Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuws

Foto bij nieuwsberichten referentiegroepbijeenkomsten begonnen 110219.jpg

De referentiegroepbijeenkomsten voor de iStandaarden-releases van 2020 zijn van start gegaan

11 februari 2019 – Anders dan andere jaren markeerde een gezamenlijke kick-off het begin van de reeks bijeenkomsten. Door ‘samen te vertrekken’ kunnen we bij de doorontwikkeling van iWlz, iWmo en iJw beter rekening houden met de domeinoverstijgende aspecten van iStandaarden.

Werken met iWlz

Wet: Wlz

Lopende release (per 1 januari 2019)
> Werken met iWlz 2.0.1
> Informatiemodel iStandaarden

iWlz 2.0.2 (per 1 juli 2019)
> Ontwikkeling iWlz 2.0.2
> Informatiemodel iStandaarden

In voorbereiding
> Ontwikkeling iWlz 2020

Werken met iWmo

Wet: Wmo

Lopende release (per 1 april 2018)
> Werken met iWmo 2.2
> Informatiemodel iStandaarden

iWmo 2.3 (per 1 april 2019)
> Ontwikkeling iWmo 2.3
> Informatiemodel iStandaarden

In voorbereiding
> Ontwikkeling iWmo 2020
Werken met iJw

Wet: Jeugdwet

Lopende release (per 1 april 2018)
> Werken met iJw 2.2
> Informatiemodel iStandaarden

iJw 2.3 (per 1 april 2019)
> Ontwikkeling iJw 2.3
> Informatiemodel iStandaarden

In voorbereiding
> Ontwikkeling iJw 2020

Werken met iPgb

In iPgb wordt informatie uitgewisseld over het trekkingsrecht pgb.

Lopende release (per juni 2016)
> Werken met iPgb 1.0

In ontwikkeling
Ontwikkeling iPgb 2.0
> Informatiemodel iStandaarden

iPgb is onderdeel van iStandaarden: het persoonsgebonden budget (pgb) raakt aan de Wlz, Wmo en Jeugdwet.
> Meer over iPgb

primary.istandaarden.wooltown.nl