Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuws

Foto bij NB 21 mei defspecs iEb.jpg

Definitieve specificaties voor informatiestandaard iEb gepubliceerd

21 mei 2019 – Vandaag zijn de definitieve specificaties voor iEb gepubliceerd. iEb wordt per 1 januari 2020 van kracht. iEb, ‘i Eigen bijdrage’, is de naam van de nieuwe iStandaard voor informatie-uitwisseling over het Wmo-abonnementstarief tussen gemeenten en het CAK.

Werken met iWlz

Wet: Wlz

Lopende release (per 1 januari 2019)
> Werken met iWlz 2.0.1
> Informatiemodel iStandaarden

iWlz 2.0.2 (per 1 juli 2019)
> Ontwikkeling iWlz 2.0.2
> Informatiemodel iStandaarden

In voorbereiding
> Ontwikkeling iWlz 2020

Werken met iJw

Wet: Jeugdwet

Lopende release (per 1 april 2019)
> Werken met iJw 2.3
> Informatiemodel iStandaarden

In voorbereiding
> Ontwikkeling iJw 2020

Werken met iWmo

Wet: Wmo

Lopende release (per 1 april 2019)
> Werken met iWmo 2.3
> Informatiemodel iStandaarden

In voorbereiding
> Ontwikkeling iWmo 2020

Werken met iEb

Wet: invoering Wmo-abonnementstarief

In iEb wordt informatie uitgewisseld over het Wmo-abonnementstarief.

Lopende release (per 13 mei 2019)
> Werken met iEb 1.0
> Informatiemodel iStandaarden
> Meer over iEb

Werken met iPgb

In iPgb wordt informatie uitgewisseld over het trekkingsrecht pgb.

Lopende release (per juni 2016)
> Werken met iPgb 1.0

In ontwikkeling
Ontwikkeling iPgb 2.0
> Informatiemodel iStandaarden

iPgb is onderdeel van iStandaarden: het persoonsgebonden budget (pgb) raakt aan de Wlz, Wmo en Jeugdwet.
> Meer over iPgb

primary.istandaarden.wooltown.nl