Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuws

Foto bij NB 010818.jpg

De XSLT’s voor iWmo 2.3 en iJw 2.3 zijn beschikbaar

1 augustus 2018 – In navolging van de publicatie van de definitieve specificaties van iWmo 2.3 en iJw 2.3 op 16 juli, publiceert het Zorginstituut vandaag de bijbehorende XSLT’s. Een XSLT is een technisch hulpmiddel voor softwareapplicaties om op XML-berichten aan de bron elementoverstijgende controles uit te voeren.

Werken met iWlz

Wet: Wlz

Lopende release (per 1 april 2018)
> Werken met iWlz 2.0
> Informatiemodel iStandaarden

iWlz 2.0.1 (per 1 januari 2019)
> Ontwikkeling iWlz 2.0.1
> Informatiemodel iStandaarden

Werken met iWmo

Wet: Wmo

Lopende release (vanaf 1 april 2018)
> Werken met iWmo 2.2
> Informatiemodel iStandaarden

iWmo 2.3 (per Q1 2019)
> Ontwikkeling iWmo 2.3
> Informatiemodel iStandaarden
Werken met iJw

Wet: Jeugdwet

Lopende release (vanaf 1 april 2018)
> Werken met iJw 2.2
> Informatiemodel iStandaarden

iJw 2.3 (per Q1 2019)
> Ontwikkeling iJw 2.3
> Informatiemodel iStandaarden

Werken met iPgb

In iPgb wordt informatie uitgewisseld over het trekkingsrecht pgb.

Lopende release (per juni 2016)
> Werken met iPgb 1.0

In ontwikkeling
Ontwikkeling iPgb 2.0
> Informatiemodel iStandaarden

iPgb is onderdeel van iStandaarden: het persoonsgebonden budget (pgb) raakt aan de Wlz, Wmo en Jeugdwet.
> Meer over iPgb

primary.istandaarden.wooltown.nl