZ) is beheerder van iWlz, iWmo, iJw, iEb en iPgb. Per iStandaard staat het archief op de release-overzichtspagina:

De declaratieberichten binnen iWlz nemen een uitzonderingspositie in: daarvan is Vektis de beheerder. Het archief van iWvvgz vindt u onderaan de pagina.

Archief nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten uit de periode 2014-2020 zijn per jaar als pdf ondergebracht in het nieuwsarchief iStandaarden.

Voor de archivering van alle iStandaarden geldt:

Dat we op de releasepagina's op deze website elke eerdere versie van iWlz, iWmo, iJw, iEb en iPgb archiveren met uitzondering van iWmo- en iJw-declaratieberichten. Die worden met ingang van de releases iWmo 2.2 en iJw 2.2 gearchiveerd. Declaratieberichten tot en met release iWmo 2.1 en iJw 2.1 archiveert Vektis.

Dat we het archiefbeleid van Zorginstituut Nederland naleven
Ons archiefbeleid is gebaseerd op de Archiefwet, waarin is vastgelegd op welke wijze informatie- en archiefbeheer plaats moet vinden voor een goede bedrijfsvoering én om te waarborgen dat informatie uit het verleden toegankelijk blijft.

Wat archiveren we?

 • Basisschema’s
 • Berichtspecificaties per bericht, inclusief bijbehorende regels
 • Codelijsten
 • Productcodetabellen
 • Inhoud en gebruik bedrijfsregels
 • Inhoud en gebruik technische regels
 • Documentatie over inhoud en totstandkoming release

Archief iWvvgz

De ontwikkeling van iWvggz is voortijdig beëindigd. In het zip-bestand vindt u:

 • Archief website iWvggz (istandaarden.nl)
  - specificatiedocumenten (conceptspecificaties berichten in Excell)
  - teksten webpagina’s iWvggz (istandaarden.nl)
  - verslagen Klankbordgroep en referentiegroepen
 • Archief inventarisatie Wvggz-model
  - BPMN procesmodel Wvggz
  - overzicht informatieproducten
 • Archief iWvggz conceptspecificaties (d.d. 2 september 2020)
  - proces- en informatiemodel
  - bijbehorende documentatie (XSD’s, codelijsten, regelrapport)
 • Archief iWvggz 1.0 definitieve specificaties, niet gepubliceerd
  - proces- en informatiemodel
  - bijbehorende documentatie (XSD’s, XSLT’s, codelijsten, regelrapport) 
 • Documenten
  - Brief VWS aan Tweede Kamer 13 oktober 2020
  - Reviewoverzicht conceptspecificaties met antwoorden
  - Aanvullende bevindingen op de definitieve specificaties iWvggz 1.0
  - Backlogitems voor doorontwikkeling iWvggz